Image result for god creation lifeJedan od najlošijih trendova u modernom kršćanstvu jest ponovno tumačenje Postanka kako bi se prilagodilo evolucijskim teorijama. Mnogi poznati biblijski učitelji i apologeti popustili su pred evolucionistima i počeli prihvaćati da vjerovanje u doslovno tumačenje Postanka nekako šteti kredibilitetu kršćana. Počeli su naučavati takozvanu “Teističku evoluciju” koja je u velikoj mjeri prihvaćanje naturalističke evolucije i negiranje doslovnog stvaranja. Vjernici kojima se “znanstveni dokazi” ili bolje rečeno interpretacije “dokaza” čine logične, stvaraju si ozbiljan problem jer ubrzo dođu do spoznaje da u evolucionističkom kontekstu smrt nije problem grijeha već je dio prirodnog procesa. Zatim se pitaju čemu žrtva Isusa Krista, čemu veliki plan spasenja kad je smrt prirodna stvar, zatim dolazi u pitanje i pojam grijeha, tjedni ciklus – dan od odmora, na kraju sve postaje upitno… Iako u akademskim krugovima opada broj pravih kreacionista, nekoliko vjernih organizacija poput Creation Ministries International (Internacionalne službe za pitanje stvaranja) Creation Research Society (Društvo za istraživanje stvaranja) i Institute for Creation Research (Institut za istraživanje stvaranja) potvrdili su da Biblija nije samo usklađena s pravom znanošću nego potvrđuju da nijedna riječ u Bibliji nikad nije bila opovrgnuta pravom znanošću. Biblija je Božja živa Riječ, a dao ju nam je Stvoritelj svemira. Njegov opis stvaranja tog svemira nije kompatibilan s teorijom evolucije, pa čak ni „teističkim“ razumijevanjem evolucije.

Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Židovu, pa Grku.
Jer se u njemu otkriva pravda Božja iz vjere u vjeru, kao što je pisano: “Pravednik živi od vjere.”
Jer se otkriva gnjev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi, koji drže istinu u nepravdi,
Jer što se može doznati o Bogu, očito je u njima; jer im je Bog objavio.
Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.
Jer kad spoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad su govorili da su mudri, postadoše ludi.
I pretvoriše slavu besmrtnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica i četveronožaca i gmazova.
I zato ih predade Bog u željama njihovih srdaca u nečistoću, da sramote sami tjelesa svoja,
Koji pretvoriše istinu Božju u laž, i većma iskazivaše čast i služiše stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen. (Rimljanima 1,16-25)

Bog apostola Pavla nije opunomoćio da ulazi u rasprave i dokazivanja svojeg postojanja jer je to nepotrebno, kako i sam kaže u gornjem tekstu “Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.” Očito spoznaja nije znanstveni ni filozofski problem već moralni problem, naime Bog preko apostola objavljuje da su čudesa i ljepota prirode, životinjskog i biljnog svijeta te krune stvaranja – čovjeka, savim dovoljne. Ipak postoje mnogobrojni kršćani koji su potaknuti na ovakav oblik evangeliziranja, zato evo nekoliko zanimljivih stranica na tu temu:

 

 

Image result for cmi creation logo

 

Image result for creationresearch.org logo

 

AnswerInGenesis

 

 

 

 

Image result for creation research society

UdrugaPostanak

 

No automatic alt text available.

 

 

Teistička evolucija

 

 

video teme:

Stvaranje, kreacionizam, evolucija