Ima puno znatiželjnih čitatelja a manje poniznih istraživača. Molitva i iskreni motivi mogu puno pomoći, postoje i duhovni darovi specifične vrste koji su darovani crkvi kako bi se dokučile Božje namjere sakrivene do trenutka kada ih On namjerava otkriti. Slobodno se može zaključiti da se tokom tisućljećnog istraživanja znanje u pogledu ove naizgled misteriozne knjige, umnožilo.

 

Božji vremenski ciklusi i proročki periodi

Božji vremenski ciklusi i proročki periodi dati u bibliji mogu se grafički izraziti u obliku pravca koji ima svoj početak, sredinu i svršetak. Ako smo obratili pažnju čitajući biblijske knjige, mogli smo uočiti da su Božji periodi povezani s brojem 7. Broj sedam u bibliji je broj punine vezan uz vremenske cikluse kada Bog započinje i svršava svoje naume. Odmah na početku biblije imamo 7 dana stvaranja. Iako možemo reći da svaki dan u tjednu ima zajedničke odlike dana (noć, dan), Bog je sedmi dan posebno posvetio i učinio ga je posebno značajnim za odnos stvorenog i stvoritelja.
Svi su dani važni ali u posljednjem je izražena svrha i smisao stvaranja – odnos. Bog je kroz cijelu bibiju naglašavo značaj tog posvećenog vremena a Božji narod je primao blagoslove poštujući ili navlačio prokletstvo zanemarujući četvrtu zapovjed. Znači već u prvom vremenskom ciklusu 7, vidimo da postoji početak, slijed i kulminacija.

7 dana stvaranja

Ako se žele pronaći sva mjesta u Bibliji gdje se spominje broj sedam, to se može lako učiniti ukucavanjem ključne riječi ‘sedam’ u tražilicu online biblije npr. http://biblija.biblija-govori.hr/ i naći potvrdu za tajanstveni Božji vremenski obrazac – 7.

 

Četri vremenska ciklusa u Otkrivenju 

Otkrivenje ima jedinstvenu strukturu teksta uobličenu kroz četri vremenska perioda. Teško je nači fragment ili sličan literarni obrazac u biblijskom tekstu koji bi poslužio kao ključ za rješenje odnosa i zavisnosti ovih perioda, međutim prije nego što čitatelj bilo što zaključi treba uočiti i razlučiti literarne granice teksta koje su uokvirene unutar ovih perioda. Da bi to ispravno učinili moramo shvatiti da je numeracija poglavlja napravljena više iz praktičnog razloga nego li po nadahnuću. U svom orginalu, Otkrivenje nema razgraničavanje na poglavlja ali zato ima jasnu smisaonu podjelu uokvirenu kroz slijedove nizova 7. Pošto je ovo teško izreći jednostavnom rečenicom a da se nešto ne propusti najbolje je poslužiti se grafičkim prikazom:

Sedam crkava i njihova obilježja-karakteristike kroz povijest

 

Ovaj vremenski niz je manji problem od nizova (7 Pečata, 7 Truba,  7 Zala) jer je simbolika vrlo transparentna i lako dokučiva. Svijećnjaci predstavljaju sedam faza Božje crkve do Kristovog drugog dolaska. Iako je vizija o sedam crkava umjetno rasčlanjena na poglavlja nitko ne dovodi u pitanje da se ne radi samo o – jednoj viziji.

“Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnih. Sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava. I sedam svijećnjaka jesu sedam Crkava.” (Otkrivenje 1,20)

Mnogi tumači zagovaraju tvrdnju da se sve karakteristike bilo koje crkve opisane u Otkrivenju (1.2. i 3. poglavlje) mogu odnositi ili pripisati svim spomenutim crkvama kroz kršćansku povijest, međutim takvo prosuđivanje baca u sjenu primarnu zadaću proročanstva koja naglašava progresiju i kulminaciju stanja crkve pred Kristov dolazak. Takvo tumačenje umanjuje odgovornost stanja sedme crkve u nizu, razvodnjava opomenu i odvraća pogled s vlastite realnosti na neku drugu stranu. Kao i u slučaju sedam dana stvaranja, svi dani imaju sličnu osnovu ali ipak se svaki različito numerira a poslijednji u nizu je posebno blagoslovljen. Može se reći da je svaki dan blagoslovljen ali Biblija otkriva i Bog naglašava da je sedmi dan, poslijednji dan u nizu posebno značajan. Tako isto, može se reći da neke karakteristike određene crkve ima i svaka druga crkva međutim to može biti stramputica u nakani da nam proročanstvo prenese zamisao da postoji progresija i neslavan vrhunac unutar perioda kršćanske povijesti.

Poslije ove vizije o crkvama nailazimo na tri nova vremenska ciklusa u kojima se događaju sudbonosne stvari na planeti a Bog ih unaprijed otkriva:

 

7 Pečata

7 Truba

7 Zala

 

Postavlja se pitanje da li se ovdje radi o nekakvoj međuovisnosti između ova tri niza? Da li je svaki niz neovisna vizija za sebe ili su to tri vizije uklopljene jedna unutar druge.

Ako slijedimo pravilo da se ne oslanjamo na umjetno postavljena poglavlja dolazimo do zaključka da su Trube pod-vizija uklopljena unutar većeg konteksta vremena o kojem govore Pečati. Isto tako niz od sedam zala su pod-vizija unutar većeg konteksta vremena o kojem govore Trube. Svaka pod-vizija kao da izvire ili je sadržaj posljednjeg, sedmog elementa u nizu. Sadržaj posljednjeg 7.pečata u nizu je nova vizija 7 Truba, sadržaj posljednje 7.trube u nizu je nova vizija 7 Zala. Jednako kao što se na 7 Zala ne može gledati kao na rekapitulaciju* događaja 7 Truba, tako se na 7 Truba ne može gledati kao na rekapitulaciju događaja 7 Pečata ako smo dosljedni ključu, pravilu ili logici tumačenja.

*Ako se predhodna vizija odnosi na određeni vremenski period a nova vizija samo mijenja perspektivu ne i vremenski okvir predhodno izrečenog – to nazivamo rekapitulacijom događaja. Znači obje vizije se odnose na isti vremenski period, samo se mijenja način na koji se u drugoj viziji ističu događaji. Primjer rekapitulacije su dvije vizije u proročkoj knjizi Daniel, koje nalazimo u drugom i sedmom poglavlju.

 

Sasvim je sigurno da se vizija 7 Crkava i vizije Pečati, Trube, Zla bave istim vremenskim razdobljem u kojem Krist obavlja svoju posredničku službu na nebu (Šator od sastanka i njegove službe).
Sigurno je i to da niz 7 Crkava promatra isključivo crkvu-vjerni ostatak a nizovi Pečati, Trube, Zla se fokusiraju na sve ostale događaje/utjecaje/sile (svjetovna vlast i lažna Crkva, vođeni palim anđelima u borbi za uništenje crkve-ostatka) vezane uz povijesnu pripremu crkve za posljednje događaje. U nizovima nalazimo nekoliko manjih vizija koje su kao digresija unutar teksta, koje se u konačnici vremenski stapaju s osnovim tokom događaja na vremenskom pravcu.
Pošto je i ovo teško objasniti jednostavnim rečenicama, grafički prikaz može puno pomoći:

NIZ pod simbolom PEČATI , ima svoju završnicu sa poslijednjim u nizu! 

NIZ pod simbolom TRUBE, ima svoj početak sa poslijednjim u nizu pečata a završnicu sa posljednjim u svom nizu! 

NIZ pod simbolom ČAŠE GNJEVA, ima svoj početak sa poslijednjim u nizu truba a završnicu sa poslijednjim zlom ili čašom u nizu!

 

U ovom trenutku čitatelj ovog članka se pita, a dobro “Što sve ovo meni znači? Nisam dobio niti jedno konkretno tumačenje niti jednog simbola. Kako onda da razumijem ovu knjigu?”
Dobio si precizne vremenske okvire u kojima trebaš naći rješenje za simbole. Trube nisu rekapitulacija povjesnih događaja već su vremenski period-događaji pred Kristov dolazak a njihov vrhunac je sedam posljednjih zala. Vizije otkrivaju dvije važne stvarnosti:

1) Kristovu posredničku službu na nebu (nebeski istražni sud nad mrtvim vjernima svih vremena i onim vjernima koji će živi dočekati Kristov dolazak – sud nad živima).

2) Božji vjerni ostatak koji je progonjen tokom povijesti sve do svršetka posredničke službe, svršetka nebeskog istražnog suda i Kristovog slavnog dolaska.

Upotrebljene su slike izlaska božjeg naroda iz Egipatskog, Babilonskog ropstva, pada Jerihona, da bi se dočaralo Božje spasenje i konačno izbavljenje njegovog naroda. Upotrebljene su metafore koje opisuju Božji narod kao onaj koji propovijeda radosnu vijest o Kristovom povratku tri i pol godine u sili proroka Ilije i nagovještava ovom svijetu posljednje događaje. Uporebljene su slike stanja ovog svijeta opisanog kao globalno ujedinjenje, globalni “Veliki Grad” Babilon kojeg predvodi sistem lažne pogansko-kršćanske Crkve – majke svih lažnih religija, koja je opisana kao bludnica koja upravlja ovim svijetom, koja se opija krvlju progonjenog Božjeg naroda, koja vara sve narode, vladare i vodi ih u konačnu bitku protiv svega što se zove Ljubav, bitku protiv Boga Oca, njegovog Sina Isusa Krista i Nebeskog Kraljevstva. Upotrebljene su metafore Božji pečat i žig Zvijeri koje opisuju konačnu opredjeljenost svakog pojedinca na planeti za ili protiv Boga i Njegovog vječnog Kraljevstva [Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?], [Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti], [Namjere papstva] Upotrbljene su manje vizije-digresije koje upućuju na uzroke iz povijesti i dovode nas u sadašnjost da shvatimo pravednost posljedica koje će snaći ovu grijehom unesrećenu planetu. Na kraju svih događaja nailazimo na predivne vizije koje opisuju stvarnost dolaska Božjeg vječnog Kraljevstva, spašeni svih vjekova će biti okupljeni pred Božjim prijestoljem slaveći i hvaleći Božju ljubav koja se očitovala kroz otkupiteljsku službu njegovog Sina Isusa Krista.


Kristov drugi dolazak

Novo nebo, nova zemlja