Oprost

Oprost

posted in: Blog tekst | 0

“Oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim!” (Lk 11,4)

Isus nas uči da od Boga možemo dobiti oprost jedino ako i sami opraštamo drugima. Božja ljubav privlači nas k Njemu, i kad dirne naše srce, u njemu se mora probuditi ljubav prema našoj braći.

Ne smijemo ni pomisliti da imamo pravo uskratiti oprost onima koji su nas povrijedili zato što nam nisu priznali svoju krivnju. Bez sumnje, njihova je dužnost poniziti srca u pokajanju i priznanju, ali mi moramo pokazati sažaljiv duh prema onima koji su se ogriješili o nas, bez obzira na to jesu li nam priznali svoje pogreške. Koliko god da su nas bolno ranili, ne smijemo tugovati i sažaljevati sami sebe zbog uvreda koje su nam nanesene. Kao što očekujemo da Bog nama oprosti uvrede koje smo Mu nanijeli, i mi moramo oprostiti svima koji su nam učinili neko zlo.

Krist je pretrpio okrutnu smrt na križu, nosio je umjesto nas breme krivnje, “pravednik za nepravednike”, i On kaže: “Budite jedan prema drugom ljubazni, puni milosrdja! Praštajte jedan drugome, kao što je i Bog vama oprostio u Kristu!” Neka Krist boravi u vama i preko vas otkriva nebesku ljubav koja će uliti nadu onima koji su je izgubili i donijeti nebeski mir srcu što ga je ranio grijeh.

Prije svega, moramo i sami poznavati i vjerovati u ljubav koju Bog ima prema nama. Neprijatelj će nas navesti na pomisao da su naši prijestupi i pogreške tako ozbiljni da se Gospodin neće odazvati na naše molitve. U sebi ne uspijevamo vidjeti ništa osim slabosti, ništa što bi nas preporučilo Bogu, pa neprijatelj šapće: Molitva ti nema nikakve svrhe, zar se ne sjećaš da si učinio ono zlo djelo? Zar nisi zgriješio Bogu i radio protiv vlastite savjesti? Ali s pravom možemo odgovoriti da nas “krv Njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha”.

Kada kloneš na tom trnovitom putu, znaj: “Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus došao je na svijet da spasi griješnike. Od njih sam prvi ja!”; “Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu nego uživa u pomilovanju?”