American geologists looking for oil - samimSvi vijetnam/komandos vojni filmovi osamdesetih godina su izazvali takve simpatije prema američkoj vojsci da mi je slijedeća dva desetljeća bilo svejedno za što se i gdje bore, samo da je što dalje od mene. Nitko iz društva nije dovodio u pitanje njihove stvarne motive, pričali smo na kavici o filmovima a ne toliko o realnosti. Jedno od najvažnijih pitanja koje si čovjek u životu može postaviti je: Kakav je bio psihološki profil ljudi koji su ispod križa vikali “Razapni ga!”? Još važnije pitanje, da li je moguće da u sličnoj situaciji zateknem samog sebe? Čime hranimo svoj um i kako ga pripremamo za donošenje sudbonosnih odluka u životu? Moćnici ovoga svijeta mijenjaju svijest ljudi preko naizgled bezazlene zabave. Gotovo svaki film krši treću zapovjed “Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neće pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud.” Izlazak 20,7  a većina tih poštapalica su psovke vezane uz Božje ime. Postoji izrugivanje na većoj razini, ismijavanje putem arhetipova gdje se biblijski događaji i heroji vjere djelomično kopiraju i spajaju u likove i događaje znanstveno fantastičnih i ostalih žanrova. Ne moram biti znanstvenik da bi shvatio da ponavljanje mijenja svijest i utječe na odlučivanje. Sasvim je sigurno da ću nakon 1000 filmova drugačije percipirati Božju realnost, ovo se pogotovo odnosi na ljude koji prvi put čitaju Božju Riječ, koji još nemaju izgrađen duhovni filter. Isto tako, što god je zabranjeno reklamirati u javnim medijima uredno se pojavljuje u filmovima umotano u simpatični događaj ili uzbudljivu situaciju. Bit reklame je kontinuirano pojavljivanje određenog produkta, ideje, ideologije…nema veze što reklama nije izričito najavljena: “Pazi narode, ovo je sad reklama!”. Psihologija takvo ponavljanje naziva propagandom. Bog nas uči o bistrom, trijeznom posvećenom stanju svijesti a gledajući filmove postajemo “ptice rugalice” sofisticirani izrugivači kojima više ništa nije sveto.

Većina ljudi se voli poistovjećivati s pokretom otpora, tom malom skupinom istinoljubivih, odvažnih, hrabrih koji se bore protiv okupacije vladajućeg moćnika. Filmski režiseri su jako svjesni tog moćnog arhetipa. Ono ćega vjerojatno nisu svjesni je priroda sile nadahnuća koja ih je navela da izopače biblijsku realnost s mitološkom fikcijom. Pali anđeo, Lucifer-Sotona, predivno i najmočnije stvorenje koje se nalazi na ovoj planeti je otac laži, idejni tvorac svake vrste prevare. On i njegovi pali anđeli sebe prikazuju pred ovim svijetom kao pokret otpora koji donosi konačno oslobođenje od vladavine tiranina koji sjedi na nebeskom tronu pored kojeg je nekad i sotona stajao kao anđeo kerubim – zaklanjač Božje slave.

Aluzija na Božje prijestolje opisano u biblijskim proročkim knjigama Daniel i Otkrivenje

Božji sudovi će uskoro zadesiti ovu planetu, ne nije riječ o klimatskim promjenama, riječ je o konačnoj presudi nad cijelim čovječanstvom čije je moralno i duhovno stanje isto kao i kod predpotopnih ljudi. Većina stanovnika će prihvatiti autoritet-moralna pravila onog tko se predstavlja kao namjesnik Božji na zemlji – jedno od tih moralnih smjernica je žig Zvjeri opisan u Otkrivenju. Što misliš što će se desiti s manjimom, onima koji se ne budu pokorili, onima koji drže moralni zakon u srcu i sprovode ga u životu, onaj moralni zakon koji je zapisan u Bibliji a ne u Katekizmu. Bit će progonjeni od strane svih zemaljskih institucja a instrument progona će biti sam narod. Svi koji su primili žig imat će nalog da izdaju, hvataju i ubijaju vjerni Božji ostatak. Da, bit će to pravi progon a ne kao onaj u serijama i filmovima.

Kada se svijet bude rušio, kada bude gorio, kada nepokajani budu padali, bijes naroda će se potpuno okomiti na manjinu koja je u filmovima izopačeno predstavljena kao pokret pobunjenika. Apolion/Abadon “Uništitelj” će povesti vojsku “volontera” kakvu svijet nije vidio. U tom broju bit će najveći broj formalnih kršćana, “velika rijeka Eufrat” će poubijati trećinu. Oni će vikati “Razapnite ih, razapnite ih!” Razlika između Božjeg vjernog ostatka i filmskih pokreta otpora je u tome što Božji ostatak za svoje oslobođenje ne koristi nasilje već molitvu i povjerenje u Božja obećanja. Bog je spasitelj i sudac, On daje grijehu određeno vrijeme a onda mu sudi pravedno. Isus Krist nije pozivao narod na revoluciju protiv rimskog imperija, nije rimski imperij bio najveći ljudski problem. Nisu NWO, WEF, UN i ostala elitna javna i tajna udruženja najveći čovjekov problem. Ako nisi vodio borbu za odnos s Bogom nemoj misliti da ćeš opstati u kušnjama koje dolaze, sigurno ćeš na kraju izabrati drugu, njihovu, tamnu stranu.

Da li si svjestan simbolike koja je upotrebljena u filmovima “Hunger games” i “V for Vendeta”. Da li si svjestan realnosti koja je nadahnula režisere da izopače povjesne događaje? Ako neznaš ništa o vjekovnom sukobu između Krista i Sotone, o “tajni bezakonja” najvećem svjetskom kultu – pokrštenom poganstvu, o reformaciji, onda ti povjesni izvještaj neće ništa predstavljati.

Aluzija na vođu pobunjenika protivnom starcu što sjedi na prijestolju, pali anđeo Lucifer “Svjetlonoša”

 

Istina je po svojoj prirodi isključiva – ekskluzivna. Kao što svjetlo ne sadrži tamu tako istina ne sadrži laž. “Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi.” Ivan 8,32  Božja Riječ – Biblija je jedina istinita Božja objava. Sve opisano u njoj je stvarnost a ne nekakva mitologija. Biblija ne sadrži nekakve “priče” već stvarne povjesne izvještaje/događaje. Samo je kroz jedno rodoslovlje čovječanstvu došla spoznaja o pravom Bogu i planu spasenja.

Biblijska rodoslovlja – uloga i narav

Da bi shvatili što su ostale objave brojnih religijskih pravaca treba prvo shvatiti Bibliju. Istina je da je Bog Otac predao svog jedinstvenog, jednakog po božanskoj prirodi, od vječnosti neponovljivog Sina, da nitko od nas ne propadne vječnom smrću, nego da imamo vječni život. Bog je riskirao postojanje svega stvorenog predavši Sina po kojemu je sve stvoreno. Da božanski Sin koji je postao čovjekom božanskim začećem – da Isus Krist nije uspio u svojoj misiji kao čovjek, sve što je po njemu stvoreno zauvijek bi bilo izgubljeno. Božji vječni Sin bi zauvijek bio izgubljen, posljedice na cijeli svemir, na sve stvoreno bi bile nesagledive.
Razlog zašto je Bog dopustio izložiti svojeg Sina takvom riziku je njegova (njihova) neizmjerna ljubav prema nama. Mi smo izabrali prihvatiti grijeh kao sastavni dio naše prirode, čovječanstvo je odlučilo živjeti bez Boga i izgubilo najveću vrijednost života, sposobnost da nas u svakoj situaciji i odluci vodi ljubav. Istina je po svojoj prirodi isključiva, ne postoji nekoliko istina i nekoliko puteva. Samo je jedna Istina, Put i Život. “Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.”” Ivan 14,6  Biblijska istina je da život odvojen od Tvorca života propada, degradira, nestaje, odlazi u stanje vječnog nepostojanja.
Ljudska duša ne može postojati nezavisno od materijalnog tijela, ona po smrti zauvijek nestaje, dah životni se vraća Bogu. Duše umrlih ne idu nikamo, ne obitavaju u nekoj paralelnoj dimenziji, nisu u nikakvom čistilištu, raju ili paklu, ne reinkarniraju se… ako su vjerom prihvatile spasenje koje je Bog osigurao po imenu Isusa Krista onda čekaju svoje uskrsnuće po njegovom drugom dolasku na kraju povijesti. Mi ljudi zaboravljamo, naša povijest zaboravlja ali Bog ne zaboravlja svoje vjerene kroz sva tisućljeća. Ali tko su onda spiritualna bića s kojima ljudi često imaju iskustva u seansama i ritualima tako često banalizirana u svjetskoj umjetnosti, knjigama, filmovima?
Ako si pogledao 1000 filmova na temu “Da li je Bog stvarno rekao da ne ideš kod drveta spoznaje dobra i zla i da ne jedeš njegove plodove?”, kako misliš da ćeš odoljeti ne ući u raspravu s palim anđelima kada im bude dozvoljena fizička manifestacija. Šta ćeš s njima raspravljati o znanosti i Bogu i misliti da ćeš otići od njih prosvjetljen? Šta ćeš im povjerovati na riječ da su oni “posjetioci iz drugih galaksija” koji donose zemlji mir i prosperitet?

Pali anđeli i posljednji događaji

Tko su demoni i duhovi?

Mogu li nam se mrtvi javljati?

Osjećaj za ispravno s generacijama blijedi i moral prelazi u devijantnu formu etike, mehaničku moralnost lišenu istinske empatije. Ljubav i zainteresiranost za život je zamijenjena sebičnom borbom za samoostvarenje koje iskorištava ili zapostavlja svaki drugi život oko sebe. Ljubav je zamijenjena površnim odrađivanjem trendom zadanih normi ponašanja. Istina je da po svom postanku prvi ljudi u savršenom odnosu nisu trebali nikakav pisani skup moralnih smjernica, zakon ljubavi im je bio po stvaranju zapisan u srcima. Oni nisu znali da postoji drugačiji izbor nego voljeti.

Živimo u “inkluzivnom” svijetu. Sve drugačije je dobrodošlo i prihvaćeno, religije se ujedinjuju, spolovi se redefiniranju…

Istina je po svojoj prirodi isključiva, istina je da život u grijehu nije život po ljubavi. Bog je definirao spolove i obitelj. Bog je definirao što je normalno a što je devijantno, On je definirao moralno i nemoralno. Čovječanstvo je ljuto na Boga, ljudi žele redefinirati ono što je Bog ustanovio. Čovječanstvo se ujedinjuje u konačnom posljednjem sukobu protiv Boga i Božjeg kraljevstva koje uskoro dolazi. Ljudi ne žele prihvatiti realnost koju je Bog navjestio po svojim prorocima, ljudi ne žele prihvatiti budućnost koju je Bog isplanirao, zato odbaciju Riječ Božju ismijavaju i progone one koji istinski vjeruju.

COP27 – Deset klimatskih zapovjedi

Kakva ironija da je politički i religijski svijet izabrao pogrešnu planinu Sinaj da objavi smjernice za lažiranu viziju budućnosti. Ovo religijsko ujedinjenje više podsjeća na goru Karmel nego na Sinaj.

 

 

“Stojeći pred Ahabom, Ilija je zahtijevao da se svi Izraelci okupe na gori Karmelu i da se tu sretnu s njime i Baalovim i Aštartinim prorocima. “Sada sakupi” — zapovjedio je prorok — “sav Izrael preda me na gori Karmelu i četiri stotine pedeset proroka Baalovih koji jedu za stolom Izebelinim.” Rano ujutro određenoga dana, mnoštvo otpalih Izraelaca, ispunjeno nestrpljivim iščekivanjem, okupilo se u blizini gorskog vrha. Izebelini proroci kretali su se uzbrdo u veličanstvenoj povorci. U kraljevskom sjaju pojavio se i kralj i zauzeo mjesto na čelu čete svećenika, dočekan glasnim pozdravima idolopoklonika. Ali zebnja je obuzimala srca svećenika dok su se prisjećali da je na prorokovu riječ izraelska zemlja već tri i pol godine bez rose i kiše. Priprema se nešto strašno, u to su bili sigurni. Bogovi u koje su se uzdali pokazali su se nemoćnima da dokažu da je Ilija lažni prorok. Predmet njihovog obožavanja pokazivao je čudnu ravnodušnost prema njihovome vatrenom zaklinjanju, prema molitvama, suzama i pokori, njihovim odvratnim obredima, stalnim i skupim žrtvama. Suočen s kraljem Ahabom i lažnim prorocima, okružen okupljenim mnoštvom Izraelaca, Ilija je jedini stajao da brani Gospodnju čast. Onaj kojega je cijelo kraljevstvo smatralo krivim za sve nevolje bio je sada tu, naizgled bespomoćan u nazočnosti vladara Izraela, Baalovih proroka, ratnika i tisuća ljudi koji su ih okruživali. Ali Ilija nije bio sâm. Iznad njega i oko njega bile su zaštitničke čete Neba, anđeli koji su silni snagom.”

Lažne religije i izopačena verzija kršćanstva vode glavnu riječ kad je u pitanju budućnost planete. Idolopoklonici kao da nisu svjesni značenja logoa koji je ništa drugo nego obožavanje stvorenog, obožavanje prirode i sunca kao vrhovnog božanstva koje je smatrano izvorom života. Moderni čovjek misli da su drevne idolopokloničke religije, kultovi, sekte i rituali davno nestali. Ne nisu, ti isti se prakticiraju dan danas, baš ti zbog kojih je Bog tjerao narode ispred izraelskog koji je trebao biti očišćen od svake vrste idolopoklonstva. Iste se prakticiraju na svim društvenim razinama a zemaljski moćnici se često savjetuju sa idolopokloničkim svećenicima o budućim koracima za upravljanjem planetom. Misliš da je simbolizam u svijetu glazbe i filma samo dio zabave, predstave? Misliš da je simbolizam (koji nema nikakve veze s Biblijom) u kršćanstvu slučajan?

 

Okultizam / Spiritizam

 

“Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji (Isusov drugi dolazak) doći kao lupež po noći. Jer kad budu govorili: “mir je, i nemamo se šta bojati”, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.” 1. Solunjanima 5,2.3

Zašto bi Bog ljubavi bio tako ljut na stanovnike zemlje koji žele postići trajni mir i prosperitet planete? Očito zato što se taj mir želi postići ujedninjenjem svih kršćansko-poganskih i idolopokloničkih religija sa sekularnim humanizmom i inkluzivnošću prema svemu što se osjeća “drugačije”, drugim riječima čovječanstvo ne želi Božji autoritet po pitanju dobra-zla, morala. Svi su skrojili nekakve svoje svjetonazore i miks vjerovanja i ne žele čut o nekakvom vrhovnom autoritetu koji objašnjava realnost preko nekakve stare pisane objave – Biblije. Ovaj svijet se ne želi ujediniti oko Božje Riječi, istine, moralnog zakona, pravde koja jedino dolazi vjerom u Isusa Krista. Ovaj svijet ne želi takvo ujedinjenje već onakvo kakvo je opisano u vrijeme izgradnje Babilonske kule. Bog u Otkrivenju to novo nastojanje naziva Veliki Babilon.

 

Svi koji se ne uklope u ovaj novi svjetski trend, ovu novu agendu u kojoj religija koristi znanost i sekularnu vlast da učvrsti svoju domaniciju, biti će izopćeni, proglašeni zatucanim fundamentalistima, ekološkim teroristima, uzurpatorima svjetskog mira i poredka, neće moći “kupovati ni prodavati” koji nisu primili autoritet ove nove svjetske diktature.

Grijeh, Božji sudovi i milost (pitanje rata u Bibliji)

Okultizam, spiritizam, panteizam – filozofija Ujedinjenih Naroda – UN

Neo-poganizam i Novi Svjetski Poredak

Kršćanski “Fundamentalism”, “Literalism”, “Denialism” – manipulacija terminologijom

Kontrola ‘narativa’

Nećeš u prirodu kad ti to poželiš i jesti ćeš insekte!

Pali anđeli i posljednji događaji

Kako razumijeti posljednju biblijsku knjigu – Otkrivenje (Apokalipsa)