Predavač u ovom videu je fasciniran dualističkom idejom koja prožima sve religije svijeta. Neutemeljen na Božjoj Riječi – Bibliji on iznosi mnogo netočnih tvrdnji kad pokušava povezati Bibliju s dualističkim konceptom. S druge strane, predavanje je interesantno u onom dijelu kada se govori o povezanosti okultnog i arhitekture:

 

The Incredibly Ancient Triptych Temples and the GodSelf Icon… Decoding Ancient Science

 

 

Richard Cassaro on Twitter: "#MEGALITHOMANIA CONFERENCE - Coming This Weekend! What do THE #SIMPSONS and THE #FLINTSTONES cartoons have in common? Both depict #TRIPTYCH #TEMPLES as part of their Secret Societies. On ´
https://grahamhancock.com/cassaror1/

“Zmija reče ženi: “Nikako nećete umrijeti, dapače zna Bog, da će vam se otvoriti oči, čim budete jeli s njega, i da ćete postati kao bogovi, kad spoznate, što je dobro i zlo.”” Postanak 3,4-5

 

Pali anđeo, (Lucifer – Sotona) je posadio sjeme svih lažnih religija u prvim riječima koje je uputio prvim ljudima Evi i Adamu.
Prva laž je bila da neće snositi nikakve posljedice ako prjestupe Božji zahtjev, sugestija da ne mogu umrijeti podrazumjeva urođenu besmrtnost. Druga laž je bila da Bog sakriva pravu spoznaju i znanje o realnosti. Treća laž je bila lijepo upakirana sugestija da će ako prekrše Božju zapovjed postati prosvjetljeni. Četvrta laž je bila da će ih ta spoznaja preobraziti nalik na božanska bića. Peta laž je manipulacija kontekstom upotrebljene množine “bogovi”. Šesta laž je bila da život u apsolutnom dobru nije dovoljan, da je iskustvo u zlu potrebno za više stanje svjesnosti, ova laž pomiruje dobro i zlo kao principe, predstavlja ih kao sastavne dijelove ciklusa postojanja – što je bit dualističke ideje. Sedma laž se sastoji u tome da potpuna spoznaja ne dolazi direktno od Boga, već je potreban medij, posrednik, prosvjetljeni učitelj ili posvećen predmet koji otkriva i tumači tajno (okultno) znanje.

“Sada istom vidje žena, kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poželjan, jer daje spoznanje. I ona uze od njegova ploda i jede; i mužu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega, i on isto jede.” Postanak 3,6

 

New Age kao religijiski pravac ujedinjuje sve ove laži, međutim New Age je samo sinkretizam učenja velikog broja religijskih pravaca u čijem je temelju ugrađeno ovih sedam laži.

Odmah nakon pada prvih ljudi u grijeh, Bog je Adamu i Evi je otkrio plan spasenja iz nepovratnog stanja degradacije i smrti, pokrio ih je kožom prve životinjske krvne žrtve koja je predstavljala stvarnost koja ima doći u životu i smrti Isusa Krista – Božjeg Sina. Od tog istog trenutka Sotona je radio na falsifikatu Božjeg plana pa je uspostavio lažni sistem žrtvovanja, prvo preko Kaina a zatim je proširio na sve predpotopne naraštaje. Sotona je otac laži, velemajstor prijevare i ironije, tako je izrežirao scenarij žrtvenog sistema koji koristi ljudske žrtve kao prinos “bogovima”. Ironija je u tome da je naveo čovječanstvo, koje Bog namjerava spasiti, da žrtvuju mnoge između sebe – nepostojećim bogovima. Sotona je iscenirao mnogobrojne načine, krvne rituale ali osmislio i cijele ratove kao “žrtve” prinos “bogovima”. Sotona uživa i likuje kad se Božja kreacija okreće protiv Boga i protiv same sebe.

 

Kad Gospod vidje, da je pokvarenost ljudi na zemlji bila velika i da je sve mišljenje i htijenje srca njihova svejednako išlo samo na zlo.
Pokaja se Gospod, da je bio načinio ljude na zemlji, i bio je duboko ožalošćen. I reče Gospod: “I zbrisat ću s lica zemlje, čovjeka i zvijeri, gmizavce i ptice u zraku, jer se kajem, što sam ih načinio.” Samo Noa nađe milost u očima Gospodnjim.”  Postanak 6,1-8

 

Neke nove teorije kršćana promiču ideju da je Bog morao uništiti ljudski rod zbog genetičke kontaminacije jer su po toj teoriji pali anđeli imali potomstvo sa ženama i tako su kontaminirali sav ljudski rod ali to je opasna sotonska teorija. Bog nam u svojoj Riječi daje jasno na znanje koji je bio uzrok uništenja potopom: “…sve mišljenje i htijenje srca njihova svejednako išlo samo na zlo.” Predpotopni svijet je prakticirao najgore moguće prakse u području duhovnosti, obrazovanja, znanosti, umjetnosti i života uopće. Jedni drugima su svakodnevno nanosili ili bol ili smrt. Odgovornost za grijeh, zlo, izopačenost u mislima i srcima ne dolazi od genetske predispozicije.

“Što vam je te o Izraelu ponavljate poslovicu: `Oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi!` Ezekiel 18,2

S druge strane nema niti jednog biblijskog redka koji bi nas mogao navesti na misao da su anđeli mogli biti reproduktivni, anđeli su bića popuno druge građe i svrhe u poretku kojeg je Bog stvorio. Teorija “genetske kontaminacije” poništava sve ono što nas Biblija uči o grijehu, krivnji, oprostu i sudu.

 

PROPHECY AMALGAMATION OF MAN AND BEAST – Marcos Escobar

 

Nakon potopa vidimo da su prve civilizacije nastavile s praksom predpotopnih ljudi. Sotona je ponovo obnovio lažne predpotopne religije, osmislio “nove objave”, rituale, ceremonije, koje su nastavile izopačenu tradiciju predpotopnog svijeta. Prva babilonska civilizacija je postala centar bezbožnosti, centar lažne religije i veličanja grijeha pod krinkom “duhovnosti”, Bog im je poremetio plan, pobrkao jezike i rastjerao ih po cijeloj planeti.
Kako su se narodi raširili po cijeloj planeti tako su osnovne koncepte i ideje o “duhovnosti” i pojmu o Bogu, stvaranju, potopu, žrtvenom sistemu pronosile kao babilonsko nasljeđe. O mnogim pojedinostima te skrivene univerzalne ideje govori i ovaj video na početku članka.

“Tajna bezakonja” koja se 2000 godina predstavlja kao “nasljednici Kristovi” na zemlji je ugradila sve od ovog dualističkog koncepta na kojem su utemeljeni svi lažni politeistički, gnostički, mistični, naturalistički pravci. Poganska religija je utemeljena na dualizmu. Obožavanje “učitelja-svećenika-gurua”, spriritualnih entiteta, zagrobnih duša, ciklusa prirode i nebeskih tijela, svetih magičnih predmeta, hramova, prakticiranje žrtvenih rituala, seansi, magičnih rečenica, izmjenjenog toka svjesti, stanje hipnoze, transa, potreba za hijerarhijom posrednika koji tumače i interpretiraju “istinu” sve to je ugrađeno u “univerzalno-katoličko kršćanstvo” koje želi zadominirati svim narodima. Univerzalna tajna religija ili filozofski koncept koji prožima sve lažne religije svijeta i nije tajna onima koji su dobro utemeljeni na Božjoj Riječi – Bibliji. Božja priroda i stvaranje nemaju ništa s konceptom dualizma.

“Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!” 1. Ivanova 1,5

“Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!” Malahija 3,6

Božji karakter je apsolutna ljubav, nema u njemu nikakvih ciklusa ili izmjena. On je vječno postojan, svaka njegova izjava i postupak imaju težinu i odgovornost za vječnost.

“Tada reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I postade svjetlost. I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame.
Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro – prvi dan.”  Postanak 1,3-5

Noć nije lošija od dana, žena nije negativni balans muškarcu, lijeva ruka nije nešto negativno u odnosu na desnu ruku, materijalna stvarnost nije zla nasuprot duhovnoj stvarnosti…nakon pada u stanje grijeha i ljudski duh, tijelo i priroda su u odvojenosti od Stvoritelja degradirali, upravo te nove okolnosti sotona je iskoristio da osmisli potpuno novi pogled, novu izopačenu interpretaciju realnosti i predstavi je kao “spoznaju”. Sotona je obrazce u svijetu degradirane, grijehom pogođene materijalne prirode predstavio kao analogiju za razumijevanje Boga i duhovne stvarnosti. “U svakom dobru ima nešto zla i u svakom zlu ima nešto dobra” filozofiji nema mjesta u planu spasenja objavljenog u Bibliji. Bog je obećao vratiti ljudski duh i zemlju u bezgrešno stanje prije pada u grijeh silom spasenja Isusa Krista.

 

Mašta u službi prijevare

Pali anđeli i posljednji događaji

Namjere papstva

Kristov drugi dolazak

Novo nebo, nova zemlja