Najduži proročki period je onaj iz knjige proroka Danijela opisan u 8. poglavlju kao 2300 proročkih dana tj. preračunato kao 2300 doslovnih godina. Unutar 2300 godina Bog je objavio i period od 490 godina koji je određen za izraelski narod kao izabranom narodu. Završetak 2300 godina označava početak nebeskog iztražnog suda nad čovječanstvom.

Proročanstvo u Danielu 9 daje precizan podatak o početku 70 sedmica, to je ujedno i početak perioda 2300 večeri i jutara:

“Od časa kad izađe riječ Neka se vrate i opet sagrade
Jeruzalem pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a
onda šezdeset i dvije sedmice… A poslije šezdeset i dvije
sedmice bit će Pomazanik pogubljen…” (Dn 9,25.26)

Prema tome za početak tumačenja proročanstva treba uzeti proglas kojim je zapovijeđena obnova Jeruzalema. Iz Ezrine knjige saznajemo da su grad Jeruzalem i Hram stvarno obnovljeni zahvaljujući izdavanju tri dekreta što su ih objavili Kir, Darije i Artakserks (Ezr 6,14).
Više elemenata upućuje na Artakserksov dekret: on je posljednji i stoga najdjelotvorniji. Osim toga on je jedini potpun; odnosi se na gradnju Hrama kao i obnovu administrativne i političke uloge grada Jeruzalema. Uz to je jedini koji je popraćen blagoslivljanjem i slavljenjem Boga,
dakle jedini koji usmjerava na Božju intervenciju.

“Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je
nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu.” (Ezr 7,27)

Isto je tako značajno što nakon ovog blagoslova i hvale – koji je Ezrina reakcija na Božje djelovanje – tekst prelazi s aramejskog na hebrejski jezik. Ovaj prijelaz prouzročio je Artakserksov dekret, što upućuje na početak nacionalne obnove. Artakserks je ovaj dekret objavio u sedmoj godini svoje
vladavine, odnosno ujesen 457. godine pr. Kr. Prema tome ova je godina početak računanja za 2300 večeri i jutara kao i 70 sedmica. Jednostavnim zbrajanjem -457 u jesen + 2300 = 1843 u jesen (završetak zadnje godine završava u jesen 1844.g.). 1844 u jesen je započeo jedan od najvažnijih procesa u povijesti čovječanstva, nebeski istražni sud.
Stalno se čuju primjedbe o tome kako se Kristov drugi dolazak odužio (s podsmjehom naravno) međutim ljudi nisu svjesni i ne znaju da je najduži biblijski proročki lanac završio 1844 godine, da je počeo istražni sud na nebu, da je od tada do danas prošlo 172 godine a to je mnogo više vremena za pripremu nego što je imao pretpotopni svijet u vrijeme Noino (120 godina). Isus je rekao da će u vrijeme njegovog dolaska pokvarenost ljudskog roda biti kao pokvarenost u vrijeme Noino.

Za one koji žele detealjnije objašnjenje preporučujem:

“Daniel – Vizija kraja”

Kirov cilindar i 2300 godina

 

Video:

Daniel 2. poglavlje

(Niz zemaljskih kraljevstava do Kristovog drugog dolaska i kraja svijeta kakvog poznajemo)

 

Daniel 7. poglavlje

 

Daniel 8. i 9. poglavlje