Daniel 2. poglavlje

Daniel2-7U drugom poglavlju Knjige proroka Daniela čitali smo o sudbini ljudske povijesti. Prorok Daniel u proročkoj viziji, promatra tok vremena i vidi četiri moćna svjetska kraljevstva koja se na svetskoj sceni pojavljuju jedno za drugim. Četvrto kraljevstvo predstavlja Rim, i prorok vidi da će u poslijednjim razdobljima zemlje ovo kraljevstvo biti podjeljeno (mješavina željeza i gline) i povezano sa deset činioca koji su označeni sa deset prstiju na liku. Nebeski Bog, u vrijeme ovih kraljevstava, predstavljen je kao kamen koji je otkinut i pokrenut bezl Ijudskih ruku, i koji uništava lik, tako da će umjesto palih idolopokloničkih nacija
nastati vječno Božje kraljevstvo. Proročanstvo predviđa široki razmjer povijesnih događaja, nevjerovatno je precizno u svom sadržaju, ali ne daje mnogo detalja o događajima koji su povezani sa posljednjim vremenom prije kraja svijeta. Ipak, proročanstvo iz sedmog poglavlja Knjige proroka Daniela, dodaje boje gruboj skici iz prvog proročanstva. Sedmo poglavlje je po svom sadržaju paralelno sa drugim, jer koristeći različite simbole i dajući točan opis principa otpale sile na kraju vremena, savjesnom čitatelju ne ostavlja nikakvu sumnju u identitet ovog moćnog sistema koji se usuđuje prkositi vojsci živog Boga. Bogata biblijska simbolika koja je upotrebljena u ovom proročanstvu predstavlja ključ za njegovo tumačenje, i ima suštinsku važnost za shvaćanje značenja simbola u ovom proročanstvu. Primjenom principa da Biblija tumači samu sebe, sljedeći kratki riječnik proročkih simbola pomoći će nam da protumačimo ovo veliko proročanstvo. Prorok Daniel u svom snu vidi četiri nebeska vjetra koji se sudaraju na velikom moru. Primjenjujući biblijsku definiciju ovih simbola, možemo vidjeti da će među narodima dešavati ratovi i nevolje.


• vjetar = rat (Izaija 21,1.2; Zaharija 7,14; Jeremija 25,32; 49,36.37)
• zvijer = kralj ili kraljevstvo (Daniel 7,17)
• rog = kralj ili vladar, kraljevstvo proizišlo iz svjetskog carstva (Daniel 7,1 7)
• voda (more) = narodi (Otkrivenje 17,15)


4zvijeri» Četiri velike zvijeri izađoše iz mora, svaka drukčija.« (Daniel 7,3)
» Prva je izgledala kao lav i imala je krila orlova. Dok sam gledao, krila joj se istrgnuše, i ona se podiže sa zemlje i stade na noge kao čovjek. Tada joj se dade srce čovječje.« (Daniel 7,4)
Lav je u Bibliji upotrebljen kao simbol autoriteta i moći. Simbol se primjenjuje na Krista kada se o Njemu govori kao o »lavu iz plemena Judinog«, ali je također i simbol za Babilon, koji je uništavao nacije i bio sjedište otpale religije, koji čini sve da Božji narod zavede u idolopoklonstvo. Prorokujući o dolazećoj propasti Jeruzalema, koju će pokrenuti i izvršiti Babilon, prorok Jeremija primjenjuje simbol lava ukazujući na ovu moćnu silu:
» Iz guštare svoje diže se lav, davitelj se naroda otresa, ostavlja ležaj svoj, da zemlju tvoju učini pustinjom. Gradovi će tvoji biti opustošeni i bez ljudi.« (Jeremija 4,7)
Lav ima orlova krila, što predstavlja još jedan simbol Babilona. Arheolozi su otkrili da je lav sa orlovim krilima bio simbol koji je često primjenjivan u babilonskom predstavljanju skulptura. Štoviše, orao je bio univerzalni simbol za boga sunca, a ova sila predstavljena lavom tako je osnažena od strane ovog poganskog božanstva. Simbol čovjeka koji je stao na dvije noge odnosi se na ujedinjavanje Ijudskih elemenata sa ovom silom u prkošenju Bogu. Pošto babilonska religija čini osnovu svih poganskih religija, Babilon postaje odgovarajući simbol za savez vjerskih sila usmjerenih protiv Boga na kraju vremena i koja je prikazana u tekstu kao stopala od željeza i gline. U završnim razdobljima zemaljske povijesti, sila koja je oličena pojmom Babilon još jedom će nadgledati događaje na Zemlji. Sljedeće kraljevstvo koje će vladati u jednom razdoblju Ijudske povijesti je Medo-Perzijsko:
» Najednom se pojavi druga zvijer, što je izgledala kao medvjed. Bila je napola uzdignuta, imala je tri rebra u čeljusti među zubima. Viknulo joj se: ‘Ustani, i jedi mnogo mesa.« (Danilo 7,5)
Sila koja je naslijedila Babilon u ovom tekstu predstavljena je medvjedom. Medvjed je nagnut na jednu stranu, što se odnosi na prvobitnu nejednakost dvije sile koje su činile Medo-Perzijski savez koji je trebalo zbaciti Babilonsko kraljevstvo. Tri rebra se vjerovatno odnose na tri glavna napada za kontrolu nad Babilonskim kraljevstvom: napad na Lidiju, Egipat i neposredno Babilon koji je bio poražen od strane vojske Kira Velikog. Bogatstvo biblijske tipologije prikazano u ovom velikom povijesnom događaju služi kao udžbenik za velike događaje na kraju vremena. Babilon, vladar nacija, zlatna glava, sjedište vjerske i političke sile, vladao je nacijama. On je uništio Jeruzalem i pokorio Božji narod. Došlo je vrijeme da ova sila bude uklonjena i Bog je izabrao Kira da to ostvari. Mnogo prije njegovog rođenja prorok Izaija nazvao je Kira Gospodnjim pomazanikom i ovako prorokovao:
» Ovako veli Gospod Kiru, pomazaniku svojemu, kojega držim za desnicu, da rušim narode pred njim i učinim kraljeve nemoćnim, da otvorim vrata pred njim, tako da mu se ne zatvore nijedna vrata.« (Izaija 45,1)
Isti prorok, prorokujući o Mesiji, napisao je:
» Duh svemogućega Gospoda počiva na meni, jer me je pomazao Gospod, poslao me, da donesem poniznima veselu vijest. On me je poslao, da iscijelim slomljena srca, da navijestim zarobljenima slobodu, vezanima otkupljenje.« (Izaija 61,1)
Kir služi kao tip Krista. On će prekinuti vladavinu Babilona i oslobodit će zarobljenike. Kir je izdao dekret o oslobođenju Izraelaca da bez ikakvih obaveza mogu da se vrate u svoju domovinu. Krist će na isti način, zbaciti duhovni Babilon na kraju vremena. On će osloboditi zarobljenike, odvesti ih u njihov nebeski Kanan, a njihovo iskupljenje bit će besplatno. Medo-Perzijanci su nastavili babilonske vjerske rituale i ceremonije, a kult mitraizma sa svojih sedam nivoa inicijacije postao je temelj za sistem obožavanja Sunca. Struktura kulta imala je svoju hijerarhiju. Vjernici su prolazili kroz seriju od sedam stupnjeva, a svaki od njih imao je posebni simbol i bio povezan sa određenom planetom. Od najnižeg do najvišeg, stupnjevi su Koraks (gavran, pod Merkurom), Nimfus (muška nevjesta, pod Venerom), Miles (vojnik, pod Marsom), Leo (lav, pod Jupiterom), Perzes (Perzijanac, pod Lunom, Mjesecom), Heliodromus (Sunčev glasnik, pod Solom, Suncem), i konačno Pater (otac, pod Saturnom). Kada pripadnik dostigne najviši nivo, Pater ili Otac, on postaje glava kongregacije. Treba zapaziti i dva vida mitraističke inicijacije. Prvo, bilo je moguće da mitraički pripadnik bude vjernik više od jednog kulta, i drugo, ženama nije bilo dozvoljeno da postanu članovi.
Poslije Miđana i Perzijanaca nastalo je treće kraljevstvo koje je Preuzelo kontrolu. Povijest kaže da su Grci naslijedili Medo-Perzijsko kraljevstvo.
» Dok sam još gledao, pojavi se najednom druga životinja, što je izgledala kao ris. Imala je četiri krila na leđima. Imala je i četiri glave, i dade joj se vlast.« (Daniel 7,6)
U osmom poglavlju Knjige proroka Daniela, u daljem proročanstvu o sukcesijama i akcijama ovih zemaljskih kraljevstava, čitamo da će Grčka pokoriti Medo-Perzijsko kraljevstvo i da će na kraju biti podjeljena u četiri dijela, prije nego što potpadne pod vlast Rimskog kraljevstva. Zbog podjele na četiri dijela, zvijer ris u Knjizi proroka Daniela u sedmom poglavlju, ima četiri glave i četiri krila. Simbol risa je odgovarajući simbol za Grčko kraljevstvo, s obzirom na brzinu kojom je Aleksandar vršio osvajanja. Grčku, koja se spominje u istoj knjizi u osmom poglavlju, ne treba mješati sa Grčkom iz klasičnog perioda koji je prethodio padu Perzije, već se sve ovo odnosi na Grčko Makedonsko kraljevstvo Aleksandra Velikog koji je ugušio pobune u državama gradovima Grčke i Trakije i tako je postao »prvi kralj« Grčke. Aleksandar je sebe proglasio nasljednikom faraona, a njegove trupe dodijelile su mu položaj božanstva, obožavajući ga kao da je bog. Jedan od najvažnijih Aleksandrovih ciljeva bilo je širenje grčke kulture i filozofije. Grčka religija dodala je mnogo otmjenosti, rituala i ceremonija zemaljskom sistemu obožavanja. Bahov kult, mitologija o bitkama bogova i obožavanje ženskih božanstava ukorijenili su se u samo tkivo ondašnjeg društva.
Konačno, Biblija predviđa četvrto kraljevstvo koje će vladati Zemljom:
»Iza toga ugledao sam u noćnim viđenjima svojim najednom četvrtu životinju, strašnu, užasnu i vrlo jaku. Imala, je silne, gvozdene zube, kojima je jela i satirala. Što bi preostalo, pogazila je nogama. Razlikovala se od svih prijašnjih životinja i imala je deset rogova.« (Daniel 7,7)
Četvrtu zvijer teško je opisati. Ona je užasavajuća, zastrašujuća i vrlo moćna. To će biti kraljevstvo koje će ispuniti čašu grešnosti. lako će Rim biti podijeljen, željezo će ostati sve do vremena u kome će ga kamen pokrenut bez ruku uništiti. Četiri kraljevstva, koja nastaju jedno poslije drugog, paralelna su sa karakteristikama lika iz Knjige proroka Daniela, drugog poglavlja. U vremenskom razdoblju posljednje sile, Rima, konačni sukob između onih koji su vjerni Bogu i onih koji su u savezu sa neprijateljem doživjet će svoj vrhunac u Armagedonskoj bitci. Nama preostaje da
otkrijemo zašto Rim treba biti poslijednja sila koja će vladati Zemljom, i zašto baš Rim treba preliti čašu Božjeg trpljenja. Što je to u odnosu prema Rimu, što poziva na konačno uništenje i koji oblici lažnog vjerskog sistema treba da izazovu izljevanje nepomješanog Božjeg gnjeva (Otkrivenje 14,10).
lako zvijeri i metali redom dolaze jedno iza drugoga, čitav lik (uključujući zlatnu glavu, srebrna prsa i brončana bedra) uništen je kada ga kamen udara u noge. Medo-Perzija je pokorila Babilon, ali babilonski sistem obožavanja nije uništen, samo je pročišćen. Slično tome, kada su Grci osvojili Medo-Perzijsko kraljevstvo, imena bogova bila su promjenjena, ali sistem obožavanja ostao je potpuno isti. Ista božanstva obožavana su u Rimu, ali, takođe, pod drugim imenom. Prema tome, konačna sila otpada, koja će kontrolirati svjetske događaje, sadržat će aspekte i oblike svih vjerskih sistema koji su se pojavili u povijesti. Oni će biti tako postavljeni i prerušeni da prevare, ako je moguće, i izabrane. Slijedeći redoslijed iz drugog poglavlja, strašna zvijer iz sedmog poglavlja tako predstavlja Rim, koji iako podjeljen na deset dijelova predstavlja, ipak, Rim koji će vladati do kraja vremena. Metal se ne mijenja, on je samo odvojen glinom, a stopala imaju deset prstiju što se podudara sa deset rogova iz sedmog poglavlja.
Deset rogova, prema proročanstvu, je deset kraljevstava koja će nastati iz ovog kraljevstva.
» Deset rogova znači deset kraljeva, koji će nastati u tom kraljevstvu.« (Daniel 7,24)
Deset kraljevstava, nastala iz Rima, nakon njegove propasti, su ista kraljevstva koja su predstavljena sa deset prstiju na liku koji je opisan u drugom poglavlju, i predstavljaju Ostrogote, Vizigote, Franke, Vandale, Sveve, Alemane, Anglosaksonce, Herule, Lombarde i Burgunde.

malirogDok je Daniel promatrao deset rogova, među njima se pojavljuje drugi mali rog:
»Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima, i tri se prva roga iščupaše od njega. Na ovome rogu bile su oči, što su izgledale kao oči čovječje, i usta, što su govorila drske govore.« (Daniel 7,8)
U ovom stihu ponovo je spomenut čovjek isto kao što je spomenut čovjek povezan sa lavom, koji je imao orlova krila i predstavljao Babilon. Babilon je prevario drevni svijet svojim sistemom obožavanja (predstavlja tip), i sila malog roga imat će iste elemente kao Babilon, ali u univerzalnoj razmjeri (predstavlja veliki antitip). To je sila koja će huliti na Boga i govoriti velike riječi i varati narode na kraju vremena. Sila malog roga, kao što ćemo vidjeti, raste i postaje veća od svih drugih i treba je promatrati kao rog koji od maloga prerasta u stanje veličine. Pošto sila maloga roga predstavlja antikrista, od suštinske je važnosti da točno prepoznamo ovu silu. Naša metoda treba biti Sveto pismo koje samo tumači sebe. Također je važno zapaziti da »anti« ima dva značenja u Grčkom. Ono može značiti »protiv«, ali može značiti i »umjesto«. Prilikom upotrebe ovog predmetka u 75% slučajeva odnosi se na »umjesto«, a ne na »protiv«. Postoje vrlo jasne karakteristike prepoznavanja za silu kojom raspolaže rog, i zato svaka pojedinačna kategorija mora točno da se primjeni kako bi određeno prepoznavanje bilo moguće.


Prepoznavanje antikrista


1. On je proizašao iz četvrte zvijeri.
Opis sile malog roga povezan je sa četvrtom zvijeri. Ovo je vrlo važno, pošto postoje mnogi koji prihvaćaju vjerovanje da se postojanje antikrista povezuje sa prošlošću, i voljeli bi da ga povežu sa Antiohom IV Epifanom, grčkim kraljem, koji je progonio Hebreje i oskrnavio Hram. Takav stav se ne uklapa u proročanstvo, jer antikrist treba nastati iz četvrte zvijeri, koja predstavlja Rim.
2. Nastao je »među« deset rogova.
»Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima.« (Daniel 7,8)
Zapazite da mali rog nastaje između deset, što podrazumjeva da su deset rogova već postojali, kada se pojavio.
3. Nastao je »poslije« uspostavljanja deset rogova.
» Deset rogova znači deset kraljeva, koji će nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doći će drugi.«
(Daniel 7,24)
Uspon sile malog roga treba pratiti poslije podjele Rima na deset sila, što se kao stvarnost predstavlja poslije 476. godine nove ere, u vrijeme u kome je ova sila, koja je rasla od maloga, postala čvrsto ukorijenjena i kvalificirana kao »rog«.
4. Treba »iščupati« tri roga.
» koji je izrastao i tri su pred njim roga otpala…« (Daniel 7,20)
Uzdizanje sile maloga roga uništilo je tri od deset kraljevstava. Pošto se pojavio nakon podjele Rima u deset različitih država (poslije 476. godine nove ere), ali prije uništenja tri između njih (jer nastaje među njima), sada imamo određeni vremenski okvir za uspon sile antikrista. Heruli, Vandali i Ostrogoti bili su uništeni do 538. godine nove ere, tako da je ova sila nastala između 476. godine i 538. godine nove ere.    Detaljnije o tri kraljevstva
5. Treba biti veći od ostalih.
» i koji je izgledao veći od ostalih.« (Daniel 7,20)
Sila koja je opisana kao mali rog bila je veća od sile svih drugih država. To joj je donijelo i stanje političke nadmoći. lako je rasla od maloga, ona treba postati veća od svih drugih sila.
6. Treba se »razlikovati« od svih drugih.
»… koji će se razlikovati od prijašnjih…« (Daniel 7,24)
Pošto je rog kralj ili kraljevstvo, mali rog mora predstavljati kralja ili kraljevstvo koje se razlikuje od svih prethodnih rogova, koji su predstavljali svijetovna kraljevstva. Precizno postavljene odlike po kojima se rog razlikuje, učvršćene su na ukupnom zbiru njegovih atributa, o čemu ćemo kasnije govoriti.
7. Treba imati »oči kao oči čovječije i usta koja govorahu drske stvari protiv Boga«.
Mali rog ima veze s posredinčkom službom uznesenog Isusa Krista, zapovjednika nebeske vojske i prvosvećenika u nebeskom svetištu. Mali rog preuzima svagdašnju posredničku službu Isusa Krista tako što uspostavlja svoj svećenički red s poglavarem koji za sebe tvrdi da je Kristov namjesnik na zemlji. Ova vjersko-politička sila preusmjerava pažnju Kristovih sljedbenika s Krista na sebe, te ih manipulativno pravi ovisnima o sebi na više načina.
“Iz jednoga od njih izbi malen rog, ali taj silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti.
On poraste sve do Nebeske vojske, obori na zemlju neke iz Vojske i od zvijezda pa ih zgazi nogama.
Poraste sve do Zapovjednika Vojske, oduze mu svagdašnju [žrtvu] i razori mu njegovo Sveto mjesto.” (Daniel 8,9-11)
» Na ovome rogu bile su oči, što su izgledale kao oči čovječje, i usta, što su govorila drske govore.« (Daniel 7,8)
Već smo govorili o spominjanju čovjeka i njegovoj povezanosti sa Babilonom. Sila malog roga je čovjek koji ustaje protiv Boga i drskim rečima govori protiv Boga. To se odnosi na sistem vjerovanja koji neposredno prkosi Bogu i postavlja sebe nasuprot Bogu. U drevnom Babilonu kralj je smatran zlatnom glavom. U kralju se nalazila sva sila. Njegova riječ bila je zakon, a on smatran božanstvom. Slično tome, u velikom antitipu, sva sila još jednom će se naći sabrana u jednom čovjeku koji će, kao predstavnik sistema, izgovarati hulu i prisvajati status koji ne pripada smrtnom čovjeku. Biblija u Novom zavjetu prepoznaje taj oblik hule. U zapisima iz Evanđelja čitamo da su Hebreji dva puta htijeli kamenovati Isusa zbog hule.
»Ne boj se, sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji… I gle, neki od književnika rekoše u sebi: Ovaj huli na
Boga.« (Matej 9,2.3)
»Sinko! Opraštaju ti se grijesi tvoji… Što ovaj tako huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim Boga?« (Marko 2,5-7)
»Za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek, praviš se Bogom.« (Ivan 10,33)
Za razliku od Isusa, koji je Božji Sin i koji može opraštati grijehe, mali rog je sila koja tvrdi da može opraštati grijehe i zatim bezobzirno prisvaja Božje pravo i položaj. Apostol Pavao, pišući Solunjanima, naglašava ovu činjenicu ukazujući na antikrista:
» Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.« (2. Solunjanima 2,4)
8. Treba da »vojuje sa svetima«.
» I bio sam vidio, kako je taj rog vojevao sa svecima i nadvlađivao ih.« (Daniel 7,21)
Sila malog roga je u stvari sila koja progoni, koja ratuje protiv Božjeg naroda i nadvlađava ga.
9. »Pomišljat će da promijeni blagdanska vremena i zakone.«
» pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon.« (Daniel 7,25)
Za koja vremena i zakone je Bog posebno zabrinut? Ovo se sigurno odnosi na zakone koje je sam Bog postavio i vremena koja je Bog osobno uspostavio. Deset zapovijedi su Zakon koji je istaknut u Bibliji. Prema tome, promjena vremena i zakona odnosi se na pokušaj promjene Božjeg zakona, kao i blagdanskih vremena koje je Bog uspostavio.
10. Sveci će mu se dati u ruke za jedno vrijeme, I dva vremena i pola vremena. (Daniel 7,25)
Da bismo shvatili ovo vremensko proročanstvo, potrebno je da razumijemo biblijsko značenje proročkog vremena.
Jedno vrijeme označava razdoblje od godinu dana, dva vremena su dvije godine, pola vremena je pola godine. Prema proročkom ključu “dan za godinu” iz dvaju biblijskih knjiga Ez 4,6 i Bro 14,34. postaje jasno da se radi o 1260 proročkih dana ili doslovnih godina (360 dana + 2 × 360 dana + 180 dana = 1260 dana-godina). Istu poveznicu nalazimo u biblijskoj knjizi Otkrivenje 12. poglavlje gdje je opisan progon Božje crkve u trajanju od 1260 “dana” godina.
“I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.
I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.”
(Otk. 12,1-6)
11. »Progutat će svu zemlju«.
» On odgovori: ‘Četvrta zvijer znači četvrto kraljevstvo, koje će nastati na zemlji, a razlikovat će se od svih drugih kraljevstva. Svu će zemlju progutati, pogaziti i satrti.« (Daniel 7,23)
Ovo proročanstvo govori o Rimu. Međutim, poganski Rim nije doslovno ispunio ovo proročanstvo. Kao što se vidi u šestoj karakteristici za prepoznavanje, sila malog roga bila je taj sastojak koji je nastao iz Rimskog carstva, koji je trebalo biti drugačiji od svih ostalih, i ta drugačija sila konačno će progutati čitavu Zemlju. Proročanstvo predviđa da će mali rog dobiti silu preko svijetskih kraljevstava, što se odnosi na sve političke entitete koji će postojati na kraju vremena.
12. Vladat će dok se ne pojavi Starovječni.
» Dok nije došao staroviječni, i dok nije bilo dano pravo svecima Svevišnjega, i dok nije prispjelo vrijeme, da sveci preuzmu vlast.« (Daniel 7,22)  Ovo je jedno od najdubljih proročanstava u vezi sa Antikristom.
1260papacyAntikrist se trebao pojaviti prije 538. godine nove ere (konačni datum za uništenje tri od deset prvobitnih kraljevstava koja su nastala iz Rimskog kraljevstva), i trebalo je vladati dok ne dođe Starovječni – što se odnosi na Drugi Kristov dolazak. Nijedan pojedinac, prema tome, ne može ispuniti ovo proročanstvo, samo neka sila može postići takvu dugovječnost. Pošto se prepoznaje kao rog, ili kao kralj ili kraljevstvo prema biblijskoj definiciji, sigurno možemo zaključiti da imamo posla sa kraljevstvom i njegovim vladarima, koji postoje i koji djeluju više od jednog i pol tisućljeća.
13. Vlast će mu biti uzeta.
» Tada će zasjedati sud, i uzet će mu se vlast, te će se uništiti i razoriti sasvim.« (Daniel 7,26)

Iz ovog teksta proizilazi Dobra vijest o Božjoj pobijediti. Kada se Krist vrati, ova sila koja razara bit će uništena i Bog će uspostaviti svoje Kraljevstvo koja nikada neće biti uništeno i u kome više neće biti progonstva. Bolesti više neće biti i Bog će otrti svaku suzu. Koliko god da ovo zvuči žalosno i potresno, postoji samo jedna sila koja ima sve karakteristike prema kojima može biti prepoznata. Prije nego što se pozabavimo detaljima, važno je shvatiti da Biblija ovdje ne govori o pojedincima, već o sistemu koji više od jednog i pol tisućljeća tvrdi da ima silu kojom nadgleda savjest. Štoviše, u jednom razdoblju, imala je moć da sprovodi svoje dekrete i progoni sve one koji su izabrali da budu poslušni Bogu i Njegovoj riječi, a ne čovjeku. Krist je umro za sve Ijude i svi u Njemu imamo pristup Božjoj milosti. Biblija ovdje govori o sili koja zloupotrebljava svoj položaj i sebe stavlja na Božje mjesto, u dubokoj težnji da zauzme Božje mjesto. Pojedinci su odgovorni Bogu za svjetlost prema kojoj žive. Osuđujući sistem, Bog ne osuđuje pojedince koji pripadaju sistemu, koji žive prema svjetlosti koju imaju i iskreno teže da izgrade zajednicu sa Njim. Nažalost, postoji samo jedan sistem koji ima sve karakteristike za prepoznavanje navedene u Knjizi proroka Daniela u sedmom poglavlju. To je papski Rim. Zato svaki zainteresirani treba da u molitvi proučava Sveto pismo, tražeći da bude vođen od Boga, i da zatim, kao apostol Pavao, pita:
» A on dršćući i strepeći reče: “Gospodine, što hoćeš, da činim?” I Gospodin mu reče: “Ustani i idi u grad! Ondje će ti se reći, što ti treba činiti.« (Djela apostolska 9,6)

Za detaljnije razumijevanje:

Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Tajna bezakonja – otpad od vjere

Namjere papstva

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti