Bog u biblijskim proročkim knjigama upotrebljava geopolitičke sukobe povijesnog Izraela da bi paralelno dočarao veliki sukob između dobra i zla – Krista i Sotone, Božjeg naroda i sila ovoga svijeta na kraju vremena.

“I vidjeh iz usta zmajevih, i iz usta zvijerinih, i iz usta lažnoga proroka tri nečista duha kao žabe.
To su naime duhovi đavolski, koji čine znake, i izlaze kraljevima svega svijeta, da ih skupe na boj za veliki dan Boga Svemoćnoga.
Evo idem kao tat: blagoslovljen je onaj, koji je budan i čuva haljine svoje, da gol ne hodi, i da ne vide sramotu njegovu!
I skupi ih na mjesto, koje se hebrejski zove Armagedon.” (Otkrivenje 16, 13-16)

Pali anđeli na čelu sa Sotonom (Luciferom) vode kraljeve i narode ovoga svijeta, oni kreiraju ideologije, lažne religije, sisteme i organizacije kojima je cilj pokvariti i uništiti svako dobro na ovoj planeti. Bogu je Njegov narod na zemlji najvažniji, na isti način Božji narod je predmet najvećeg zanimanja i Sotoni jer nema veće osvete nego uništavati ono što je Bogu najmilije. Povijesni, biblijski Izrael je nekad bio u fokusu ali nakon odbacivanja Božjeg Sina, Isusa Krista i evanđelja prestao je biti Božji izabrani narod, naslijedio ga je duhovni Izrael – kršćani koji drže zapovijedi Božje i imaju Isusovu vjeru, svjedočanstvo Isusovo.

„I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.“ (Otkrivenje 12,17)

Dvije biblijske knjige Daniel (u Starom Zavjetu) i Otkrivenje (Novi Zavjet) donose jasnu poruku da postoji vrhunac unutar velike borbe između dobra i zla na ovoj planeti. Taj vrhunac je vrijeme neposredno pred Kristov drugi dolazak i biblijski tekst ostavlja dubok dojam da postoji fizički i duhovni aspekt konačnog sukoba. Progresija 11. poglavlja knjige proroka Danijela i 16. poglavlje Otkrivenja dovodi nas do perioda kada se vodeće sile svijeta okupljaju oko geopolitičke lokacije biblijske Svete Zemlje na bliskom istoku, međutim u isto vrijeme nam je jasno da se odvija jedna mnogo važnija bitka, bitka za konačno istrebljenje Božjeg naroda na zemlji, duhovnog Izraela. Razlog istrebljenja je njihovo beskompromisno življenje Božjih zapovijedi i razumijevanje-navještanje Božjih poruka ovom svijetu (poruka opisanih u proročanstvima).

I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reče mi: “Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braća tvoja, koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!” Jer je svjedočanstvo Isusovo duh proročanstva. (Otkrivenje 19,10)

 

Narodi biblijskog Izraela

 

U isto vrijeme kada se steže obruč oko geopolitičkog područja biblijskog Izraela steže se obruč oko Božjeg naroda na zemlji. Bog koristi starozavjetne lokacije kao metaforičke slike za opis posljednje bitke zla nad dobrim, sila svjeta nad Božjim narodom. Bitka protiv Božjeg naroda je istovremeno bitka protiv samog Boga. Kao što su u Starom Zavjetu susjedni narodi koji su štovali lažne Bogove napadali Izrael tako će u ovim posljednjim vremenima nacije napasti duhovni Izrael-Božji narod. Konačni napad ima svoju dugotrajnu pripremu kroz političke prevrate i pripremu završne pozornice kojoj će predhoditi blaži oblik progonstva u obliku zakonskih regulativa koje će ubrzo prerasti u dekrete za eliminaciju onih koji Boga, Spasitelja, zapovjedi i proroštva drže za stvarnim. Kao što je Juda izdao Isusa poljupcem tako će lažno kršćanstvo izdati Božji narod, proglasit će ih bukvalistima, fanaticima, opasnim fundamentalistima koji su preozbiljno i predoslovno shvatili biblijske izvještaje.
Otkrivenje 13. poglavlje razotkriva tajnu i upućuje na vodeću religiozno-političku silu na svjetskoj pozornici koja je vijekovima dominirala starim kontinetom a sada nadahnjuje političku silu novog kontineta da čini iste stvari kao što je i ona nekada, drugim riječima da postane njena slika i prilika – kopija.

“I zavodi one, koji stanuju na zemlji, znacima, koji su joj dani, da čini pred zvijeri, govoreći onima, što stanuju na zemlji, da načine sliku zvijeri, koja imade ranu od mača i ostade živa. I bi joj dano, da udahne život slici zvijerinoj, da progovori slika zvijerina, i učini, da se poubijaju, koji se god ne poklone slici zvijerinoj. I učini, da se svima, malim i velikim, i bogatim i siromašnim, i slobodnim i neslobodnim dadne žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim; I da nitko ne može ni kupiti ni prodati, osim tko ima žig: “ime zvijeri ili broj imena njezina.”

 

Vizija posljednjeg vremena dana proroku Danielu

“U posljednje vrijeme južni će se kralj sukobiti s njim. Na njega će kralj sjeverni navaliti s kolima, konjima i mnogim lađama i sve plaveći i potapajući provalit u zemlje. Pritom će upasti i u najkrasniju od svih zemalja (Sveta Zemlja). Deset tisuća past će. Samo će se ovi izbaviti od njega: “Edom, Moab i veći dio Amonaca. Tada će posegnuti rukom svojom na zemlje i Egipat neće mu umaknuti. Osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve dragocjenosti Egipta. Libijci i Etiopljani u pratnji su njegovoj.
Tada će ga uplašiti glasovi s istoka i sa sjevera. S velikim će gnjevom izaći i mnoge će pogubiti i uništiti.
Razapet će sjajne šatore svoje između mora i svete, krasne gore. Ipak će ga dostići njegov kraj, a da mu nitko ne donese pomoći. (Daniel 11,40-45)

“U ono vrijeme podignut će se Mihael, veliki knez anđeo, koji zaštićuje sinove tvojega naroda. Bit će vrijeme tjeskobe, kakve nije bilo nikada, otkako je naroda, do onoga vremena. Ali će se tvoj narod spasiti u ono vrijeme, svi, koji se nađu zapisani u knjizi.
Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će a se, jedni na život vječni, drugi na sramotu i prijekor vječni.
Pobožni će sjati kao sjajno nebo, i oni, koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove.
A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika. Tada sam ja, Daniel, najednom vidio gdje stoje druga dva anđela, jedan s ove strane, drugi s one strane rijeke.
Jedan upita čovjeka, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci: ‘Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima?’
Čuo sam, kako se je čovjek, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci, podižući desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu zakleo onim, koji živi vječno: ‘Ovo će se sve ispuniti poslije jednoga vremena, dva vremena i pola vremena, čim se svrši uništenje moći svetoga naroda.’ Čuo san to, ali nijesam razumio. Zato sam upitao ”Gospodaru moj, što znači posljednje od ovih stvari?’
On odgovori: ‘Idi Daniele: jer do posljednjega vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi!
Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to razumjeti; ali će pobožnici to spoznati.
Od vremena, kad se ukine žrtva svagdanja i postavi gnusoba sramotna, bit će tisuća i dvjesta i devedeset dana.
Blagoslovljen je onaj, koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana!
A ti idi u susret svršetku! Sada smiješ počivati. Na svršetku dana ustat ćeš k dijelu svojemu.'” (Daniel 12, 1-13)

 

Jedno od mogućih značenja riječi Armagedon je dolina, u ovom eshatološkom kontekstu dolina uništenja. Cijeli svijet je postao kao dolina-bojište lažnih religija, lažnog kršćanstva i svjetskih sila ujedinjenih protiv Boga Oca, Isusa Krista i Njegovog naroda na zemlji – duhovnog Izraela. Bog će zaštiti svoj narod prilikom konačnog izlaska iz ove grijehom razorene zemlje kao što je to učinio s izraelskim narodom prilikom izlaska iz egipatskog ropstva.

 

Psalam 23

“Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!
Na poljanama zelenim pusti me da sjedim;
na vodama odmorišta pusti me da počinem.
On krijepi dušu moju, vodi me pravom stazom zbog imena svojega.
Moram li i putovati smrtnom dolinom: ne bojim se nesreće,
jer ti si s menom; štap tvoj i palica tvoja, oni su, koji me tješe.
Pripremaš stol preda mnom, na pogled neprijateljima mojim;
mažeš mi glavu uljem; čaša se moja prelijeva.
Samo sreća i milost pratit će me kroz sav život;
i prebivat ću u domu Gospodnjem zauvijek.”

 

 

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 9 – dolazak Mesije, 70 sedmica (490 godina)

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti

Namjere papstva

Papa: otac kraljevima, vladar svijeta i namjesnik Kristov