Uvod:

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Katolička teologija negira najočiglednije proročanstvo u Bibliji – Zašto?

Lažna učenja “kršćanske” crkve I

Lažna učenja “kršćanske” crkve II

Berean Beacon (Richard Bennett – former Catholic priest)

 

“I začuh glas drugi s neba, koji je govorio: “Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih, i da ne primite od zala njezinih!” (Otkrivenje 18,4)

 

Da bi se razumio broj žrtva Rimokatoličkog kulta kroz povijest, treba se prvo razumijeti kako Bog vidi ovaj kult i kako ga je opisao u vrijeme prije njegovog nastanka:

“I dođe jedan od sedam anđela, koji su imali sedam čaša, i progovori s menom i reče: “Hodi, da ti pokažem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim; S kojom su blud provodili kraljevi zemlje, i koji stanuju na zemlji, opiše se vinom bluda njezina.I odvede me u pustinju u duhu; i vidjeh ženu, gdje sjedi na zvijeri crvenoj, punu imena psovačkih, imajući sedam glava i deset rogova. I žena bijaše obučena u grimiz i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je čašu zlatnu u ruci svojoj punu gada i nečistoće bluda svojega. I na čelu njezinu napisano ime: “Tajna! Babilon veliki, mati bludnicama i gadovima zemlje.” I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I začudih se čudom velikim, kad je vidjeh.
I reče mi anđeo: “Što se čudiš? Ja ću ti reći tajnu žene i zvijeri, koja je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
Zvijer, koju si vidio, bijaše i nije, i izaći će iz bezdana, i otići će u propast; i divit će se, koji stanuju na zemlji, kojima nije ime napisano u knjigu života od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bijaše, i nije više, i opet će doći.
Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, sedam su gora, na kojima žena sjedi.
I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe, zamalo treba da ostane.
I zvijer, koja bijaše i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice, i u propast ide. I deset rogova, koje si vidio, to su deset kraljeva, koji kraljevstva, još ne primiše, nego vlast kao kraljevi na jednu uru primaju sa zvijeri.
Oni imaju jednu namjeru, i silu i vlast svoju daju zvijeri. Oni će ratovati s Janjetom, i Janje će ih pobijediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima, i koji su s njim, jesu pozvani, izabrani i vjerni.” I reče mi: “Vode, što si vi, dio, gdje sjedi bludnica, puci su i plemena i narodi i jezici. I deset rogova, što si vidio na zvijeri, ori će zamrziti na bludnicu, i učinit će je pustom i golom, i meso će njezino pojesti i spalit će je ognjem. Jer je Bog dao u srca njihova, da učine odluku njegovu, da dadnu vlast svoju zvijeri, dok se izvrše riječi Božje. I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima vlast nad kraljevima zemlje.” (Otkrivenje 17)

Što označava simbol “žena” u Otkrivenju? U 12. poglavlju žena predstavlja Božju pravu istinsku crkvu, istinske kršćane, Božji narod koji u čistoći drži istine Starog i Novog Zavjeta (kompletne Biblije) dok žena bludnica opisana u 17. i 18. poglavlju predstavlja otpalo, kompromisno-opoganjeno kršćanstvo koje iskrivljava biblijske istine i istinu o Božjem karakteru. Ova kvazi-kršćanska religija ima sve odlike kulta i u sebi sadrži mnoga učenja poganskih religija i filozofije.

 

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

 


Žena-obasjana suncem predstavlja istinsku Božju crkvu koja ne radi kompromis sa svijetom, s filozofijom i ostalim lažnim učenjima – koja je simbolički predstavljena čistom ženom obučenom u bjelinu svjetlosti koja označava bezgrešan karakter okupan suncem pravednosti. Ta Božja crkva razumije da spasenje proizilazi iz bliskog odnosa s Bogom i da je spasenje dar, da je čovjek opravdan Božjom ljubavlju, Kristovom pravednošću a da je svaka usaglašenost s Božjim zapovjedima posljedica tog odnosa. Ta crkva razumije i propovjeda da odnos ne ukida zapovijedi već ih ispunjava. Kao što mjesec reflektira sunčevu svjetlost tako je Stari Zavjet sa svom svojom simbolikom samo odsjaj pravog izvora – boljeg saveza, koji je ispunjen u Isusu Kristu. Mjesec predstavlja Stari Savez a Sunčeva svjetlost Novi Savez. Vijenac od dvanaest zvijezda aludira na 12 apostola međutim broj 12 je povezan i sa dvanest plemena Izraelovih i 12 kruhova u starozavjetnom svetištu koji su simboli punine Božjeg naroda. Taj narod drži Zapovjedi Božje i ima Svjedočanstvo Isusovo “…jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.” (Otkrivenje 19,10) Božji ostatak je darovan stvarnim proročkim darom.

 

 

 

Žena-Bludnica označena simbolom nečiste žene predstavlja otpalu crkvu koja je religijsko-politički spoj čiji je karakter suprotnom Božjem. Njeni grijesi su lažirana punomoć ili autoritet, manipulacija posredovanjem, promjena deset zapovjedi, iskrivljeno tumačenje Biblije, kompromis s poganskim običajima i obilježjima, bludničenje s zemaljskim kraljevima (kada se crkva upliće u sekularne poslove, kada vodi državne stvari, kada kraljuje nad vladarima zemalja onda se takav odnos zove blud).

 

 

 

“S kojom su blud provodili kraljevi zemlje, i koji stanuju na zemlji, opiše se vinom bluda njezina.

 

Svaka društvena formacija u povijesti ima svoju političko-ekonomsku podlogu. Katolička crkva, koja je u doba feudalizma bila duboko isprepletena sa svjetovnom vlašću, u vrijeme prijelaza u kapitalizam, smjestila se uz bok onima koji će omogućiti održanje njezine moći te realizaciju njezinih materijalnih interesa i u novom sistemu. Donosimo prijevod drugog poglavlja knjige Crna internacionala, objavljene 1956. godine, u kojem novinar i publicist Frane Barbieri piše o povijesnom razvoju katoličke crkve.

Cijeli tekst:

Crna internacionala

 

Još jedan članak s naših prostora koji dobro prezentira vjekovnu glad rimokatoličkog kulta za sekularnom vlašću – kontrolom nad državama:

Dobrodošli u srednji vijek

 

 

“Sedam glava, sedam su gora, na kojima žena sjedi.
 I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe, zamalo treba da ostane.”

 

Poznato je da je Rim taj grad koji leži na sedam gora kojeg knjiga Otkrivenje opisuje:

Sedam rimskih brežuljaka

Shematska karta Rima koja prikazuje sedam rimskih brežuljaka

Sedam rimskih brežuljaka su brežuljci koji su pripadali antičkom gradu Rimu. Prema legendi prvi rimski kralj Romul osnovao je naselje na Palatinu. Kvirinal i Eskvilin nastanjivali su Sabinjani. U vrijeme kraljeva nastanjeni su ostali brežuljci osim Aventina koji je pripojen gradu kasnije. Močvarna ravnica ispod Kapitolija isušena je i pretvorena u Forum Romanum – mjesto gdje se odvijao društveni život grada. Kapitolij s hramovima Jupitera, Junone i Minerve postaje središte vjerskog kulta i simbol rimske vlasti.

Imena sedam brežuljaka su:

 

 

1. Egipat

2. Asirija

3. Babilon

4. Medo Perzija

5. Grčka

6. Poganski Rim

7. Papski Rim

 

“I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe, zamalo treba da ostane.(Otkrivenje 17,10)

“zamalo treba da ostane” ukazuje da će tom kralju (Papski Rim) biti određeno vrijeme, kao što Otkrivenje 12 i 13 kaže:

“Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena!.”  (Otkrivenje 12,12)

“I zvijer, koju vidjeh, bijaše kao leopard, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova. I dade joj zmaj silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku. I vidjeh jednu od glava njezinih kao ranjenu na smrt, i njezina rana smrtonosna izliječi se. I sva se zemlja začudila pristajući uz zvijer. I pokloniše se zmaju, što je dao vlast zvijeri; I pokloniše se zvijeri govoreći: “Tko je kao zvijer, i tko se može boriti s njom?”” (Otkrivenje 13,2-4)

Na kraju, pred Kristov dolazak dolazi na svjetsku scenu 8. kralj, on je jedan od ove prijašnje sedmorice, on je onaj kome je zadana smrtna rana (7. Papski Rim, izgubio je svoju srednjovjekovnu moć u vrijeme Francuske revolucije) i onaj kome se smrtna rana iscjelila (Papski Rim jača s početka 20. st. da bi danas bio najutjecajnija političko-religiozna sila).
Sotona preko rimokatoličkog kulta vodi globalno ujedinjene sila cijelog svijeta u velikoj poslijednjoj borbi protiv istinskog Boga i istinskog Božjeg naroda na zemlji. Ne zaboravimo da je papski Rim istovremeno duhovna-spiritualna sila i svjetovna sila. Zato je i prikazana jednom od glava zvijeri a ujedno i ženom bludnicom koja jaše samu zvijer. Jahanje zvijeri predstavlja upravljanje nad državnom vlašću. Lažna religija je uvijek kroz svu povijest dominirala ili sudjelovala u vlasti zajedno s imperatorima ili kraljevima ovoga svijeta.

 

 

“I žena bijaše obučena u grimiz i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom

 

Cardinal - choir dress.svg
Kardinali

Bishop - choir dress.svg
Nadbiskupi i biskupi

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Korsko_odijelo

 

 

Kakve ovo ima veze s crkvom Isusa Krista? Tko je i čime u prošlosti platio i tko danas plaća bogatstvo ovog kulta?

 

 

“I kraljevi zemlje s njom su bludno griješili, i trgovci zemlje obogatili su se od sile raskoši njezinih.” (Otkrivenje 18,3)

 

Već smo govorili o tome da je spoj crkve i držve nedozvoljena radnja koju Bog naziva bludom, međutim ovaj redak nam otkriva novi detalj u razotkrivanju ovog religiozno-političkog sistema. Otkriveno nam je da je ova sila povezana sa bogaćenjem zemaljskih moćnika. Tko su ti zemaljski trgovci-moćnici? U novijoj povijesti to su banke i sve financijske ustanove, svjetske burze, trgovačke i industrijske korporacije. Ta religiozno politička sila akumulira svoju moć i utjecaj kroz zaduživanje svjetske ekonomije. Svjetski ekonomski sistem duguje svoje bogatsvo Bludnici-Velikom Babilonu. To nam otkriva Bog a ne čovjek! Svjetsko bogatstvo je vezano ugovorima i zadužnicama, to znači da Bludnica-Veliki Babilon ima svoj udio vlasništva u cjelokupnom svjetskom bogatstvu. Udio u vlasništvu znači osiguranu političku moć i poziciju u društvu:

Pontifex Maximus – Vatikanske milijarde

Papa: otac kraljevima, vladar svijeta i namjesnik Kristov

 

“I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih

 

Zločini papstva (Rimokatoličke crkve)

Kriminalna historija Vatikana (ateistički/agnostički autor)

Tajna historija Jezuita

Križarski ratovi

Inkvizicija u Zapadnoj Europi od 12. do 19. stoljeća

Reformacija i protureformacija

The Lies And Fallacies Of The Encyclopedia Britanica (How Powerful And Shameless Clerical Forces Castrated A Famous Work Of Reference)

Foxe’s book of martyrs

VICTIMS OF THE “CHRISTIAN” FAITH

Inquisition PDF

A History of The Inquisition of The Middle Ages Henry Charles Lea PDF

What Does The Word Vatican Mean?

Papal Claims To Authority

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZL2Y9SXfnc

https://youtu.be/3lTCXWZN1fY

 

“I začuh glas drugi s neba, koji je govorio: “Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih, i da ne primite od zala njezinih!” (Otkrivenje 18,4)

 

“Jer grijehi njezini dopriješe sve do neba, i Bog se opomenu nepravda njezinih. Platite joj, kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinim; u čašu, u koju je lijevala, ulijte joj dvojinom onoliko! Koliko se slavila i naslađivala, toliko joj podajte muke i tuge, jer govori u srcu svojemu: ‘Sjedim kao kraljica, i nijesam udovica, i tuge neću vidjeti.’ Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit će se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi. I plakat će i tugovati za njom kraljevi zemlje, koji s njom blud provodiše i raskošno živješe, kad vide dim požara njezina;
Izdaleka stajat će od straha pred mukama njezinim i govorit će: “Jao, jao, grade veliki Babilone, grade jaki, jer u jedan čas dođe sud tvoj!” (Otkrivenje 18,5-10)

 

 

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti

Namjere papstva

Veliki sukob

National Sunday Law

Our Authorized Bible Vindicated

Cross and Crown

Foxe’s book of martyrs

Truth Triumphant

The Secret Terrorists