Vizija istinske Božje crkve i njenog vječitog neprijatelja (Otkrivenje 12. poglavlje)

Ima puno znatiželjnih čitatelja a manje poniznih istraživača. Molitva i iskreni motivi mogu puno pomoći, postoje i duhovni darovi specifične vrste koji su darovani crkvi kako bi se dokučile Božje namjere sakrivene do trenutka kada ih On namjerava otkriti. Slobodno se može zaključiti da se tokom tisućljećnog istraživanja znanje u pogledu ove naizgled misteriozne knjige, umnožilo.

 

Božji vremenski ciklusi i proročki periodi

Božji vremenski ciklusi i proročki periodi dati u bibliji mogu se grafički izraziti u obliku pravca koji ima svoj početak, sredinu i svršetak. Ako smo obratili pažnju čitajući biblijske knjige, mogli smo uočiti da su Božji periodi povezani s brojem 7. Broj sedam u bibliji je broj punine vezan uz vremenske cikluse kada Bog započinje i svršava svoje naume. Odmah na početku biblije imamo 7 dana stvaranja. Iako možemo reći da svaki dan u tjednu ima zajedničke odlike dana (noć, dan), Bog je sedmi dan posebno posvetio i učinio ga je posebno značajnim za odnos stvorenog i stvoritelja.
Svi su dani važni ali u posljednjem je izražena svrha i smisao stvaranja – odnos. Bog je kroz cijelu Bibliju naglašavo značaj tog posvećenog vremena a Božji narod je primao blagoslove poštujući ili navlačio prokletstvo zanemarujući četvrtu zapovjed. Znači već u prvom vremenskom ciklusu 7, vidimo da postoji početak, slijed i kulminacija.

7 dana stvaranja

Ako se žele pronaći sva mjesta u Bibliji gdje se spominje broj sedam, to se može lako učiniti ukucavanjem ključne riječi ‘sedam’ u tražilicu online biblije npr. http://biblija.biblija-govori.hr/ i naći potvrdu za tajanstveni Božji vremenski obrazac – 7.

 

Četri vremenska ciklusa u Otkrivenju 

Otkrivenje ima jedinstvenu strukturu teksta uobličenu kroz četri vremenska perioda. Teško je naći fragment ili sličan literarni obrazac u biblijskom tekstu koji bi poslužio kao ključ za rješenje odnosa i zavisnosti ovih perioda, međutim prije nego što čitatelj bilo što zaključi treba uočiti i razlučiti literarne granice teksta koje su uokvirene unutar ovih perioda. Da bi to ispravno učinili moramo shvatiti da je numeracija poglavlja napravljena više iz praktičnog razloga nego li po nadahnuću. U svom orginalu, Otkrivenje nema razgraničavanje na poglavlja ali zato ima jasnu smisaonu podjelu uokvirenu kroz slijedove nizova 7. Pošto je ovo teško izreći jednostavnom rečenicom a da se nešto ne propusti najbolje je poslužiti se grafičkim prikazom:

Sedam crkava i njihova obilježja-karakteristike kroz povijest

 

Ovaj vremenski niz je manji problem od nizova (7 Pečata, 7 Truba,  7 Zala) jer je simbolika vrlo transparentna i lako dokučiva. Svijećnjaci predstavljaju sedam faza Božje crkve do Kristovog drugog dolaska. Iako je vizija o sedam crkava umjetno rasčlanjena na poglavlja nitko ne dovodi u pitanje da se radi samo o – jednoj cjelovitoj viziji.

“Tajnu sedam zvijezda, koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnih. Sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava. I sedam svijećnjaka jesu sedam Crkava.” (Otkrivenje 1,20)

Mnogi tumači zagovaraju tvrdnju da se sve karakteristike bilo koje crkve opisane u Otkrivenju (1.2. i 3. poglavlje) mogu odnositi ili pripisati svim spomenutim crkvama kroz kršćansku povijest, međutim takvo prosuđivanje baca u sjenu primarnu zadaću proročanstva koja naglašava progresiju i kulminaciju stanja crkve pred Kristov dolazak. Takvo tumačenje umanjuje odgovornost stanja sedme crkve u nizu, razvodnjava opomenu i odvraća pogled s vlastite realnosti na neku drugu stranu. Kao i u slučaju sedam dana stvaranja, svi dani imaju sličnu osnovu ali ipak se svaki različito numerira a poslijednji u nizu je posebno blagoslovljen. Može se reći da je svaki dan blagoslovljen ali Biblija otkriva i Bog naglašava da je sedmi dan, poslijednji dan u nizu posebno značajan. Tako isto, može se reći da neke karakteristike određene crkve ima i svaka druga crkva međutim to može biti stramputica u nakani da nam proročanstvo prenese zamisao da postoji progresija i ‘neslavan’ vrhunac unutar perioda kršćanske povijesti.

Poslije ove vizije o crkvama nailazimo na tri nova vremenska ciklusa u kojima se događaju sudbonosne stvari na planeti a Bog ih unaprijed otkriva:

 

7 Pečata

7 Truba

7 Zala

 

Postavlja se pitanje da li se ovdje radi o nekakvoj međuovisnosti između ova tri niza? Da li je svaki niz neovisna vizija za sebe ili su to tri vizije uklopljene jedna unutar druge.

Ako slijedimo pravilo da se ne oslanjamo na umjetno postavljena poglavlja dolazimo do zaključka da su Trube pod-vizija uklopljena unutar većeg konteksta vremena o kojem govore Pečati. Isto tako niz od sedam zala su pod-vizija unutar većeg konteksta vremena o kojem govore Trube. Svaka pod-vizija kao da izvire ili je sadržaj posljednjeg, sedmog elementa u nizu. Sadržaj posljednjeg 7. pečata u nizu je nova vizija 7 truba, sadržaj posljednje 7. trube u nizu je nova vizija 7 zala. Jednako kao što se na 7 zala ne može gledati kao na rekapitulaciju* događaja 7 truba, tako se na 7 truba ne može gledati kao na rekapitulaciju događaja 7 pečata ako smo dosljedni ključu, pravilu ili logici tumačenja.

*Ako se predhodna vizija odnosi na određeni vremenski period a nova vizija samo mijenja perspektivu (ne i vremenski okvir predhodno izrečenog) – to nazivamo rekapitulacijom događaja. Znači obje vizije se odnose na isti vremenski period, samo se mijenja način na koji se u drugoj viziji ističu događaji. Primjer rekapitulacije su dvije vizije u proročkoj knjizi Daniel, koje nalazimo u drugom i sedmom poglavlju.

 

Sasvim je sigurno da se vizija 7 Crkava i vizije Pečati, Trube, Zla odnose na isto vremensko razdoblje u kojem Krist obavlja svoju posredničku službu na nebu (Šator od sastanka i njegove službe).
Sigurno je i to da niz 7 Crkava promatra isključivo crkvu-vjerni ostatak a nizovi Pečati, Trube, Zla se fokusiraju na sve ostale događaje/utjecaje/sile (svjetovna vlast i lažna Crkva, vođeni palim anđelima u borbi za uništenje crkve-ostatka) vezane uz povijesnu pripremu crkve za posljednje događaje. U nizovima nalazimo nekoliko manjih vizija koje su kao digresija unutar teksta, koje se u konačnici vremenski stapaju s osnovim tokom događaja na vremenskom pravcu.
Pošto je i ovo teško objasniti jednostavnim rečenicama, grafički prikaz može puno pomoći:

NIZ pod simbolom PEČATI , ima svoju završnicu sa poslijednjim u nizu! 

NIZ pod simbolom TRUBE, ima svoj početak sa poslijednjim u nizu pečata a završnicu sa posljednjim u svom nizu! 

NIZ pod simbolom ČAŠE GNJEVA, ima svoj početak sa poslijednjim u nizu truba a završnicu sa poslijednjim zlom ili čašom u nizu!

 

U ovom trenutku čitatelj ovog članka se pita, a dobro “Što sve ovo meni znači? Nisam dobio niti jedno konkretno tumačenje niti jednog simbola. Kako onda da razumijem ovu knjigu?”
Dobio si precizne vremenske okvire u kojima trebaš naći rješenje za simbole. Trube nisu rekapitulacija povjesnih događaja već su određeni vremenski period (događaji) pred Kristov dolazak a njihov vrhunac je sedam posljednjih zala. Vizije otkrivaju dvije važne stvarnosti:

1) Kristovu posredničku službu na nebu (nebeski istražni sud nad mrtvim vjernima svih vremena i onim vjernima koji će živi dočekati Kristov dolazak – sud nad živima).

2) Božji vjerni ostatak koji je progonjen tokom povijesti sve do svršetka posredničke službe, svršetka nebeskog istražnog suda i Kristovog slavnog dolaska.

Upotrebljene su slike izlaska božjeg naroda iz Egipatskog, Babilonskog ropstva, pada Jerihona – da bi se dočaralo Božje spasenje i konačno izbavljenje njegovog naroda. Upotrebljene su metafore koje opisuju Božji narod kao onaj koji propovijeda radosnu vijest o Kristovom povratku tri i pol godine u sili proroka Ilije i nagovještava ovom svijetu posljednje događaje. Uporebljene su slike stanja ovog svijeta opisanog kao globalno ujedinjenje, globalni “Veliki Grad, Babilon” kojeg predvodi sistem lažne pogansko-kršćanske Crkve – “Bludnica koja jaše zvijer” majka svih lažnih religija, koja je opisana kao bludnica koja upravlja ovim svijetom, koja se opija krvlju progonjenog Božjeg naroda, koja vara sve narode, vladare i vodi ih u konačnu bitku protiv svega što se zove Ljubav, bitku protiv Boga Oca, njegovog Sina Isusa Krista i Nebeskog Kraljevstva. Upotrebljeni su simboli – Božji pečat i žig Zvijeri koje opisuju konačnu opredjeljenost svakog pojedinca na planeti za ili protiv Boga i Njegovog vječnog Kraljevstva [Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?], [Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti], [Namjere papstva] Upotrbljene su manje vizije-digresije koje upućuju na uzroke iz povijesti i dovode nas u sadašnjost da shvatimo pravednost posljedica koje će snaći ovu grijehom unesrećenu planetu. Na kraju svih događaja nailazimo na predivne vizije koje opisuju stvarnost dolaska Božjeg vječnog Kraljevstva, spašeni svih vjekova će biti okupljeni pred Božjim prijestoljem slaveći i hvaleći Božju ljubav koja se očitovala kroz otkupiteljsku službu njegovog Sina Isusa Krista.

 

Digresije

Onome kome je jasan pojam digresije unutar govora, bit će mu lakše razumjeti kako se manifestira digresija unutar teksta u trubama. Kao što digresija ne utječe na progresiju unutar govora, tako digresije u šestoj i sedmoj trubi ne utječu na vrijeme stvarne progresije truba. Digresije služe da bi objasnile uzroke iz prošlosti koje su dovele do posljedica u budućnosti.

 

 

Pažljivo proučavanje Kristove posredničke službe u nebeskom svetištu od završetka proročkih 2300 godina (opisanih u knjizi proroka Daniela) dovodi nas do zaključka da sam istražni nebeski sud ima dvije faze: sud nad umrlim vjernima svih stoljeća i sud nad živim vjernima koji imaju živi dočekati Krista. Faza suda nad mrtvima koji čekaju uskrsnuće prilikom Kristovog dolaska je opisana u 5. pečatu:

“I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše onih, koji su bili pobijeni zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su dali.
I povikaše glasom velikim govoreći: “Dokle, Gospodine sveti i istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krvi naše na onima, što stanuju na zemlji?” I dane su svakome od njih haljine bijele, i rečeno im bi, neka se strpe još malo vremena, dok se navrši broj drugova njihovih i braće njihove, koji valja da budu pobijeni kao i oni.” (Otkrivenje 6,9-11)

Peti pečat je trenutak u povijesti koji se poklapa sa završetkom 2300 godina kada započinje istražni sud nad umrlim vjernima. Unutar tih 2300 godina imamo i povijesnih 1260 proročkih godina progonstva. Znamo već iz proučavanja proroka Daniela da 2300 godina završava 1844 godine, što znači da nebeski istražni sud započinje od 1844 godine. Druga faza nebskog istražnog suda se odnosi na žive vjerne koji isto imaju biti progonjeni 1260 ali ovoga puta doslovnih dana ili 3 i pol godine o tome nam govori 11. poglavlje Otkrivenja:

ŠESTA TRUBA (drugi “Jao”)

Otk.11,1.   Ezekijel  41,1-4.  43,1-9.   Daniel   8,8-14;  Zaharija 2,5-17

Zapovijed o mjerenju hrama se posebno odnosi na Kristovu posredničku službu u nebeskom svetištu. Evo nekoliko dokaza:

Hram je svetište na nebu (Otk. 1,12-16.   2,1.  4,1-11.  5,1-14.  6,9-11.  7,9-17.  8,1-5.) Postoji posebna povezanost između hrama u kojem Isus posreduje i Božjeg naroda. U evanđeljima i djelima apostolskim,(u grčkom orginalu) se za riječ hram koristi riječ hieron, koja označava svakodnevnu praktičnu upotrebu izraza hram-kao građevina, mjesto sastajanja i slično. Međutim, kada se u poslanicama i Otkrivenju upotrebljava riječ hram onda se koristi riječ naos koja označava posebnu povezanost Krista i njegovog naroda. Vidi: 1.Kor.3,16.  6,19.  2.Kor.6,16.  Otk.7,15.  21,22.). Božji narod je Hram živoga Boga a njegovo mjerenje predstavlja Božje djelo predadventnog nebeskog istražnog suda. U petom pečatu smo vidjeli jasnu sliku predadventnog suda ali njegovu prvu fazu-sud nad mrtvim pravednicima.To je slikovito izraženo ovim riječima: “opazih pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje…” “…Tada je svakom od njih dana bijela haljina…” što označava opravdanje prije izvršenja konačne presude nad svijetom. Zapazimo da su u pitanju mrtvi, dok u jedanaestom poglavlju Otkrivenja imamo: “Hram Božji, žrtvenik i klanjaoce u njemu…” žive ljude što označava početak druge faze predadventnog suda-suda nad živim pravednicima! Dok je djelo predadventnog suda predstavljeno slikom hrama i klanjaoca u hramu (duhovni Izrael) i njegovim mjerenjem – s druge strane sve što se nalazi izvan tog hrama ni ne ulazi u obzir da bude izmjereno, što predstavlja sve one nevjerne koji se protive Bogu, koji se uvijek nalaze ”izvan” Božjeg plana spasenja, koji nemaju udjela u Božjem sudu za pravednike. Glagol  ”Ne mjeri” ima svoj oblik aorist-konjuktiv. Njime je izražena radnja koja ustvari joši nije počela. ”Vanjsko dvorište ne mjeri” (kada budeš počeo s mjerenjem) ono će (u isto vrijeme) biti predano poganima koji će u roku od 42 mjeseca (1260 dana ili 3 i pol godine) opsjedati (Mat.24,15.  Dan.9,27.) sveti grad (progonstvo). Glagol ”koji će gaziti” je futur aktiv,a njegovo je uporište vrijeme kada počinje proces mjerenja. ”Koji će 42 mjeseca gaziti sveti grad” – ni u prvoj fazi istražnog suda, suda nad mrtvim pravednicima, pogani (neznabožci) – duhovno otpali kršćani nisu imali udjela na sudu tj. bili su izvan ovog važnog događaja, što je predstavljeno riječima: ”vanjsko dvorište hrama ne mjeri jer je predano poganima.”, znači bilo je predano poganima već neko vrijeme a pogotovo sad u vrijeme ove druge faze kad se sudi živim pravednicima. Dakle oni sami sebi oduzimaju pravo na sud jer nisu u centru zbivanja, njih ne zanima ono što se događa u hramu (ne zanima ih Božje posredovanje i žrtva). Oni će u ovoj drugoj fazi predadventnog suda aktivno djelovati 42 mjeseca (1260 dana) protiv Božjeg naroda koji je označen metaforom ”sveti grad”. Hram, sveti grad – sve su to sinonimi za Božji narod, duhovni Izrael. Proročanstvo je okrenulo leđa tjelesnom Izraelu i fizičkom Jeruzalemu (hramu). Mnogi tumači vjeruju da je džamija koja stoji na mjestu bivšeg hrama u Jeruzalemu “gnusoba pustošna” ali cijeli kontekst Novog zavjeta kazuje nam da fizički Jeruzalem nije u središtu pažnje već zvijer kojoj je zacjelila smrtna rana, kojoj je dano da ponovo ustane protiv Božjeg živog Hrama, svetog grada, Božjeg naroda kao nekada u prošlosti 1260.g. ali ovoga puta u doslovnih 1260 dana. Znači gnusoba pustošna iz Daniela 9,27. ne može biti muslimanska đamija koja se nalazi na mjestu gdje je nekada bio Jeruzalemski hram već je to [mali rog, Veliki Babilon, Bludnica, gnusoba pustošna, tajna bezakonja] Papstvo, koje opet stupa na svjetsku pozornicu i koji najzad opet tlači Svece Višnjega (Dan. 7 i 8). Kada vidite da tajna bezakonja, gnusoba pustošna (mali rog – nedjeljni zakon) stoji na svetom mjestu, Hramu, (Božjem narodu – subota) … (Matej 24,15) tj. da tlači Božji narod onda je to jasan posljednji znak da se treba povlačiti iz gradova u pustija mjesta…(Odlazak iz gradova/život na selu). Na to Isus naročito skreće pažnju u Mat.24,15 ”ali koji čita neka pazi” (neka ne zaustavlja svoj pogled samo na fizičkom razorenju Jeruzalema i Hrama 70. godine od strane Rimskog vojskovođe Tit-a). Rim će voditi zadnju riječ prilikom pokušaja uništenja Božjeg naroda na poslijedku vremena o kojem su Isusa učenici i pitali. Ako želimo imati jasnu predodžbu o posljednjim događajima pred Kristov dolazak moramo uključiti proročke periode iz Daniel 12. poglavlja koji se odnose na sam kraj vremena. Te periode ne preračunavamo po ključu dan za godinu jer su doslovni. Zajednički nazivnik im je 1260 dana, što nas navodi na zaključak da započinju istovremeno:

 

 

Daniel 12. poglavlje

“U ono vrijeme podignut će se Mihael, veliki knez anđeo, koji zaštićuje sinove tvojega naroda. Bit će vrijeme tjeskobe, kakve nije bilo nikada, otkako je naroda, do onoga vremena. Ali će se tvoj narod spasiti u ono vrijeme, svi, koji se nađu zapisani u knjizi. Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će a se, jedni na život vječni, drugi na sramotu i prijekor vječni.
Pobožni će sjati kao sjajno nebo, i oni, koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove.
A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika.
Tada sam ja, Daniel, najednom vidio gdje stoje druga dva anđela, jedan s ove strane, drugi s one strane rijeke.
Jedan upita čovjeka, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci: ‘Kad će biti kraj ovim čudesnim stvarima?’
Čuo sam, kako se je čovjek, koji je obučen u platno stajao nad vodom u rijeci, podižući desnicu svoju i ljevicu svoju k nebu zakleo onim, koji živi vječno: ‘Ovo će se sve ispuniti poslije jednoga vremena, dva vremena i pola vremena (1260 dana ili 3 ipol godine), čim se svrši uništenje moći svetoga naroda.’ Čuo sam to, ali nisam razumio. Zato sam upitao ”Gospodaru moj, što znači posljednje od ovih stvari?’
On odgovori: ‘Idi Daniele: jer do posljednjega vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi! Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to razumjeti; ali će pobožnici to spoznati.
Od vremena, kad se ukine [žrtva] svagdašnja i postavi gnusoba sramotna, bit će tisuća i dvjesta i devedeset dana. Blagoslovljen je onaj, koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana!
A ti idi u susret svršetku! Sada smiješ počivati. Na svršetku dana ustat ćeš k dijelu svojemu.'” ”  (Daniel 12,1-13)

Progresija knjige proroka Daniela dovodi nas do samog kraja vremena i to je opisano u 12. poglavlju. Mihael predstavlja nebeskog vojskovođu, zapovjednika svih anđela a to može biti samo Isus Krist, Božji Sin. Nakon svršetka posredničke službe On dolazi da izvrši presudu nad svijetom. Stihovi o uskrsnuću umrlih potvrđuju da se radi o Kristovom drugom dolasku. Jedna od značajki posljednjeg vremena će biti povećano razumijevanje ove proročke knjige, svjedoci smo da je u posljednjih 177 godina razumijevanje ove knjige veće nego ikad ranije.
1260 doslovnih dana ili 3 i pol godine je onaj isti period iz Otkrivenja 11. poglavlja kada dva Svjedoka (božji narod) prenose posljednju poruku ovome svijetu u sili proroka Ilije (glasna vika). Na kraju 1260 dana oni bivaju ušutkani i kao mrtvi leže na svjetskoj pozornici (uništenje moći svetog naroda): “I kad svrše svjedočanstvo svoje, zvijer će, što izlazi iz bezdana, voditi s njima rat, i pobijedit će ih i ubit će ih.” (Otkrivenje 11,7)

 

Prve četri trube

Bog nikad ne izvršava presudu bez nagoviještaja a Njegova milost daje dodatno vrijeme za pokajanje. Ovo je toliko puta otkriveno u mnogim biblijskim događajima. Prve četri trube su prve fizičke opomene svijetu za koje vjerujem da će biti snažne poput najsnažnijih kataklizmi ali ipak lokalnog karaktera jer je opisano da pogađaju 1/3 određenog dijela zemlje. Cilj ovih truba je probuditi uspavane, hipnotizirane, nezainteresirane stanovnike planete da se trgnu iz sna i da shvate realnost koja dolazi. Nije nam otkriveno kada prve četri trube počinju i koliko traju ali je sasvim očigledno da će svijet razumijeti kad se dogode. Jedna od tih truba (treća) ima moguću vezu sa sljedećom, 5. trubom.

 

Peta truba

Postoje brojene teorije što predstavlja peta truba, jedna od trenutno popularnijih je CERN koji bi trebao prouzročiti otvaranje portala između dvije dimenzije iz kojeg dolaze demonska stvorenja na ovaj svijet. Biblija kaže da će u poslijednja vremena ljudi biti podložni “istinama” kako ih svrbe uši, tako da smo pozvani na oprez. Kao prvo palim anđelima ne treba nikakvo fizikalno pomagalo da prelaze iz dimenzije u dimenziju. Malo je vjerojatno da će svim palim anđelima Bog odjednom dopustiti da postanu očigledno fizički prisutni u ovoj našoj dimenziji, Bog nas je zaštitio od njihovog direktnog utjecaja, pali anđeli izvršavaju svoj naum skriveni, djelujući preko ljudske grešne naravi, nadahnjujući poglavarstva, vlasti, sekularne, političke i vjerske sile, pokrete, udruge, unije i pojedince – da čine upravo ono što oni žele. Na taj način upropašćuju svoje medije i sve one koje su uspjeli zavesti. Dakle bića koja se izdižu iz bezdana nisu direktno pali anđeli-demoni.

Poveznica između 3. i 5. trube je zvijezda koja pade s neba:

“I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, i pade na trećinu rijeka i na izvore voda. I ime je zvijezdi Pelin; i trećina voda postade pelin, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer postadoše gorke.” (Otkrivenje 8,10-11)

I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od zjala bezdana.
I otvori zjalo bezdana, i izađe dim iz zjala kao dim iz velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala. (Otkrivenje 9,1-2)

Mogući scenario (kojeg svijet već dugo vremena predviđa) je da zvijezda iz treće trube predstvalja određenu “nuklearnu” ili sličnu katastrofu koja će između ostalog pokrenuti događaj 5. trube. Treba imati na umu da su Božji sudovi drugačiji nego uobičajene katastrofe izazvane ljudskom silom, tako da je nuklerana katastrofa malo vjerojatna jer je ljudska tvorevina. Daniel 2 opisuje Kristov drugi dolazak kao kamen bačen (ne ljudskom rukom) što udara u podnožje kipa i ruši kip (sva ljudska kraljevstva i nastojanja da će trajati dovijeka). Kristov dolazak i sve prateće opomene u obliku kataklizmi (7 truba – 7 zala) neće biti izazvane ljudskim faktorom, to su direktni Božji sudovi. Očita je uzročna povezanost treće trube s petom trubom. “…i dade joj se ključ od zjala bezdana”. “Bezdan” predstavlja stanje prikrivenosti, veliki potencijal koji je čekao svoj trenutak pojavljivanja na svjetskoj sceni. “Ključ” predstavlja taj određeni događaj, treća truba je zapravo ključ ili uzročnik za događaje pete trube. Peta truba ostavlja dojam kao da je nekakva uvertira za događaje u 6. trubi gdje imamo: početak nedjeljnog zakona; sud nad živim pravednicima; Božji narod koji navješta posljednju poruku svijetu; poruka koja izaziva bijes kod nepokajanih te započinje progon i konačno izolacija-ušutkivanje Božjeg naroda; pripremu za Armagedon (koncentracija fizičkih sila u predjelu Svete zemlje i duhovnih-religioznih sila koje stežu obruč oko Božjeg naroda). Najsažetiji opis 5. trube bi bio da se tu radi o nekakvom globalnom pokretu koji nasilno djeluje na ljudsku savjest i priprema svijet za ono što nazivamo nedjeljni zakon i globalno ujedinjenje. Otkriveno nam je i to da će svi oni koji imaju pečat Božji biti izuzeti i neće moći biti prevareni ovom nasilnom globalnom kampanjom koja će trajati doslovnih pet mjeseci. Već prije samih truba završen je proces zapećačenja posebne grupe – Božjeg vjernog ostatka:

“I vidjeh drugoga anđela gdje uzlazi od istoka sunčanoga, koji je imao pečat Boga živoga; i povika glasom velikim na četiri anđela, kojima je bilo dano, da naškode zemlji i moru,
Govoreći: “Nemojte škoditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne zapečatimo sluge Boga našega na čelima njihovim.”” (Otkrivenje 7,2.3)

Zapećačenje (šesti pečat) je izravno povezano s događajima u trubama gdje vidimo da su ponovo spomenuti: zemlja, more drveće i biljke a upetoj trubi je to i naglašeno “…koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim”.

“I zapovjedi im se, da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim.”  (Otkrivenje 9,4)

Ovaj redak kao da dodatno potvrđuje da se u prve četri trube radi o katastrofama koje su uzdrmale ekološki sistem zemlje. U nastavku je jasno da ovaj zemaljski pokret (u pozadini vođen palim anđelima) ima zadaću naškoditi svim stanovnicima zemlje osim vjernom Božjem ostatku koji je zapečaćen Kristovom pravdom i karakterom. “…da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu” sugerira da ova pošast ima nekakvo ekološko obilježje. Ekologija je danas jedan od najvažnijih predmeta kojim se bave kako politika tako i crkva. Globalnom ujedinjenju i uspostavi novog svjetskog poredka potrebni su instrumenti ujedinenja a dan od odmora i ekologija su idealni. Peta truba sugerira da će ovi instrumenti biti nametnuti. U današnje “civilizirano” vrijeme to se čini kroz prisilne zakonske regulative. “I dade im se, da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpiona, kad ubode čovjeka. I u one dane tražit će ljudi smrt, i neće je naći; i željet će da umru, i smrt će od njih bježati.” (Otkrivenje 9,5-6)

Abadon-Apolion sugerira na palog anđela Lucifera-Sotonu-Uništitelja koji je idejni vođa, koji poziva i vodi vladare ovog svijeta na posljednju bitku protiv Boga Oca, njegovog Sina Isusa Krista i Božjeg naroda.
Usporedbom truba i sedam zala uočavamo određeni paralelizam i kad su peta truba i peto zlo u pitanju vidimo da je poveznica “prijestolje zvijeri”:

“I peti izli času svoju na prijestolje zvijerino; i kraljevstvo njezino postade tamno, i grizli su jezike svoje od bola.
I psovali su Boga nebeskoga od bolova svojih i od čirova svojih, i ne pokajaše se za djela svoja.” (Otkrivenje 16,10.11)

Prijestolje zvijeri [Rim – Vatikan – papstvo] je medij kojeg su pali anđeli oduvijek koristili za izobličenje kršćanstva, za uništenje istine o Bogu i uništenje onih koji vrše zapovjedi i imaju vjeru Isusovu.

“I razgnjevi se zmaj na ženu, i otide da zametne borbu s ostalima od potomstva njezina, koji drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.” (Otkrivenje 12,17)

Događaji pete trube su usko povezani s “Prijestoljem zvijeri”.

Hibridna bića kao „skakavci“ su složen simbol koji predstavlja složeni karakter pokreta koji će kao pošast zadesiti zemlju. Taj pokret je direktno vođen sotonom i usko je povezan s prijestoljem Zvijeri s Babilonom Velikim. Kao što je doslovna rijeka Eufrat davala život doslovnom Babilonu, tako je simbol velike rijeke Eufrat (6. truba) globalni pokret koji daje silu Velikom Babilonu. Čini se kao da je taj pokret do ovog trenutka bio sakriven i djelovao u „tajnosti“ ali došlo je vrijeme da izađe iz „bezdana“ i otvoreno nastupi na svjetskoj pozornici. Velika rijeka Eufrat je i sinonim za Veliki Babilon. Možemo zaključiti da „skakavci“ predstavljaju globalni pokret koji će na silu provoditi agendu Velikog Babilona. Taj pokret ima više obilježja – spiritualno/vjersko-političko-vojno-ekološko (ne udi travi i drveću kao predhodne trube). Izgleda da je jedna od predhodnih truba (zvijezda koja pade – treća truba) „ključ“ ili okidač za petu trubu i ovaj globalni pokret. Sasvim sigurno je da će svijet reagirati nakon prve četri kataklizme globalnog razmjera a Veliki Babilon – Papstvo će ući u posljednju otvorenu borbu protiv Boga i njegovog naroda na zemlji. Ta svjetska kampanja neće imati utjecaj na ljude koji imaju Božji pečat. Ovo je usko povezano sa žigom zvijeri i s pečatom Božjim. Znači ova globalna nasilna kampanja je povezana sa žigom Zvijeri – Nedjeljnim zakonom.

 

Škorpije zemaljske i skakavci

“I iz dima zjala izađoše skakavci na zemlju, i dade im se vlast, kao što je imaju škorpioni zemaljski.” (Otkrivenje 9,3)

“Skakavcima” – tom novom hibridnom svjetskom pokretu su dane ovlasti već znanog entiteta na zemlji. Tko su škorpioni zemaljski? U svakom slučaju otkriva ih činjenica da nemaju utjecaj nad Božjim zapečaćenim narodom. U tom kontekstu, skakvaci su izvršna faza određene zavodničke agende na svjetskom nivou, ta agenda ima duhovni i fizički aspekt. Škorpioni imaju žalac a hibridni skakavci imaju isti “žalac” kao kod škorpija.

“Starješine i ugledni, to su glava; i proroci, koji uče laž, to su rep. ” (Izaija 9,15)

“…i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpiona, kad ubode čovjeka.” (Otkrivenje 9,5)

Ovaj “novonastali” pokret ima svoje “proroke”, lažne duhovne vođe, vizionare, anlitičare koji propagandom usmjeravaju svijet i provode agendu koja priprema ljude za primanje žiga Zvijeri (Nedjeljni zakon).
“Mučenje” je stanje uma ljudi kada su pod silom zakona prisiljeni prihvatiti nešto što im baš i nije po savjesti ili im nije logično, to mogu biti ograničenja sloboda i ostale zamorne represivne zakonske mjere.
Tom pokretu su dane ovlasti koje su inače već poznate i karakteristične za “zemaljske škorpije” koje predstavljaju uobičajenu kombinaciju vlasti i izvršnih organa. Ovom “novom” pokretu koji dolazi na scenu s velikim faktorom iznenađenja za stanovnike svijeta (“iz bezdana”) dane su ovlasti ili vlast koju do tada nisu imali. Božji pred-sudovi (trube) neće baš biti protumačeni od stanovnika zemlje kao Božji sudovi već kao ekološke katastrofe izazvane klimatskim promjenama, stoga će svijet nastojati uvest regulative koje će ublažiti paniku i nerede i staviti narode pod kontrolu. Za takav globalni posao nije dovoljna ni vojska niti policija već je potreban jedan drugi-najlogičniji izbor legalnog izvršnog tijela koji će dobiti ovlasti da sprovodi izvanredne zakonske regulative. Brza regrutacija i osposobljavanje ovakve velike mase ljudi nije moguća niti u vojsci niti u policiji, jedini mogući izvor su sam narod, volonteri koji već imaju globalnu mrežu ili tijelo koje na svjetskom nivou štiti u slučaju izvanrednog stanja – civilna zaštita (civil defence). Sindikati (trade unions), udruge i civilna zaštita (civil defence), vođeni snažnim utjecajem Rimokatoličke crkve, ekumenskog i ekološkog pokreta, USA vlade i UN-a – imati će veliku ulogu u posljenjim događajima, pripremi za Nedjeljni zakon i progonstvu Božjeg naroda.

“Brat će svojega brata, otac će svojega sina predati na smrt. Djeca će ustati na svoje roditelje i usmrtit će ih!” (Marko 13,12)

Šesta truba

Nakon 5 mjeseci globalne agresivne, nasilne kampanje za uvođenje Nedjeljnog zakona (žig Zvijeri) “skakavci” iz bezdana prelaze u novu fazu koja je opisana na početku šeste trube.

“I šesti anđeo zatrubi, i začuh glas jedan od četiri roga zlatnoga žrtvenika, koji je pred Bogom,Gdje govori šestome anđelu, koji je imao trubu: “Odveži četiri anđela, koji su svezani kod rijeke velike Eufrata!”
I bila su odvezana četiri anđela, koji bijahu pripravljeni na sat i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.” (Otkrivenje 9,13-15)

Glas koji se čuo dolazio je iz pravca “četiri roga zlatnoga žrtvenika” što nam opet skreće pogled na Kristovu posredničku službu u nebeskom svetištu (Otkrivenje 8,3) i još uvijek vrijeme milosti za nepokajane stanovnike zemlje. Šesta truba je posljednji period vremena u kojem se nevjernici i nepokajani pozivaju na obraćenje Bogu ali je istovremeno i drugi “Jao”.

Božja zaštita (Otkrivenje 7,1-3) sada popušta. Sili Babilona Velikog, velikoj rijeci Eufrat, tom silnom pokretu globalnog razmjera dopušteno je progoniti i ubijati 1/3 ljudi na zemlji.  “sat i dan i mjesec i godinu” predstavlja točno određenu točku u vremenu kada ovaj pokret dobija opunomoćenje i ovlasti da progoni i ubija veliki broj ljudi. Ovaj točno određeni trenutak na vremenskom pravcu ne možemo izdvojiti iz konteksta zapečaćenja Božjeg naroda i žiga Zvijeri, naime žig Zvijeri je upravo ono što treba biti izglasano kao legalni pravni akt po kojemu sva državna izvršna tijela dobijaju ovlasti za akciju. Progonstvo nepokornih Božjih obraćenika traje tokom cijelog vremena šeste trube (3 i pol godine ili 1260 dana) a završni dekret o ubijanju pri kraju tog perioda. U isto vrijeme Bog daje silu svojim vjernima da propovjedaju istinu o Bogu i sudovima koji snalaze zemlju: “I reče mi: “Valja ti opet prorokovati o mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima.” (Otkrivenje 10,11)  “I dat ću dvojicu svojih svjedoka, i proricat će tisuću i dvjesta i šezdeset dana, obučeni u haljine pokorničke.” (Otkrivenje 11,3)

 

 

 

Sedma truba ➟ sedam zala

Završetak Kristove posredničke službe u nebeskom svetištu, kraj vremena milosti, slijedi sedam posljednjih Božjih sudova nad nepokajanim stanovnicima zemlje (sedam zala) ne pomješanih s milošću, uništenje nepokajanih, neopravdanih Kristovom pravednošću; Kristov slavni dolazak u pratnji nebrojene vojske nebeskih anđela, uskrsnuće svih vjernih svih vjekova i preobražaj onih koji živi (simbolički izraženo sa 144.000 zapečaćenih) dočekaju Kristov dolazak.

 

 

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 9 – dolazak Mesije, 70 sedmica (490 godina)

 –

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti

Namjere papstva

Duhovna i fizička strana Armagedona

Odlazak iz gradova / život na selu

Kristov drugi dolazak

Novo nebo, nova zemlja