Mnogi od onih koji su prihvatili vjeru nisu svjesni da i dalje plove
na istom brodu ambicije, samo su okrenuli jedro i promijenili
smjer kretanja.”

 

Stoljećima religiozne institucije pogrešno otkrivaju Božji karakter, stoga mnogi kršćanski život smatraju dosadnim i zastarjelim. Kršćani trebaju upoznati živoga Boga čiji je karakter objavljen u Svetom pismu, biti svjetlo ljudima svojim riječima i djelima te cijelom svijetu odnijeti radosnu vijest da je Bog ljubav. (Matej 5,14-16)

Crkva se danas, kao i prethodnih stoljeća, upliće u politiku i državno vodstvo, a njeno bi poslanje trebalo biti isključivo duhovne naravi.

Crkva potiče najamnički odnos prema spasenju. Najamnik će raditi i činiti djela kako bi jednoga dana dobio nagradu. No spasenje je dano kao čin ljubavi. Kao što roditelj smatra vlastito dijete baštinikom svojeg nasljedstva, tako nama, kao djeci Božjoj po vjeri, Bog daje vječnu baštinu već ovoga trenutka.

Svećenstvo je preuzelo ulogu posrednika između vjernika i Boga, stavili su se u poziciju Krista svojom službom ispovijedanja grijeha i dijeljenjem oprosta. Na taj način je onemogućeno isključivo pravo na direktni odnos između čovjeka i Boga.
Crkva je promijenila deset zapovijedi koje je Bog napisao svojim prstom. Deset zapovjedi u katekizmu nisu jednake kao deset zapovjedi u Bibliji (Izlazak 20). Druga je izbačena, četvrta promijenjena, a deseta podijeljena na dvije kako bi se nadoknadila izbačena. Zbog te promjene crkva je zagazila u područje idolopoklonstva (obožavanje relikvija, kipova) i praznovanje krivog tjednog dana od odmora. Tko si može dati za pravo da promijeni Božji moralni zakon?

Tradicija (Sveta Predaja) crkve postala je značajnija od onog što piše u Božjoj Riječi – Bibliji. Iz te predaje dolazi učenje o namjesniku Božjem na zemlji, o uznesenju Marije i svecima kao posrednicima između ljudi i Boga, što je biblijski gledano potpuno neutemeljeno. Predaja nam govori da je Bog u stanju mučiti ljude u paklu čitavu vječnost, no je li to pravedni Bog ljubavi? Crkva proglašava ljude koji se ne slažu s ovakvim predajama hereticima i krivovjercima, a na sebi je uzela pravo imati monopol nad tumačenjem Biblije. Time se otvaraju vrata manipulaciji vjernika i netrpeljivosti prema neistomišljenicima.

Ako si već i sam razmišljao o ovom rečenom i imaš dojam da se radi o konstruktivnoj kritici, u tebi je duh reformacije. Podigni svoj glas u ime istine u svojoj sredini i potakni vjernike i Crkvu na promjenu.