Uvod: Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2


Ako pažljivo čitate Danielovu knjigu (Stari zavjet u Bibliji), možete pronaći tako jednostavno i očito proročanstvo objavljeno u snu babilonskog kralja Nabukodonozora. On je usnio san kao Božji odgovor na svoje neizgovoreno pitanje koje muči svakog kralja: “Koliko će trajati moje kraljevstvo?”  (SZ, Daniel 2. poglavlje)

Nabukadnezar II (od akkadijskog Nabû-kudurri-uṣur, hebrejski: נְבוּכַדְנֶאצַּר, Modern Nəvūkádne’ar, tiberijski Neḇukáḏné’ār), što znači “O bože Nabu, sačuvaj / brani moga prvorođenog sina”) bio je kralj Babilona c. 605. pr.Kr. – c. 562. prije Krista, najduža i najmoćnija vladavina bilo kojeg monarha u neo-babilonskom carstvu.


“Koliko će trajati moje kraljevstvo?”

To je bio sudbonosni trenutak u vremenu kada je Bog objavio vremensku lentu svih budućih kraljevstava do Kristova drugog dolaska (kraj grešnog svijeta i početak Nebeskog Kraljevstva). Kao što donja slika prikazuje, postojala su 4 kraljevstva ili carstva koja su kroz povijest bila povezana s Božjim narodom, a četvrto ima produženo razdoblje koje je dobilo naziv “podijeljeno kraljevstvo (željezo pomiješano s glinom – stopala kipa)” koje leži na ruševinama rimskog carstva (željezne noge kipa). Mi živimo u ovom produženom vremenskom periodu.

Proročanstvo je jednostavno i jasno, međutim katolička teologija poriče ovaj očigledni poredak zemaljskih kraljevstava i predlaže njihov redoslijed:

“Četiri uzastopna kraljevstva u ovoj apokaliptičkoj perspektivi su babilonsko (zlato), midijsko (srebro), perzijsko (bronca) i helenističko (željezo). Posljednje, nakon Aleksandrove smrti, podijeljeno je između svojih četri generala. Od četri novonastala kraljevstva, dva koja su najviše utjecala na Židove bile su dinastije Ptolomeja u Egiptu i Seleukidi u Siriji. Uzalud su pokušavali, ratom i međusobnim brakom, vratiti jedinstvo Aleksandrovog carstva. “ http://www.usccb.org/bible/daniel/2

Biblija sama objašnjava u 8. poglavlju Danijela (čitaj cijelo poglavlje):

“Ovan, što si ga vidio, sa dva roga, to su kraljevi medijski i perzijski! Jarac je kralj grčki; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj. Što su onda, kada se slomio, mjesto njega narasla četiri druga, znači: Četiri kraljevstva proizaći će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on.. ” (Danijel 8: 20-22)

Bog smatra Mediju i Perziju kao jedno kraljevstvo ili carstvo, a ne dva, to je objašnjeno u stihovima 3 i 4:

“Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke, i imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veći od drugoga. Veći je bio narastao poslije.Vidio sam ovna gdje bode na zapad, na sjever i na jug. Nijedna životinja nije mu mogla odoljeti i od sile njegove izbaviti. Činio je što je htio, i osilio se.” (Daniel 8: 3-4)

“Kad je kralj to čuo, ožalosti se vrlo i pomisli na to, kako bi izbavio Daniela. Trudio se do zalaska sunca, da ga oslobodi.
Ali navališe oni ljudi na kralja i rekoše kralju: “Pomisli, kralju, da ima zakon medijskoperzijski, po kojem se svaka zabrana i zapovijed, koju je izdao kralj, ne mijenja!” Tada dade kralj zapovijed. I dovedoše Daniela i baciše ga u jamu lavovsku. Kralj reče još Danielu: “Bog tvoj, kojemu tako postojano služiš, neka te izbavi!” (Daniel 6: 14-16)

Povijest nam govori kako se Medijanci pojavljuju prvi, a Perzijanci dolaze kao drugi (postaju dominantni), bili su suvladari poznati kao Medo-Perzijsko carstvo. Povijest nam govori da je Grčko carstvo bilo podijeljeno na četiri dijela, što je upravo ono što nalazimo u viđenju Daniela 7. poglavlje (rekapitulacija vizije Danijela 2. poglavlje). Opisano je da treće carstvo ima četiri krila i četiri glave:

“Gledah dalje, i evo: treća neman kao leopard, na leđima joj četiri ptičja krila: imaše četiri glave, i dana joj je moć.” (Daniel 7: 6)

“Nakon Aleksandrove smrti, njegovo je Carstvo podijeljeno među svoja četiri generala (latinski poznat kao Diadochi, ime pod kojim se još spominju, s grčkog, Diadokhoi, što znači” nasljednici “)

“Država Aleksandra III. Velikoga raspala se nakon njegove smrti, a njegovi su je vojskovođe (dijadosi) među sobom podijelili i ubrzali proces raspadanja. No posljedice što ih je izazvao helenizam bile su dalekosežne. U doba helenizma grčka je kultura doživjela snažnu ekspanziju najprije prema Istoku, a kada su 146. pr. Kr. Rimljani oduzeli Grcima političku slobodu i Grčku pretvorili u rimsku provinciju, došlo je do helenističke ekspanzije i na Zapad. Postanak i širenje kršćanstva bili su mogući jedino u helenističkom okolišu, gdje su u grčki pogled na svijet s Istoka bili uneseni mistični i iracionalni elementi. Tako se i preobrazba Istočnorimskoga Carstva u Bizantsko može objasniti samo uzimanjem u obzir komponente helenizma. Tipični predstavnik helenističkoga života i žarište helenističke kulture bila je Aleksandrija, osnovana u Egiptu 331. pr. Kr. Ondje je utemeljena aleksandrijska škola, u kojoj su filozofi i učenjaci plaćeni od države obrađivali sva tada poznata znanja i umijeća. Ti su epigoni nastavili starogrčke tradicije i dalje njegovali filozofiju na osnovi Platonovih i Aristotelovih djela i komentara u novonastalim varijantama platonizma, stoicizma i epikureizma. Ondje se također križala židovska filozofija s helenističkom (Filon), a u tzv. katehetskoj školi (III. i IV. st.) pokušavalo se kršćansku teologiju dovesti u sklad s grčkom filozofijom. Na području znanosti (matematika, fizika, astronomija) i tehnike (inženjerija) helenizam je ostvario vrhunske, ali u sljedećim stoljećima zaboravljene rezultate (Diofant, Heron, Ptolemej). Propadanje aleksandrijske škole počelo je u III. st., kada je Karakala obustavio podupiranje znanstvenog rada, a kraj su joj učinili Arapi, kada su 642. zauzeli i razorili grad. No Arapi su u određenoj mjeri prihvatili i sačuvali tradicije helenizma te ih predali zapadnom svijetu.[1]  (Odlomak preuzet s Wikipedie)

http://www.posljednjavremena.com/wp-content/uploads/2016/05/58574.jpg

Četvrto kraljevstvo iz (Daniel 2. poglavlje) vizije kipa se raspada na 10 a ne na četri djela (rekapitulacija vizije – deset rogova u Daniel 7. poglavlju). To znači da četvrto kraljevstvo nikako ne može biti Grčki imperij.

Dakle, koja je poanta? Ako tražite katolički odgovor, vidjet ćete da oni negiraju ovaj povijesni poredak kraljevstava nagovješten u proročkom snu (oko 570 g.pr.Kr.) Oni tvrde da su Medijsko drugo a Perzijsko treće kraljevstvo u ovoj viziji/snu – a Grčka je po njima četvrto. Oni namjerno žele ukloniti-izgubiti jedno kraljevstvo i to je razlog zašto su razdvojili Medo-Perzijsko na dva kraljevstva. Koje kraljevstvo žele izgubiti? Žele izgubiti četvrto kraljevstvo – Rimsko carstvo (predstavljeno željeznim nogama i produženo razdoblje nakon kraja Rimskog carstva – stopala kipa)! Zašto žele ukloniti jedno kraljevstvo? Jer znaju da je “Mali rog” iz Danielove knjige (8. poglavlje) vjersko-politička sila proizišla iz ruševina rimskog imperija (stopala kipa, željezo pomiješano s glinom (10 rogova iz Daniel 7) razdvojena kraljevstva/narodi nakon Rimskog carstva – srednji vijek i danas). “Mali rog” je vjersko-politička sila koja je nastala iz ruševina rimskog carstva, vladala je kroz srednji vijek i vlada dan danas. To poricanje i dijeljenje entiteta bilo je poznato od prije kada je katolička crkva izbrisala drugu zapovijed i podijelila desetu na dvije u katekizmu (da bi i dalje bilo 10 zapovijedi – usporedite katekizam s biblijom). Zašto žele sakriti znanje o sili ​​”Mali rog”? Jer  opis ove sile zapravo predstavlja pojavu kompromisnog paganskog kršćanstva – katolicizma a oni sebe ne žele vidjeti kao što ih je Bog opisao u knjigama Daniela i Otkrivenja. Mali rog je ista sila opisana u Danijelu 8 kao “groza pustošenja”, a u knjizi Otkrivenja kao “Zmaj / Zvijer iz mora”, “Veliki Babilon” i “Bludnica”. Mali rog / groza pustošenja / Zmaj->Zvijer iz mora / Babilon veliki / Bludnica vezan je uz proročko razdoblje – 3½ godine -> 42 mjeseca -> 1260 dana što predstavlja doslovnih 1260 povijesnih godina vladavine. Moć “Malog roga” je proizišla između 10 rogova (deset europskih naroda) četvrte zvijeri (Danijel 7), a Zmaj / Morska zvijer (knjiga Otkrivenje) ima 10 rogova na glavama (što predstavlja razjedinjenu Europu nakon raspada Rimskog imperija). Glavna veza između ovih simbola opisanih u Danielu i Otkrivenju je Božje svetište! Ova sila “Mali rog” opisana u Danielu i Otkrivenju povezana je s Božjim svetištem na vrlo negativan način. Iz Pavlove poslanice Hebrejima (Novi Zavjet) doznajemo da je Isus Krist vrhovni svećenik u nebeskom svetištu a iz knjige proroka Daniela doznajemo da ova sila “Mali rog” pokušava kroz povijest krivotvoriti tu nebesku stvarnost (“srušiti nebesku realnost o Kristovom posredništvu na zemlju”) – ta sila uspostavlja hierarhiju svećenstva koja se predstavlja kao posrednik između Boga i ljudi.

“Dok je Daniel promatrao deset rogova, među njima se pojavljuje drugi mali rog:
»Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima, i tri se prva roga iščupaše od njega. Na ovome rogu bile su oči, što su izgledale kao oči čovječje, i usta, što su govorila drske govore.«” (Daniel 7,8)

“Iz jednoga od njih narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku i prema najkrasnijoj od zemalja.
Podigao se je do vojske nebeske i pobacao na zemlju neke od vojske nebeske i od zvijezda i pogazio ih.
Sve do kneza vojske nebeske on se je podigao. Uzeo mu je svagdanju [žrtvu] i oskvrnio mjesto svetišta njegova,
Zbog bezakonja bila je predana sveta vojska zajedno sa [žrtvom] svagdanjom. Srušio je istinu na zemlju. Što je činio, napredovalo mu je.”  (Daniel 8,9-12)

Iz Biblije znamo da imamo direktan pristup našem Posredniku-Spasitelju Isusu Kristu, ali crkva na zemlji je zbacila ovu nebesku istinu, odbacila je i predstavila sebe kao posrednika između Boga i čovjeka. Ta je sila poznata kao otpalo, lažno kršćanstvo i vođa ove sile kao antikrist, što znači – “Namjesnik Kristov na zemlji” – “Pontifex Maximus” / Vrhovni Svećenik.

 

Prepoznavanje antikrista

1. On je proizašao iz četvrte zvijeri.
Opis sile malog roga povezan je sa četvrtom zvijeri. Ovo je vrlo važno, pošto postoje mnogi koji prihvaćaju vjerovanje da se postojanje antikrista povezuje sa prošlošću, i voljeli bi da ga povežu sa Antiohom IV Epifanom, grčkim kraljem, koji je progonio Hebreje i oskrnavio Hram. Takav stav se ne uklapa u proročanstvo, jer antikrist treba nastati iz četvrte zvijeri, koja predstavlja Rim.
2. Nastao je »među« deset rogova.
»Dok sam promatrao rogove, izraste najednom drugi mali rog među onima.« (Daniel 7,8)
Zapazite da mali rog nastaje između deset, što podrazumjeva da su deset rogova već postojali, kada se pojavio.
3. Nastao je »poslije« uspostavljanja deset rogova.
» Deset rogova znači deset kraljeva, koji će nastati u tom kraljevstvu. Poslije njih doći će drugi.«
(Daniel 7,24)
Uspon sile malog roga treba pratiti poslije podjele Rima na deset sila, što se kao stvarnost predstavlja poslije 476. godine nove ere, u vrijeme u kome je ova sila, koja je rasla od maloga, postala čvrsto ukorijenjena i kvalificirana kao »rog«.
4. Treba »iščupati« tri roga.
» koji je izrastao i tri su pred njim roga otpala…« (Daniel 7,20)
Uzdizanje sile maloga roga uništilo je tri od deset kraljevstava. Pošto se pojavio nakon podjele Rima u deset različitih država (poslije 476. godine nove ere), ali prije uništenja tri između njih (jer nastaje među njima), sada imamo određeni vremenski okvir za uspon sile antikrista. Heruli, Vandali i Ostrogoti bili su uništeni do 538. godine nove ere, tako da je ova sila nastala između 476. godine i 538. godine nove ere.    Detaljnije o tri kraljevstva
5. Treba biti veći od ostalih.
» i koji je izgledao veći od ostalih.« (Daniel 7,20)
Sila koja je opisana kao mali rog bila je utjecajnija od sile svih drugih država. To joj je donijelo i stanje političke nadmoći. lako je rasla od maloga, ona treba postati dominantnija od svih drugih sila.
6. Treba se »razlikovati« od svih drugih.
»… koji će se razlikovati od prijašnjih…« (Daniel 7,24)
Pošto je rog kralj ili kraljevstvo, mali rog mora predstavljati kralja ili kraljevstvo koje se razlikuje od svih prethodnih rogova, koji su predstavljali svijetovna kraljevstva. Precizno postavljene odlike po kojima se rog razlikuje, učvršćene su na ukupnom zbiru njegovih atributa, o čemu ćemo kasnije govoriti.
7. Treba imati »oči kao oči čovječije i usta koja govorahu drske stvari protiv Boga«.
Mali rog ima veze s posredinčkom službom uznesenog Isusa Krista, zapovjednika nebeske vojske i prvosvećenika u nebeskom svetištu. Mali rog preuzima svagdašnju posredničku službu Isusa Krista tako što uspostavlja svoj svećenički red s poglavarem koji za sebe tvrdi da je Kristov namjesnik na zemlji. Ova vjersko-politička sila preusmjerava pažnju Kristovih sljedbenika s Krista na sebe, te ih manipulativno pravi ovisnima o sebi na više načina. “Iz jednoga od njih izbi malen rog, ali taj silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti. On poraste sve do Nebeske vojske, obori na zemlju neke iz Vojske i od zvijezda pa ih zgazi nogama. Poraste sve do Zapovjednika Vojske, oduze mu svagdašnju [žrtvu] i razori mu njegovo Sveto mjesto.” (Daniel 8,9-11)
» Na ovome rogu bile su oči, što su izgledale kao oči čovječje, i usta, što su govorila drske govore.« (Daniel 7,8) Već smo govorili o spominjanju čovjeka i njegovoj povezanosti sa Babilonom. Sila malog roga je čovjek koji ustaje protiv Boga i drskim rečima govori protiv Boga. To se odnosi na sistem vjerovanja koji neposredno prkosi Bogu i postavlja sebe nasuprot Bogu. U drevnom Babilonu kralj je smatran zlatnom glavom. U kralju se nalazila sva sila. Njegova riječ bila je zakon, a on smatran božanstvom. Slično tome, u velikom antitipu, sva sila još jednom će se naći sabrana u jednom čovjeku koji će, kao predstavnik sistema, izgovarati hulu i prisvajati status koji ne pripada smrtnom čovjeku. Biblija u Novom zavjetu prepoznaje taj oblik hule. U zapisima iz Evanđelja čitamo da su Hebreji dva puta htijeli kamenovati Isusa zbog hule. »Ne boj se, sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji… I gle, neki od književnika rekoše u sebi: Ovaj huli na Boga.« (Matej 9,2.3)
»Sinko! Opraštaju ti se grijesi tvoji… Što ovaj tako huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim Boga?« (Marko 2,5-7)
»Za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek, praviš se Bogom.« (Ivan 10,33)
Za razliku od Isusa, koji je Božji Sin i koji može opraštati grijehe, mali rog je sila koja tvrdi da može opraštati grijehe i zatim bezobzirno prisvaja Božje pravo i položaj. Apostol Pavao, pišući Solunjanima, naglašava ovu činjenicu ukazujući na antikrista:
» Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.« (2. Solunjanima 2,4)
8. Treba da »ratuje sa svetima«.
» I bio sam vidio, kako je taj rog vojevao sa svecima i nadvlađivao ih.« (Daniel 7,21)
Sila malog roga je u stvari sila koja progoni, koja ratuje protiv Božjeg naroda i zatire ga.
9. »Pomišljat će da promijeni blagdanska vremena i zakone.«
» pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon.« (Daniel 7,25)
Za koja vremena i zakone je Bog posebno zabrinut? Ovo se sigurno odnosi na zakone koje je sam Bog postavio i vremena koja je Bog osobno uspostavio. Deset zapovijedi su Zakon koji je istaknut u Bibliji. Prema tome, promjena vremena i zakona odnosi se na pokušaj promjene Božjeg zakona, kao i blagdanskih vremena koje je Bog uspostavio.
10. Sveci će mu se dati u ruke za jedno vrijeme, I dva vremena i pola vremena. (Daniel 7,25)
Da bismo shvatili ovo vremensko proročanstvo, potrebno je da razumijemo biblijsko značenje proročkog vremena.
Jedno vrijeme označava razdoblje od godinu dana, dva vremena su dvije godine, pola vremena je pola godine. Prema proročkom ključu “dan za godinu” iz dvaju biblijskih knjiga Ez 4,6 i Bro 14,34. postaje jasno da se radi o 1260 proročkih dana ili doslovnih godina (360 dana + 2 × 360 dana + 180 dana = 1260 dana-godina). Istu poveznicu nalazimo u biblijskoj knjizi Otkrivenje 12. poglavlje gdje je opisan progon Božje crkve u trajanju od 1260 “dana” godina.
“I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.” (Otk. 12,1-6)
11. »Progutat će svu zemlju«.
» On odgovori: ‘Četvrta zvijer znači četvrto kraljevstvo, koje će nastati na zemlji, a razlikovat će se od svih drugih kraljevstva. Svu će zemlju progutati, pogaziti i satrti.« (Daniel 7,23)
Ovo proročanstvo govori o Rimu. Međutim, poganski Rim nije doslovno ispunio ovo proročanstvo. Kao što se vidi u šestoj karakteristici za prepoznavanje, sila malog roga bila je taj sastojak koji je nastao iz Rimskog carstva, koji je trebalo biti drugačiji od svih ostalih, i ta drugačija sila konačno će progutati čitavu Zemlju. Proročanstvo predviđa da će mali rog dobiti silu preko svijetskih kraljevstava, što se odnosi na sve političke entitete koji će postojati na kraju vremena.
12. Vladat će dok se ne pojavi Starovječni.
» Dok nije došao staroviječni, i dok nije bilo dano pravo svecima Svevišnjega, i dok nije prispjelo vrijeme, da sveci preuzmu vlast.« (Daniel 7,22)  Ovo je jedno od najdubljih proročanstava u vezi sa Antikristom.
Antikrist se trebao pojaviti prije 538. godine nove ere (konačni datum za uništenje tri od deset prvobitnih kraljevstava koja su nastala iz Rimskog kraljevstva), i trebalo je vladati dok ne dođe Starovječni – što se odnosi na Drugi Kristov dolazak. Nijedan pojedinac, prema tome, ne može ispuniti ovo proročanstvo, samo neka sila može postići takvu dugovječnost. Pošto se prepoznaje kao rog, ili kao kralj ili kraljevstvo prema biblijskoj definiciji, sigurno možemo zaključiti da imamo posla sa kraljevstvom i njegovim vladarima, koji postoje i koji djeluju više od jednog i pol tisućljeća.
13. Vlast će mu biti uzeta.
» Tada će zasjedati sud, i uzet će mu se vlast, te će se uništiti i razoriti sasvim.« (Daniel 7,26)

Iz ovog teksta proizilazi Dobra vijest o Božjoj pobjedi. Kada se Krist vrati, ova sila koja razara bit će uništena i Bog će uspostaviti svoje Kraljevstvo koje nikada neće biti uništeno i u kome više neće biti progonstva. Bolesti više neće biti i Bog će otrti svaku suzu. Koliko god da ovo zvuči žalosno i potresno, postoji samo jedna sila koja ima sve karakteristike prema kojima može biti prepoznata. Prije nego što se posvetimo detaljima, važno je shvatiti da Biblija ovdje ne govori o pojedincima, već o sistemu koji više od jednog i pol tisućljeća tvrdi da ima silu kojom nadgleda savjest. Štoviše, u jednom razdoblju, imala je moć da sprovodi svoje dekrete i progoni sve one koji su izabrali da budu poslušni Bogu i Njegovoj riječi, a ne čovjeku. Krist je umro za sve Ijude i svi u Njemu imamo pristup Božjoj milosti. Biblija ovdje govori o sili koja zloupotrebljava svoj položaj i sebe stavlja na Božje mjesto, u dubokoj težnji da zauzme Božje mjesto. Pojedinci su odgovorni Bogu za svjetlost prema kojoj žive. Osuđujući sistem, Bog ne osuđuje pojedince koji pripadaju sistemu, koji žive prema svjetlosti koju imaju i iskreno teže da izgrade zajednicu sa Njim. Postoji samo jedan sistem koji ima sve karakteristike za prepoznavanje navedene u Knjizi proroka Daniela u sedmom poglavlju. To je papski Rim, Rimokatolicizam.

 

Za detaljnije razumijevanje:

 

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 9 – dolazak Mesije, 70 sedmica (490 godina)

Datiranje knjige proroka Daniela

Daniel – vizija kraja (ThD Jacques B. Doukhan, doktor teologije, hebrejskog jezika i književnosti)

Veliki sukob

Tajna bezakonja – otpad od vjere

Vijest trojice anđela

Namjere papstva

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti

 

Pope: father of kings, governor of the world and Vicar of Christ

Historical sources affirm the interpretation of the Little Horn of Daniel 7 with Papacy

The Great Controversy

http://www.danielbibleprophecy.org/

The Secret Terrorists

National Sunday Law

Our Authorized Bible Vindicated

Cross and Crown

Foxe’s book of martyrs

Truth Triumphant

 

Pitanja i odgovori s Facebook rasprave u vezi ove teme:

 

Dobro je iznijeti svoje mišljenje i istraživanje, bez negiranja tuđeg istraživanja,mišljenja i zaključaka..
Bilo bi puno poželjnije i uvjerljivije.Tada se to može zvati međureligijski razgovor.
Toplo preporučujem.Božji blagoslov.

Vjesnici: Vijest trojce anđela iz Otkrivenja nije međureligijski razgovor-dialog.
To je monolog, posljendnja poruka iz usta Božjih, gdje Bog poručuje da se izađe iz idolopokloničke religije,
lažnog kršćanstva koje je opilo svojim lažima sve narode:  https://vjesnici.net/vijest-trojice-andela/

 

 

A zašto “noge od gline i željeza” ne bi mogle biti tumačene kao franačka kraljevina Karla Velikog?
Ili Napoleonska Francuska? Ili III Reich? Ako će svatko tvrditi što ga je volja i zanemarivati evidentne činjenice,
onda ima prostora za svakakve gluposti, pa i ove! U istom retku Knjige Danijelove stoji:
“…željezo izmiješano s glinom: oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno…”
Logično pitanje se nameće sa kilometra; Kada se je to Papinski Rim miješao ljudskim sjemenom???
Povrh toga, pa Vatikan je jedina država koja se u kontinuitetu “DRŽI ZAJEDNO”, usprkos svim povijesnim
oscilacijama! Bože dragi, koje sve gluposti ljudi napišu… Dobro je rečeno “Od onih koji nisu čitali,
a pišu, sačuvaj nas Gospodine!”

Vjesnici: Krivo navodite ili krivo tumačite. Nitko nije rekao da su stopala Papski Rim. Čitajte pažljivije što je napisano.

 

PAPAL ROME & MODERN… Sasta mozda jesam, ali nepismen jos nisam. 😁 Dakle – laz je da sto krivo navodim ili tumacim! Citao. Itekako. Ne jedanput. Sad vi procitajte sto stoji na od vas objavljenom slikopisnom uratku. Sapienti sat!

Vjesnici: PAPAL ROME & MODERN…& na slici znaci paralelno, razdvojena kraljevstva europe nakon raspada rimskog imperijai papski rim idu zajedno kroz povijest. Razdvojeni narodi europe su se pokusavali povezati kraljevskiom krvnom vezom ne bi li ostvarili san o novom imperiju. Znaci nitko nije tvrdio da je papski rim to cinio. Ako stvarno zelite rijesiti nedoumicu procitajte Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7 i spojite receno u jednu cjelinu. “Mali rog” i razdvojene drzave europe idu usporedno kroz povijest.

 

Peto kraljevstvo traje predugo pa mislim da cijelo to proročanstvo ne drži vodu.
Tko zna da to što mislimo da je božja riječ zapravo nije od Boga.

Vjesnici: Drži vodu nego vi niste pročitali u Danielu 8. poglavlje o vremenskom periodu 2300 unutar
kojeg je i 1260 progonstva od strane malog roga. Sve se to trebalo desiti i desilo se unutar vremena
razdvojenih naroda europe.  https://vjesnici.net/kirov-cilindar/

 

Ne ne, dobro je rekao, ne drži vodu nimalo. Na silu uguravate unutra Rim i onda na silu držite to kravljevstvo
na životu, a zapravo je odavno propalo. Umjesto da zakljucite kako je takav pristup neispravan, sto je
i jedini logicki zakljucak, vi branite netočnosti jer je tako rekla vasa crkva. Ljudi, pa zar cemo tako
to da radimo? Kritizirate katolike sto su kao slijepe ovce jer ignoriraju kad im je crkva očito u krivu, al
onda vi radite istu stvar. Ko drugo da vas ispravim, nije zvijer nikakva crkva, ni Rimokatolicka, niti bilo
kakva druga, i to bi morali sami znati ako pratite Biblijsku simboliku, al vidim da ne pratite.
Simbol za crkvu je SVIJEĆNJAK. – ”Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i
sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava,
sedam svijećnjaka sedam je crkava.”, Otkrivenje 1:20 Dali pise lijepo za pismene? Jel Bog reko sta je simbol
za crkvu? Je. I dajte mi onda objasnite zasto slusate ljude koji govore da je zvijer crkva? Bog je isto tako
dao jasno objašnjenje i za to sta znaci simbol zvijeri, ono reprezentira kraljevstvo i / ili kralja
tog kraljevstva. Pa kako onda brkate stvari koje su cak objasnjene? Pa ljudi, NE DAJTE da rade od vas magarce,
imate oci, ČITAJTE I VJERUJTE Bibliji, nemojte slijepo vjerovat vasoj crkvi, jer sta je crkva drugo nego hrpa
ljudi? A ljudi mogu da vas nasanjkaju i slucajno i namjerno.

Vjesnici: simbol za crkvu nije samo svijecnjak, zena iz Otk.12 je isto simbol za crkvu, hram je simbol crkve.
Zvijer iz mora nije crkva, ona misli da je crkva dok je u stvari vjersko-politička sila koja snagu i punomoc dobiva od zmaja a znamo da je Rim bio u sluzbi progonitelja i razapinjanja…pratite progresiju Otk.12 i razumijet cete da je to Rim i nasljednik Rima.

 

Ko kaže da je žena crkva? Žena je simbol grada i naroda, ljudi dragi. I u Starom i u Novom Zavjetu je tako.
Kako vam je to omaklo? Još da to knjiga Otkrivenja nije ponovila, razumjela bi da ste se zabunili, ko ce pratit
sve te simbole? Al Otkrivenje jasno daje do znanja da su žene gradovi. I to ne jednom. – ”Žena koju vidje GRAD
je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.”, Otkrivenje 17:18 – ”I Sveti GRAD, novi Jeruzalem, vidjeh:
silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.”, Otkrivenje 21:2 Istu simboliku se moze
vidjeti recimo u Ezekijelu 23, gdje su dva grada dvije sestre, Samarija i Jeruzalem, i one tamo ”rađaju” djecu.
– ”Starijoj bijaše ime Ohola, a sestri joj Oholiba. Obje moje postadoše i rodiše mi sinove i kćeri. Evo im imena:
Samarija je Ohola, Jeruzalem Oholiba.”, Ezekiel 23:4 Crno na bijelo; žena = grad. Ima jos preciznija slika u SZ koja je gotovo identicna onoj u Otkrivenju. – ”Prije neg` bolove oćutje, eto je rodila. Prije neg` trudove
osjeti, porodi dječaka. Tko je takvo što čuo, tko je takvo što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti?
Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove! …Veselite se s Jeruzalemom,
kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali!”,
Izaija 66:7-10 Ovo se događa u Otkrivenju 12, Izraelci se vračaju svojoj zemlji. To je taj dugo očekivani
povratak Izraelskog naroda nakon sta se opamete i pokaju. To se još do dan danas nije dogodilo. Nije najbolji
znak kad vasa crkva nije u stanju prepoznati ispunjenje jednog od najbitnijih i najpoznatijih Biblijskih obečanja.
Milost Boga nad njegovim izgnanim narodom. NEMA RIMA NIGDJE, ni u Otkrivenju ni u Danijelu, znam da vam je toliko puta receno nesto suprotno da je tesko povjerovati cinjenicama, al treba se otrgnuti i sagledati stvari ispravno. Morate se prisjetiti malo i povijesti. Ne zaboravite da je u Isusovo vrijeme Rim bio na vrhuncu moci, nije ni cudno da su krscani stoljecima Rimljane poistovjecivali sa ”zvijerima” kad su im bili trn u oku, al to ne znaci da su bili u pravu u svojim interpretacijama. Emocije lako zamagle um. Kasnije je Rim preuzeo krscanstvo i unakazio ga, pa se to poistovjecinjave i dalje nastavilo, pogotovo medu protestantima. MEĐUTIM, to sto je bilo tada ne znaci
da ce biti na samom kraju, i Rim je zapravo nebitan u zadnjem sukobu, barem sto se Biblije tice. Glavni akteri
zadnjeg vremena su narodi bliskog istoka i okolice, Makedonci / Grci, Turci, Iračani, Izraelci, Egipčani…

Vjesnici: U krivu ste, Otkrivenje 12 govori o progonstvu Bozjeg naroda/crkve na zemlji kroz vremenski period od 1260 godinai  kasnije progonstvo ostatka nakon ovih 1260 godina. To se ispunilo sa vladavinom papske dinastije i ispunjava se dan danas s pripremom koju upravo dovrsavaju. Otkrivenje otkriva da je ta sila umjesana u sve aktivnosti ovoga svijeta, njeni interesi su utkani u svaku poru ljudskih aktivnosti i ona marljivo radi da povrati svoj status koji je imala po zavrsetku 1260 godina. Njena glava je bila tada smrtno ranjena francuskom revolucijom ali
prorostvo kaze da se ta rana iscjelila. Prorostvo kaze da je zvijer iz zemlje pomogla da svi obozavaju prvu
zvijer-zvijer iz mora i to se ispunjava tako sto protestantska amerika USA pravi kopiju papskog nacina
vladavine i daje svoju silu u sluzbi papskog rima.

 

U krivu sam? Kako sam to ja u krivu, a ne vi? Dokazi su toliko ociti da me cudi sto imate jos uvijek snage reci
da ste u pravu. Simbolika je jasna, i nema apsolutno nikakve veze sa time sto vi prezentirate.
Žena = Grad (Otkrivenje 17:18, Oktrivenje 21:2, Ezekiel 23:4) Mjesec, sunce, zvijezde = Izraelski narod
(Postanak 37:9) Žena rađa dijete = Napučivanje naroda (Izaija 66:7-10, Ezekiel 23:4) Zar cete se pravit slijepi
kad vam je crkva u krivu? Ako je tako, pustite katolike na miru, pa se pravite slijepi zajedno. Simbol mjeseca,
sunca i zvijezda je simbol Izraela, zena je grad. U Okrivenju 12 znaci imamo Izraelski grad koji ”rađa dijete”
što je simbol napučivanja narodom. Sve lijepo piše za pismene, samo treba pratiti Bibliju, a ne izmišljati.
Mozete vi 1000 puta ponovit da je zena crkva, i da se spominju SAD i Rim, al potpuno ste u krivu i to je vrlo
lako dokazati.

Dopustite da demantiram i ostale netocnosti koje uporno ponavljate. Izgleda da niko u vasoj crkvi ne zna tumačiti
Biblijsku simboliku nego kaze sta mu prvo padne na pamet i ocekuje da vi te gluposti progutate. Krajnje vrijeme bi
bilo da poncnete razmisljat vlastitom glavom. ”Bozjeg naroda/crkve na zemlji kroz vremenski period od 1260…”
Vec smo rijesili stvar da nije crkva u pitanju nego Izraelski grad, a sad da vam kažem kako nije 1260 godina u
pitanju, nego 1260 dana. Iako se prorostvo svakako sluzi mjerilom da je jedan dan godina, treba se jako paziti
sa time jer kad pricamo o samom kraju dani su doslovce samo dani. Zato se u Danielu 2300 dana prezentira sa
izrazom ”veceri i jutra”, sto je isti nacin na koji se spominju dani u Postanku, a tamo se govori o danima.
Ne godinama. – ”Odgovori: “Još dvije tisuće i tri stotine VEČERI I JUTARA; tada će Svetište biti očišćeno.”,
Daniel 8:14 – ”Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude VEČER, PA JUTRO – dan prvi.”,
Postanak 1:5 Ljudi moji, ovo nije teško, Bog ostavlja jasne tragove i objašnjava simboliku, samo ju treba pratiti.
Stvar je u tome da neki ne žele to da rade jer su im draži njihovi lideri od istine. Uzmite si mjesec dana, dva
mjeseca, pola godine, koliko god vam treba i procuite Bibliju bez da vam neko sa strane puni uši. Nemojte odmah
instinktivno braniti svoju crkvu, dopustite da vam emocije splasnu i sagledajte stvari realno.

“Iako se prorostvo svakako sluzi mjerilom da je jedan dan godina, treba se jako paziti sa time jer kad pricamo o
samom kraju dani su doslovce samo dani. “

Vjesnici: S ovim zadnjim se osobno slažem i napisao sam cijelu skriptu o tome, to bi bilo dvostruko ispunjenje 1260 povjesno i eshatološko ali ne možete zanemariti 1260 jasnih povijesnih godina po ključu dan/godina, isto tako ne možete zanemariti 2300 doslovnih godina jer početak tog proročkog perioda je obnova Jeruzalema u vrijeme Artakserksa. Daniel u 9. poglavlju dobiva odgovor na pitanje o 2300 večeri i jutara. “Od časa kad izađe riječ neka se vrate i opet sagrade Jeruzalem pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice… A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen…” (Dn 9,25.26)
Ovdje proročanstvo jasno otkriva u koje doba dolazi Mesija i kada će biti pogubljen.

 

 

Biblija je pisana starohebrejskim to jest bez samoglasnika pa su neke riječi dvojbene i ne može je tumačiti
svatko!

Vjesnici: Jacques B. Doukhan, ThD iz teologije, hebrejskog i književnosti:

https://vjesnici.net/DOKUMENTI-PDF/Daniel-vizija-kraja.pdf

 

Dragi, odite na Scot Hahn, sveti Henry Newman svjedocanstva .
Obrazovani ,sveti protestanti koji su bili i jesu(a puno ih je)veliki branitelji pologa
vjere koju sve do sad cuva Katolicka Crkva.A ti “glupi” Katolici i Pravoslavni,jedini imaju od
Boga jos od vremena Apostola,po neprekinutom nizu redenja od Krista na Apostole a oni na nove biskupe.
I samo oni nam mogu donijeti svete Sakramente od Krista ustanovljene.
Razumijem vjersku nepismenost,sama sam bila,ali zato se pocnimo baviti ucenjem.Ima predobrih apologeta.
Plus ,nase duse matters i nase vjecno spasenje.Bozji blagoslov!

Vjesnici: MIT O APOSTOLSKOM NASLJEĐU

 

 

 

Ja znam da katolici okrecu vodu na svoj mlin kako im odgovara.
Bibliju sam pocela citati ali je za mene preteska ne shvacam je itako sam je zaklopila.

Vjesnici: Na našoj stranici www.vjesnici.net imate mnogobrojne materijale i članke koji vam mogu pomoći u
razumijevanju Božje riječi, nemojte se predati, kada pohvatate glavne crte i sami će te početi razumijevati
mnoge detalje bez ičije pomoći. Mnogi tvrde da je Bibliju dopušteno čitati ali se ne smije tumačiti
(to može samo svećenički red) – što je manipulativna laž jer Biblija otkriva svaku zlu namjeru i svaki
lažni oblik bogoštovlja. Drugim riječima kad vam kažu “Ne smiješ tumačiti” ustvari ne žele da doznate
istinu o njima samima. Počnite s evanđeljem, Novim Zavjetom.
Zatim krenite od prve knjige Mojsijeve na dalje.

 

 

Komparativnim proučavanjem vjerske literature uzevši Sveto pismo Katoličke kao osnovu, tumačenjem teksta
Apokalipse po Ionnasu de Patmos , pa usporedbom Telemističkog Zakona, načina na koji je predan, pa elementima Islamske literature, proučavanjem i Indijskih religija, elemenata Egipatskih tradicija (naravno, daleko prije Krista) došao sam do osobnog stava da je uistinu jedan Bog. Također, razne religije spominjući Apokalipsu (Otkrivenje), spominju i rat na nebu, vojsku “duša mučekina” i drugih koji će se spustiti na Zemlju u dane konačnog suda Osobno, nitko ne kaže da ćemo svi nestati. Nitko ne kaže da će Bog biko koji ikada uništiti čovječanstvo, zatrati ljude. Širenje paničnih proročanstava i tumačenje religije na takav način je dobro kad želiš u “svoje redove” privući što više ljudi u panici, strahu… strah je najbolji instrument za kontrolu masa.
Nemojte podcjenjivati druge religije. Treća stvar- nastajanje vjerske literature kakvu danas poznajemo iz prijevoda s Latinskog (nije problem) ili s Hebrejskog, Grčkog i drugih jezika upravo stvara razliku među religijama.
Nekako, ne mislim da nakon smrti svi vječno ostajemo “gore” O tome svi pišu, Kršćani, Islamisti, Hinduisti, “sotonisti” ali drukčije prenose. Da, život vječni, samo- koliko puta ?

Vjesnici: Mi prenosimo ono sto prorocanstvo kaze. Ne strasimo ljude nekim svojim izmisljotinama.
Na kraju ovog povijesnog poretka svjetskih imperija, u vremenu razdvojenih naroda na tlu raspalog rimskog imperija, Bog podize vjecno kraljevstvo. Neće biti nekih novih zemaljskih imperija. Bog preuzina zemlju Kristovim dolaskom, unistenjem (Otkrivenje 16,1) svih koji su odbacili troanđeosku vijest iz Otkrivenja – posljednju Bozju poruku ovom svijetu. Nakon 1000 godina opustosene zamlje Bog silazi sa svetim gradom Novi Jeruzalem sa svim spasenima svih vjekova i obnavlja tj. pravi novo nebo i novu zemlju. To sve možete naći u Danielu i Otkrivenju.

 

 

Sveto Pismo je prošlo kroz mnoge cenzure, kako i kada je to odgovaralo vladajućima.
Danas u svijetu postoji 26 verzija Biblija. U svakoj nešto nedostaje a sadrži nešto što druge verzije nemaju.
Pametnom dosta. Koga briga za davna i davno propala carstva, u vrijeme kada je nesigurno živjeti, opstati?
Svatko od nas ima pametnijeg posla a vi ste dosadni. Bolje se prihvatite rada za opće dobro čovječanstva,
umjesto mlaćenja prazne slame.

Vjesnici: Potrudite se razumijeti, mi ovo radimo jer se sve ovo upravo tiče vas i vaše obitelji, tiče se
svačije svakodnevnice danas.Vjersko-politička sila koja je vjekovima bila upletena u ljudsku svakodnevnicu ovih
desetljeća ulazi u završnu fazu plana gdje će preko državnih zakona izravno izvršiti napad na vašu savijest i slobodu izbora do te mjere da će svi oni koji se protive biti marginalizirani, progonjeni i pogubljeni kao u vjekovima kada je ta ista sila progonila sve koji ne priznaju njeno naučavanje i autoritet. Mi pronosimo istinu o toj
vjersko-političkoj sili koju je Bog u Danielu i Otkrivenju razotkrio i dao nalog da se ta vijest prenese
po cijelom svijetu. Vijest trojce anđela (Otkrivenje 14) koji obilaze svijet i viču jakim glasom je slika
Božjeg naroda koji pronosi tri posljednje Božje poruke ovom svijetu: https://vjesnici.net/vijest-trojice-andela/

 

 

Di su Bizant i Turci?
A gdje se po vama uklapa Azija, J.i S. Amerika, Afrika itd..

Vjesnici: Proročanstvo obuhvaća najbitnije aktere u konačnom sukobu pred Kristov drugi dolazak,
prati slijed onih imperija koji su kroz povijest bili najuže povezani s Božjim narodom.
U ono vrijeme Bog je vodio Izraelski narod do vremena kad baklju istine preuzima kršćanski ostatak kroz stari
i srednji vijek do pojave reformacije koja koliko-toliko preuzima baklju do Kristovog dolaska.
Obuhvaćeni su samo imperiji koji su usko povezani s širenjem istine o biblijskom Bogu. U Otkrivenju se pojavljuje
nova velesila koja za razliku od stare (zvijer iz mora – europski kontinent) dolazi iz do tada nepoznatog
područja (zvijer iz zemlje). Ta velesila nije uvrštena u niz iz Daniel 2. poglavlja jer stupa na povjesnu
scenu nakon vremena opisanog u Otkrivenju 12. poglavlje gdje se udružuje s poznatom silom starog kontinenta
u konačnom sukobu protiv Boga i njegovog vjernog naroda na zemlji.

 

 

FILP MAKEDONSK ALEKSADAR PROTI KOJSU VOJOVALI. VISTE UBACILI GRČKU KOJA NE POSTOJE SRAMITESE. Nikat nije bil on Grčki kralj samo u vaši glavi.Ko da kažete na Židove daje bil Hitler kralj. tako vam to zvuči. To ste se usudili i u njegovo pismo objaviti toje vaša zasluga prt Gospod.

Vjesnici: Bog je taj koji oslovljava Makedonskog Aleksandra Velikog kao prvog kralja Grčke:
“Ovan, što si ga vidio, sa dva roga, to su kraljevi medijski i perzijski! Jarac je kralj grčki; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj. Što su onda, kada se slomio, mjesto njega narasla četiri druga, znači: Četiri kraljevstva proizaći će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on.” (Daniel 8, 20-22)

 

 

“Mali rog” iz Danielove knjige (8. poglavlje) NIJE vjersko-politička sila nego je to jedna “Osoba” – Antikrist. A on će, uz podršku deset vladara (deset prstiju na kipu koji je vidio Daniel) UNIŠTITI Veliku Bludnicu (Veliki Babilon), a to je Rimska Crkva. (Dn 17:15-18)

Vjesnici: to nije istina. Procitajte sve karakteristike malog roga. Dvanaesta tocka vam objasnjava
da Daniel 7,22 kaze da ce ta sila vladati od svoje pojave do Kristovog dolaska, to nije jedna osoba, to je dinastija, “Mali rog” je Rimokatolicka crkva i s njom je povezan povjesni period od 1260 godina unutar perioda od 2300 godina iz Daniel 8. Razlog zasto je to tesko uvidjeti ljudima koji su dio tog kulta apostol pavao naziva “Tajnom bezakonja” u 2. Solunjanima.

12. Vladat će dok se ne pojavi Starovječni.
» Dok nije došao staroviječni, i dok nije bilo dano pravo svecima Svevišnjega, i dok nije prispjelo vrijeme, da sveci preuzmu vlast.« (Daniel 7,22)  Ovo je jedno od najdubljih proročanstava u vezi sa Antikristom.
Antikrist se trebao pojaviti prije 538. godine nove ere (konačni datum za uništenje tri od deset prvobitnih kraljevstava koja su nastala iz Rimskog kraljevstva), i trebalo je vladati dok ne dođe Starovječni – što se odnosi na Drugi Kristov dolazak. Nijedan pojedinac, prema tome, ne može ispuniti ovo proročanstvo, samo neka sila može postići takvu dugovječnost. Pošto se prepoznaje kao rog, ili kao kralj ili kraljevstvo prema biblijskoj definiciji, sigurno možemo zaključiti da imamo posla sa kraljevstvom i njegovim vladarima, koji postoje i koji djeluju više od jednog i pol tisućljeća.

 

“Četvrto kraljevstvo iz (Daniel 2. poglavlje) vizije kipa se raspada na 10 a ne na četri djela (stopala-deset prstiju / deset rogova u Daniel 7. poglavlju). To znači da četvrto kraljevstvo nikako ne može biti Grčki imperij.”
Evo kako nastaju problemi. Ekipa, niti jednom rijecju Danijel nije rekao da se prsti racunaju kao broj na koji
se cetvrto kraljevstvo raspada. To ste vi tako rekli, ne tekst. I takav pristup brzo pobija sam sebe.
Ako cemo se drzati vase interpretacije, sta cemo onda sa drugim kraljevstvom koje ima deset pristiju sa rukama?
Ili, idemo se drzati cetvrtog, ko kaze da se racunaju prsti, a ne noge? Zasto nebi svaka noga / stopalo bilo po
jedno kraljevstvo? Pa se ne raspada na 10, nego na 2? Ako cemo tako svako moze reci nesto svoje. Medutim cinjenica je ta da ekstremiteti kipa ne igraju apsolutno nikakvu ulogu. Poanta kipa jest samo da prikaze tijek tih
kraljevstva, i kako se cetvrto raspada. Na koliko dijelova saznajemo tek u osmom poglavlju. Ne postoji niti
jedno drugo kraljevstvo u kipu koje se dijeli. Prva tri kraljevstva su sva ista, samo se cetvrto mjesa
sa glinom, pa se i tu pobija ideja kako su razlicita kraljevstva u pitanju u Danijelu 2 i 8. Nisu, ista su.
Zeljezne noge su isto kraljevsto kao i jarac, jedino se ono raspada u cijeloj knjizi, i u osmom poglavlju vrlo,
vrlo jasno imamo napisano kako je u pitanju Grcka. I tu staje prorocanstvo. Nema dalje. Isto tako u Danijelu 7
ne pise da se kraljevstvo dijeli na 10, pise samo da ce iz tog kraljevstva doci 10 kraljeva. Broj na koji se
podjelilo nije spomenuto niti jednom. Nema nikakvog uskrsnuca Rima, nema Vatikana, nema nista od toga.
Ajde se zapitajte zasto su sva ostala kraljevstva navedena imenom, al zadnje nije? Cemu naglo tajnovitost ako
svi znamo tijek povijesti? Nema smisla da se odjednom ne spominje imenom koji narod je u pitanju. Objasnjenje
je jednostavno, Rimljani se ne spominju jer uopce nisu ukljuceni u prorocanstvo. E sad, kako cete razumjeti
Isusa u Mateju, i kako povezati to sa Danijelom je druga prica, i za to ima rjesenje, ali svakako nije to koje
ste do sad prezentirali. Po tekstu ima daleko vise smisla odvojeno brojati Mediju i Perziju, iako su jednom
prezentirani zajedno sa ovnom. Ali to se lako objasni sa njihovom zajednickom suradnjom, i ne znaci da im se
kraljevstva uvijek racunaju zajedno. Zapravo u tekstu se Medijski i Perzijski kraljevi stalno spominju odvojeno
(primjer su počeci 9. i 10. poglavlja), i naglasava se kako vladaju razlicitim kraljevstvima. Ideja da ih se
racuna zajedno nije totalno suluda, ali zato se mora gledati cijeli kontekst da se vidi dali takva odluka paše
ili ne paše. I na kraju se mora zakljuciti kako ne paše, i da se trebaju racunati odvojeno kao dva kraljevstva
Medije i Perzije, a ne kao jedno Medo-Perzijsko.

Vjesnici:  “Ekipa, niti jednom rijecju Danijel nije rekao da se prsti racunaju kao broj na koji
se cetvrto kraljevstvo raspada.” To je istina, nije izrečeno u Daniel 2 ali ne možete izostaviti Daniel 7 viziju koja daje detalje o četvrtom kraljevstvu (deset rogova) iz toga razloga se 10 rogova poistovjećuje s prstima na stopalima – što ok, nije baš korektno. Na kraju, po vama ako je Medija jedan imperij a Perzija drugi onda imamo ovaj poredak Babilon, Medija, Perzija, Grčka…dakle četvrto je imenovano!? Sama ste tvrdila da se četvrto ne zna jer nije imenovano ali po vašem poredku ime se izgleda dobro zna…vaša tvrdnja nije logična. Dalje, ovaj vaš komentar je prepun krivih zaključaka ali za razumijevanje je potrebno pročitati i razumijeti članke:

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 9 – dolazak Mesije, 70 sedmica (490 godina)

Datiranje knjige proroka Daniela

Daniel – vizija kraja (ThD Jacques B. Doukhan, doktor teologije, hebrejskog jezika i književnosti)

 

 

BIBLIJSKA SIMBOLIKA BEZ IZVRTANJA

  1. SUNCE, MJESEC I ZVIJEZDE = IZRAELSKI NAROD

– ”Usni on još jedan san te ga ispriča svojoj braći: “Još sam jedan san usnuo. Pazite! Sunce, mjesec i jedanaest zvijezda duboko mi se klanjahu! Kad je to ispričao svome ocu, ukori ga otac i reče mu: “Što znači taj san što si ga usnuo? Zar ćemo doći ja, tvoja majka i tvoja braća pa ti se do zemlje klanjati?”, Postanak 37:9-10

  1. ZVIJER = KRALJEVSTVO I KRALJ TOG KRALJEVSTVA

– ”One četiri goleme nemani jesu četiri kralja koji će se dići na zemlji…On reče: “Četvrta neman bit će četvrto kraljevstvo na zemlji, različito od svih kraljevstava.”, Daniel 7:17, 23

  1. SVIJEĆNJAK = CRKVA, ZVIJEZDA = ANĐEO

– ”Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijećnjaka: sedam zvijezda anđeli su sedam crkava, sedam svijećnjaka sedam je crkava.”, Otkrivenje 1:20

  1. SOTONINA SINAGOGA = LAŽNI VJERNICI

– ”Znam tvoju nevolju i siromaštvo – ali ti si bogat! – i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.”, Otkrivenje 2:9

  1. ŽENA = GRAD

– ”Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.”, Otkrivenje 17:18

– ”I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.”, Otkrivenje 21:2

  1. ŽENA KOJA RAĐA = NAPUĆIVANJE NARODA

– ”Prije neg` bolove oćutje, eto je rodila. Prije neg` trudove osjeti, porodi dječaka. Tko je takvo što čuo, tko je takvo što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove!”, Izaija 66:6-7

Sve lijepo piše, crno na bijelo, pa se vi onda protivite Bibliji ako želite, međutim ne možete se vaditi sa onim ”nismo znali”. Nije da niste znali, nego se pravite slijepi.

Vjesnici: Kontekst žene iz Otkrivenja 12 je vrlo dinamičan. Ona stoji na mjesecu koji ustvari reflektira sunčevu svjetlost dok je sama okupana sunčevom svjetlošću. Nije li Stari Savez kao mjesec u usporedbi s Novim Savezom, kao sjena stvarnosti koja je imala doći – kao obećanje i išćekivanje stvarnosti pobjede nad grijehom koja se ispunila u Isusu Kristu, “I rodi muško, sina, koji će vladati svim narodima štapom gvozdenim; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.” (Otk.12,5) Rođenje dječaka jasno predstavlja Isusa Krista koji je rođen po rodoslovnoj lozi iz vjernog ogranka Božjeg naroda – Duhovnog Izraela – Crkve Božje. Žena predstavlja Božji narod a ne neki grad u ovom kontekstu.Taj božji narod je progonjen od palih anđela koji kroz sve vijekove koriste zemaljske vlasti i moćnike ovoga svijeta da progone duhovni ostatak Božjeg naroda. Ta Žena/Novozavjetna crkva se nalazi tokom vjekova u progonstvu i Bog otkriva specifičan period progostva od 1260 povjesnih godina. Tko je pomogao Ženi/Crkvi? Čitamo: “I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja i proguta rijeku, koju ispusti zmaj iz usta svojih.” (Otk. 12,16). Pusta planinska prostranstva su pomogla ranim kršćanima od Rimskog a zatim od Papinskih progona tokom srednjeg vijeka. Otkriće Nove Zemlje – Amerike je bilo velika pomoć i veliki broj kršćana je preselio na tlo novo otkrivenog kontinenta. Zvijer iz mora – Zvijer iz zemlje. More predstavlja do tada poznato područje i narode…zemlja predstavlja nenapućena nepoznata prostranstva. Zvijer iz zemlje se u početku ponaša kao janje (protestantska Amerika je u početku bila uzor slobode i vjerskog probuđenja), međutim ubrzo ona progovara kao već poznata sila starog kontinenta. “I vrši svu vlast prve zvijeri pred njim; i učini da se zemlja i koji stanuju u njoj poklone prvoj zvijeri, kojoj se izliječila rana smrtna.” (Otk. 13,12) Amerika će uskoro vršiti svu vlast poznate europske vjersko-političke sile (monarhija papstva-Vatikan) kojoj se izlječila smrtna rana dobivena francuskom revolucijom. Nemoguće je vidjeti ženu iz Otk.12 kao simbol za grad kad se sagleda cijeli kontekst 12. i 13. poglavlja Otkrivenja.