UVOD:

Daniel 2

Daniel 7

 

Prorok Daniel i Babilonsko sužanjstvo

Razdoblje u povijesti židovskoga naroda nakon zauzeća Jeruzalema 587. pr. Kr., kada je gotovo cijela židovska vladajuća klasa bila zatočena u Babiloniji, traje do 539. pr. Kr., kada je perzijski kralj Kir II. osvojio Babilon i donio edikt kojim se Židovi smiju vratiti u svoju zemlju. Židovi koji su ostali u Babilonu utemeljili su snažnu dijasporu. Tijekom babilonskoga sužanjstva zatočenici su sačuvali svoj identitet obdržavajući Zakon, obrezivanje i šabat, a sȃmo to razdoblje bilo je literarno i teološki plodno: Ezekiel, 2. Izaija, svećenička predaja, dio psalama.

Veza između Kirovog cilindra i najdužeg proročkog perioda u Bibliji

Biblijski tekst (Daniel 8. poglavlje):

“U trećoj godini vladanja kralja Belšazara (548/547 pr.Kr.) imao sam ja, Daniel, poslije viđenja, što mi se najprije pokazalo, još drugo. Vidio sam ovo viđenje: Gledao sam, kako sam bio u prijestolnom gradu Suzi, koji leži u pokrajini Elamu. I to vidio sam u viđenju, da sam bio na rijeci Ulaju. Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke, i imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veći od drugoga. Veći je bio narastao poslije. Vidio sam ovna gdje bode na zapad, na sjever i na jug. Nijedna životinja nije mu mogla odoljeti i od sile njegove izbaviti. Činio je što je htio, i osilio se. Dok sam još gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snažan rog iznad očiju. Kad je bio došao do ovna sa dva roga, što sam ga vidio gdje stoji pokraj rijeke, navali na njega silnim gnjevom. Vidio sam onda gdje posve blizu dođe k ovnu. Bijesno je udario na ovna i slomio mu oba roga, jer ovan nije imao snage da mu odoli, baci ga na zemlju i pogazi ga nogama. Nikoga nije bilo, da bi oslobodio ovna od sile njegove. Jarac je potom postao vrlo velik, ali kad je bio postao velik, slomio se veliki rog. Na njegovo mjesto narasla su četiri druga roga prema četiri vjetra nebeska. Iz jednoga od njih narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku i prema najkrasnijoj od zemalja.

grckomalirog2Podigao se je do vojske nebeske i pobacao na zemlju neke od vojske nebeske i od zvijezda i pogazio ih. Sve do kneza vojske nebeske on se je podigao. Uzeo mu je svagdašnju žrtvu [službu] i oskvrnio mjesto svetišta njegova, Zbog bezakonja bila je predana sveta vojska zajedno sa žrtvom [službom] svagdašnjom. Srušio je istinu na zemlju. Što je činio, napredovalo mu je. Tada sam čuo jednoga sveca gdje govori. Drugi je svetac upitao toga, koji je govorio: Dokle će trajati to viđenje za svagdašnju žrtvu [službu] i za bezakonje pustošeno i za gaženje svetišta i svete vojske? Tada mi on reče: ‘Do dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara. Tada će svetište doći do svojega prava. Kad sam ja, Daniel, tražio da razumijem viđenje, što sam ga bio vidio, tada najednom stade netko preda me, koji je izgledao kao čovjek. Nato sam čuo glas čovječji gdje viče preko Ulaja: ‘Gabriele, razjasni tome tamo viđenje! I dođe On na mjesto, gdje sam stajao. Kad se je približio, uplaših se ja i padoh ničice na svoje lice. A on mi reče: ‘Pazi, sine čovječji, to se viđenje odnosi na posljednje vrijeme. Kad se je on razgovarao sa mnom, postadoh ja sav zapanjen i padoh na zemlju ničice na svoje lice. A on me se dotače; ispravi me opet na mjestu, gdje sam bio stajao. Tada reče: ‘Evo, reknut ću ti, što će se dogoditi u posljednje vrijeme gnjeva; jer se viđenje odnosi na posljednje vrijeme. Ovan, što si ga vidio, sa dva roga, to su kraljevi medijski i perzijski!

medopersia

Jarac je kralj grčki; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj.aleksandarveliki Što su onda, kada se slomio, mjesto njega narasla četiri druga, znači: Četiri kraljevstva proizaći će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on. Pri svršetku vlasti njihove, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drska pogleda i lukav. Silna će mu biti moć, ali ne od vlastite snage. Nanijet će izvanrednu pustoš, i djela će mu napredovati. Moćne, pa i narod svetaca upropašćivat će. Lukavstvom njegovim napredovat će mu prijevarni pothvat njegov. Bit će ohol i mnoge će iznenada upropastiti. Ali čim se digne na kneza nad knezovima, bit će satrven bez ruke ljudske. Viđenje o večerima i jutrima, o čemu je bio govor, odgovara istini. Ali zapečati viđenje; jer se odnosi na dane daleke! Ja, Daniel, bio sam posve iznemogao i bolovao sam čitave dane. Kad sam opet mogao ustati, vršio sam kraljevsku službu. A puno sam se čudio viđenju. Ali nije bilo nikoga, koji bi mogao to objasniti.” (Dn 8,1-27)

Kasnije, u 9. poglavlju Daniela prorok dobiva objašnjenje:

“Od časa kad izađe riječ neka se vrate i opet sagrade Jeruzalem pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice… A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen…” (Dn 9,25.26)

“Od časa kad izađe riječ neka se vrate i opet sagrade Jeruzalem…” je ključ za razumijevanje, to je  početna točka iz koje Bog nadalje objavljuje sve pojedinosti onoga što želi objaviti svijetu. 


Raspad Grčke na četri kraljevstva i “mali rog” – nova sila na svjetskoj pozornici

“Na njegovo mjesto narasla su četiri druga roga prema četiri vjetra nebeska…”

Related image

Nakon raspada Grčkog imperija u fokusu Božje objave je nova sila na svjetskoj  pozornici (mali rog) koja dolazi iz pravca sjevera i zapada u odnosu na četri razdvojena grčka kraljevstva i krasnu-svetu zemlju (područje antičkog Izraela). Važno je zamjetiti da u ovoj rečenici četri vjetra nebeska predstavljaju sveobuhvatnost i nije nam u potpunosti jasno da li su to doslovni sjever, jug, zapad, istok.

“…Iz jednoga od njih (jedan od četri vjetara nebeska) narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku i prema najkrasnijoj od zemalja.” Tek sada je jasno da se cilja istaknuti njegovo gravitiranje prema maloj aziji i arabiji, što znači da ta sila dolazi iz suprotnog pravca (sjevero-zapad). Osim očiglednog dolaska nove svjetske imperije (Rimsko carstvo) koja zamjenjuje Grčku, naglasak je da će ta sila u svojoj kasnijoj fazi bitno utjecati na posredničku službu nebeskog svećenika – Isusa Krista na način da će oduzimat “potkradati” Njegovu posredničku svagdašnju žrtvu [službu] službu u nebeskom svetištu (o kojem piše apostol Pavao u poslanici Hebrejima) drugim riječima ta sila će lažirat svoju punomoć, nametnut će se ulogom posrednika u ime Božje ali je po svojoj prirodi Božji protivnik koji svojom simulacijom degradira što je Božje i najzad progoni vjerne Božje  “… pa i narod svetaca upropašćivat će.”

U opisu događaja u nebeskom svetištu upotrebljava se pomalo nejasan izraz nisdaq, a on doslovno znači “ponovno uspostaviti njegova prava”. Što bi značilo ponovno uspostaviti pravo svetišta? Septuaginta prevodi s nisdaq kao “čišćenje” (katharisthesetai) Svetišta. Prevoditelji Septuaginte su ovaj ulomak razumjeli kao upućivanje na Dan pomirenja, upravo onaj dan kad se zemaljsko starozavjetno Svetište čistilo (Lev 16,19.30). To se događalo jedanput godišnje u zemaljskom svetištu i ukazivalo je na jedinstveni proces ili fazu Kristove posredničke službe u nebeskom svetištu. 2300 godina je veliki vremenski period u kojem se sila malog roga pojavljuje i djeluje određeno vrijeme pa ne možemo zaključiti da je “ponovno uspostaviti njegova prava” ili “čišćenje” svetišta vezano uz djelovanje sile “mali rog”, namjera je samo istaknuti do kada će određeni događaji sveukupno trajati ili preciznije rečeno, sa završetkom 2300 godina otpočeti će veliki Dan pomirenja – posljednja faza Kristove službe u nebeskom svetištu do njegovog drugog dolaska.

Dan. 8,10-14 povezuje 2300 sa malim rogom. Tekst kaže da je Mali rog zemaljska sila koja se uzdiže do Nebeske realnosti i Kristove posredničke službe “svagdašnja” u Nebeskoj Svetinji. Tekst kaže da nebesku realnost-istinu baca na zemlju što sugerira da istinu o Bogu i posredničkoj službi u Nebeskoj Svetinji pretvara u laž. Kako ta sila pretvara Kristovu posredničku službu u laž? Tako što je utemeljila sistem svećenstva koji na perfidan način skreće pažnju na sebe i stvara ovisnost kod vjernika. Da bi pojačali ovisnost morali su napraviti set dogmi, učenja i predmet obožavanja – strahopoštovanja na zemlji u crkvi, dinastiju – “red nasljednika” Kristovih. Ta sila (Papski Rim) djeluje unutar 2300 godina opisanih u Danielu 8,14. zatim netko u tekstu postavlja ključno pitanje: “Tada čuh jednoga sveca gdje govoraše, i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu [službu] i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska?” (Dan.8,13) Parafrazirano rečeno, “Do kada će trajati taj vjerski otpad koji negira, falsificira i krade posredničku službu Isusa Krista?” Započet će negdje unutar proročkog vremena od sveukupno 2300 godina (prva stoljeća, nastanak papskog sistema) i trajat će negdje do svršetka 2300 godina, tada će Svetište biti očišćeno. Biblija na više mjesta spominje period od 1260 godina (prororčkih dana) koji je povezan s djelovanjem ove sile “mali rog” Papski Rim koji je naslijednik Rimskog imperija.

Za bolje razumijevanje što je to Dan pomirenja (heb. יוֹם כִּפּוּר Yom Kippur) potrebno je proučiti značenje starozavjetnog svetišta – sjene stvarnosti na nebu; koji se tiče našeg svakodnevnog života i vječne budućnosti:

Isus Krist i posrednička služba u nebeskom svetištu – I

Isus Krist i posrednička služba u nebeskom svetištu – II

Artakserksov dekret

Za početak tumačenja proročanstva treba uzeti proglas kojim je zapovijeđena obnova Jeruzalema. Iz Ezrine knjige saznajemo da su grad Jeruzalem i Hram stvarno obnovljeni zahvaljujući izdavanju tri dekreta što su ih objavili Kir, Darije i Artakserks. (Ezra 6,14)

“Od časa kad izađe riječ neka se vrate i opet sagrade Jeruzalem…” (Daniel 9,25.26)

“Ali prve godine Kira kralja babilonskoga, zapovjedi kralj Kir, da se opet sazida ovaj hram Božji. I zlatno i srebrno posude hrama Božjega, što ga je Nebukadnezar bio odnio iz hrama u Jerusalemu i donio u hram u Babilon, dade kralj Kir iznijeti iz hrama u Babilonu. Ono je bilo dano čovjeku po imenu Šešbasaru, kojega postavi namjesnikom.
Njemu zapovjedi: Uzmi ovo posuđe, pa idi i stavi ih u hram u Jerusalem! Hram Božji ima se opet sazidati na svojemu prijašnjem mjestu. Onda dođe onaj Šešbasar i postavi temelj hramu Božjem u Jerusalemu. Od onoga vremena do sada zida se na njemu; ali još jednako nije gotov. I neka se, ako je po volji kralju, potraži u riznici kraljevskoj tamo u Babilonu, je li tako, da je kralj Kir zapovjedio, da se opet sazida hram Božji u Jerusalemu. Kralj neka bi nam o tom dao poslati odluku!” (Ezra 5,13-17)

“Tada kralj Darije zapovjedi, da se potraži u pismohraniku, u kojem se tamo u Babilonu pohranjivalo blago.
Nađe se i u dvoru kraljevskom u Ekbatani, koja leži u pokrajini Mediji, jedan svitak pismeni, u kojemu je bila zapisana ova povelja:
Prve godine kralja Kira izdade kralj Kir ovu zapovijed u stvari hrama Božjega u Jerusalemu: Ima se opet podignuti hram kao mjesto, gdje se kolju žrtve zaklanice i prinose žrtve paljenice. Visina mu ima biti šezdeset lakata; šezdeset lakata neka mu bude i širina!” (Ezra 6,1-3)

“Starješine judejske mogoše dalje zidati, i napredovali su sretno po proročanstvu proroka Hagaja i Zaharije, sina Idova. Tako napokon privedoše gradnju kraju, kao što su bili zapovjedili Bog Izraelov i perzijski kraljevi Kir, Darije i Artakserks.
Dovršiše hram do trećega dana mjeseca Adara u šestoj godini vladanja kralja Darija.” (Ezra 6,14-15)

“Ujedno dođe u Jerusalem mnoštvo sinova Izraelovih, svećenika, Levita, pjevača, vratara i Netineja. Bilo je to sedme godine kralja Artakserksa. Ovako glasi pismo, što ga dade kralj Artakserks književniku svećeniku Ezri, tumačitelju zapovijedi i uredaba Gospodnjih u Izraelu: “Artakserks, kralj nad kraljevima, svećeniku Ezri, tumačitelju zakona Boga nebeskoga: Ja izdajem zapovijed, da svaki, koji u mojemu kraljevstvu od naroda Izraelova, njegovih svećenika i Levita hoće da od svoje volje ide u Jerusalem, smije ići s tobom. Jer ti si poslan od kralja i njegovih sedam savjetnika, da i tražiš prilike u Judeji i Jerusalemu na temelju zakona Boga svojega, koji je u tvojoj ruci.” (Ezra 7,1-28)

Više elemenata upućuje na Artakserksov dekret: on je posljednji i stoga najdjelotvorniji. Osim toga on je jedini potpun; odnosi se na obnovu službe Hrama kao i obnovu administrativne i političke uloge grada Jeruzalema. Uz to je jedini koji je popraćen blagoslivljanjem i slavljenjem Boga, dakle jedini koji usmjerava na Božju intervenciju. “Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu. ” (Ezr 7,27) Isto je tako značajno što nakon ovog blagoslova i hvale – koji je Ezrina reakcija na Božje djelovanje – tekst prelazi s aramejskog na hebrejski jezik. Ovaj prijelaz prouzročio je Artakserksov dekret, što upućuje na početak nacionalne obnove. Artakserks je ovaj dekret objavio u sedmoj godini svoje vladavine, odnosno ujesen 457. godine pr. Kr. Prema tome ova je godina početak računanja za 2300 večeri i jutara kao i 70 sedmica.

Ključ za razumijevanje proročkih večeri i jutara tj. dana nalazi se u knjizi proroka Ezekiela:

“Dajem ti po dan za godine grijeha njihovih: tristo i devedeset dana nosit ćeš grijeh doma Izraelova. A kad to završiš, četrdeset ćeš dana ležati na desnoj strani da nosiš grijeh doma Judina; dajem ti po dan za svaku godinu..”
(Ezekiel 4,5.6)

Pored ključa koji nas upućuje na preračunavanje u doslovne godine imamo jaki eshatološki kontekst (vrhunac povijesti, kraj vremena i novi početak) opisan u cijeloj knjizi proroka Daniela koji nas vodi ka Kristovom drugom dolasku, uništenju grijeha i uspostavi nebeskog kraljevstva. Shvaćanje da su 2300 i ostali vezani proročki vremenski periodi – doslovni dani, bio bi promašaj u kontekstu cijele knjige proroka Daniela i Božje poruke za ovaj svijet.

 

2300prophecy

Kir Veliki (559.  do  530.  g.  pr. Kr)

Image result for cyrus greatIme kralja  Kira,  velikog  osnivača  perzijskog kraljevstva,  potječe  od  stare  perzijske  riječi  Kuruš .  Prema  pisanju  grčkog  povjesničara  Herodota,  Kir  je  bio  sin  Kambisa  I.,  vladara  ujedinjenih  zemalja  Paršumaš-Anšana  i  Parse.  Njegova majka  Mandana  bila  je  kći  medijskog  vladara Astajagesa.  Kir  je  vladao  od  559.  do  530.  g.  pr. Kr.,  a  njegov  imperij  bio  je  slavan  sve  dok  ga nije  osvojio  Aleksandar  Veliki  331.  g.  pr.  Kr. Sam  kralj  Kir  ostavio  nam  je  zapis  u  kojem potvrđuje  svoje  podrijetlo.  Evo  izvatka  iz  tog  zapisa,  poznatog  kao  Kirov  cilindar:  “Ja  sam  Kir, kralj svijeta, veliki kralj, zakoniti kralj, kralj Babilona,  kralj  Sumera  i  Akada;  sin  Kambisa  I., velikog  kralja,  kralja  zemlje  Anšan;  unuk  Kira I.,  velikog  kralja,  također  kralja  zemlje  Anšan; iz  obitelji  koja  je  uvijek  kraljevala  …” Biblija  na  više  mjesta  spominju  kralja  Kira  i njegovu  vladavinu.  Umro  je  530.  g.  pr.  Kr.,  a  grob mu  se  nalazi  u  staroj  prijestolnici  Pasargade  (današnji  Murghab)  u  Iranu.  Sagrađen  je  od  velikih blokova  kamena  vapnenca  povezanih  željezom. 94 Na  grobu  se  nalazi  natpis  ispisan  staroperzijskim  pismom:  “O,  čovječe,  tko  god  bio,  odakle god  dolazio,  a  znao  sam  da  ćeš  doći;  ja  sam  Kir koji  je  zadobio  imperij  Perzijancima  i  bio  kralj Azije.  Nemoj  mi  zavidjeti  na  ovo  malo  zemlje  što prekriva  moje  tijelo.” Najpoznatiji  povijesni  dokument  koji  su  arheolozi  do  danas  pronašli  u  Mezopotamiji  poznat je  pod  imenom  Kirov  cilindar.  Napravljen  je  od pečene  gline,  dugačak  je  dvadeset  pet  centimetara  i  sadrži  Kirov  zapis  o  osvajanju  Babilona  te nalog  kojim  se  svim  zarobljenicima  iz  raznih  zemalja  odobrava  povratak  u  domovinu. Za  vrijeme  svojih  iskopavanja  u  Babilonu  od 1879. do 1882. godine arheolog Hormuzd Rassam, pomoćnik  slavnog  Austina  Henryja  Layarda,  pronašao  je  više  tisuća  pločica  na  kojima  se  nalaze vrlo detaljni podatci o gospodarskom i poslovnom životu  u  vrijeme  vladanja  babilonskih  kraljeva Nabopolasara  (625.—605.  g.  pr.  Kr.)  i  Nabukodonozora  (605.—562.  g.  pr.  Kr.). Na arheološkom lokalitetu Jumjuma pronađen je  i  Kirov  cilindar.  Ovaj  dokument  nazvan  je  tako zato  što  se  na  njemu  nalazi  Kirov  izvještaj  o  pobjedama  te  Kirovo  dopuštenje  da  se  ratni  zarobljenici  mogu  vratiti  iz  Babilona  u  svoje  zemlje  i obnoviti  porušene  hramove.  Mnogi  Izraelci  iskoristili  su  ovu  priliku  i  vratili  se  u  Jeruzalem. Ovaj  izložak  čuva  se  u  Britanskom  muzeju  u  Londonu.  Kirov  cilindar  kojeg  je  —  po  kirovcilindarsvemu  sudeći —  sastavio  hramski  službenik,  izvještava: “ Marduk  je  pogledao  po  svim  zemljama  tražeći pravednog vladara … koji je ispunjen dobrim djelima i zapovjedio mu da napadne njegov [Mardukov]  grad  Babilon.  Sam  Marduk  išao  je  pokraj njega  [Kira]  kao  pravi  prijatelj.  …  Učinio  je  da [Kir]  uđe  bez  ikakve  borbe  u  njegov  grad  Babilon,  poštedjevši  Babilon  od  velike  nesreće.” U  zapisu  na  cilindru  Kir  tvrdi  kako  je  Marduk  izgovorio  njegovo  ime  kao  budućeg  vladara svijeta  i  da  je  tako  on  uz  pomoć  toga  božanstva osvojio  grad  Babilon,  uništio  babilonsko  kraljevstvo  i  osnovao  novo,  veliko  perzijsko  kraljevstvo. Zahvaljujući podacima s Kirovog cilindra, mi danas možemo bolje razumjeti izvještaje o povratku  Izraelaca  i  obnovi  zemlje  iz  biblijskih  knjiga Ezre  i  Druge  knjige  Ljetopisa: “Ovako veli Kir, perzijski kralj: ‘Bog, Gospodin u  nebu  dao  mi  je  sva  zemaljska  kraljevstva.  On mi  je  naložio  da  mu  sagradim  Hram  u  Jeruzalemu,  u  Judeji.  Tko  od  vas  svih  bilo  kako  pripada njegovu  narodu,  neka  ide  s  Božjim  blagoslovom u  Jeruzalem  u  Judeji  i  neka  tamo  gradi  Hram Gospodina,  Boga  Izraelova,  Boga  koji  stanuje  u Jeruzalemu.  Svuda  gdje  se  još  zadržavaju  ostaci naroda,  neka  ih  stanovnici  mjesta  potpomognu srebrom  i  zlatom,  imutkom  i  stokom,  osim  darova  za  kuću  Božju  u  Jeruzalemu!’”  (Ezra  1,2-4) “Prve  godine  kralja  Kira  izdade  kralj  Kir  ovu zapovijed  koja  se  odnosi  na  Božji  Hram  u  Jeruzalemu:  treba  opet  podići  Hram  kao  mjesto  gdje se  kolju  žrtve  klanice  i  prinose  žrtve  paljenice. 97 Kirov  grob  kod  Pasargade  i  današnjem  Iranu Visina  će  mu  biti  šezdeset  lakata,  a  širina  šezdeset  lakata.  Tri  reda  neka  budu  od  velikog  kamenja  i  jedan  red  od  novog  drveta.  Troškove  neka snosi  kraljevski  dvor.  I  zlatno  i  srebrno  posuđe Božjega  Hrama,  što  ga  je  Nabukodonozor  uzeo iz  Hrama  u  Jeruzalemu  i  donio  u  Babilon,  neka 98 se  vrati  i  odnese  u  jeruzalemski  Hram  na  svoje prijašnje mjesto i neka se postavi u Božjemu Hramu.”  (Ezra  6,3-5) “U  prvoj  godini  vladanja  perzijskoga  kralja Kira — da se ispuni obećanje Gospodnje, koje navijesti  Jeremija  —  nadahnu  Gospodin  perzijskoga  kralja  Kira,  te  oglasi  po  svemu  svom  kraljevstvu i raspisa ovo: ‘Ovako veli Kir, perzijski kralj: Sva  zemaljska  kraljevstva  dao  mi  je  Bog,  Gospodin u nebu. I on mi je naložio da mu sagradim Hram  u  Jeruzalemu  u  Judeji.  Tko  od  svih  vas pripada  njegovu  narodu,  neka  ide  gore  s  blagoslovom  Gospodina,  svojega  Boga!’”  (2.  Ljetopisa 36,22.23) Na  Kirovu  cilindru  zapisano  je  da  je  kralj  porobljene  narode,  koje  su  babilonski  vladari  odveli  u  sužanjstvo,  vratio  u  njihove  zemlje.  On  im je  ponovno  sazidao  razorene  hramove  i  vratio  im zaplijenjene  predmete.  Kir  je  vratio  i  sve  posvećeno  posuđe  iz  jeruzalemskog  hrama  koje  je  Nabukodonozor  587.  g.  pr.  Kr.,  nakon  osvajanja Jeruzalema,  odnio  kao  ratni  plijen  u  Babilon  i stavio  ga  u  Mardukov  hram  Esagilu. “Iziđe Jojakin, Judin kralj, babilonskomu kralju  sa  svojom  majkom,  s  dvorskim  činovnicima, s knezovima i dvoranima. Babilonski ga kralj zarobi u osmoj godini svojega kraljevanja. On dade da  sve  blago  Gospodnjega  Hrama  i  blago  kraljevske palače bude odneseno, i sve zlatno posuđe, što ga je bio dao načiniti Salomon, izraelski kralj, u  Gospodnjem  Hramu  po  Gospodnjoj  zapovijedi, 99 porazbijano.  Zarobi  i  odvede  sav  Jeruzalem,  sve knezove i sve valjane ratnike, deset tisuća zarobljenika, zatim sve kovače i bravare. Samo još preostade  siromašni  narod  zemlje.  …  Mjedene  stupove  u  Gospodnjem  Hramu,  podnožja  i  mjedeno more  u  Gospodnjem  Hramu  razbiše  Kaldejci,  a mjed  uzeše  sa  sobom  u  Babilon.  I  lonce,  lopate, noževe,  vrčeve,  sve  mjedeno  posuđe  kojim  se obavljala  služba,  uzeše  sa  sobom.  I  tavice  i  škropionice,  koje  su  bile  ili  posve  od  zlata  ili  posve od  srebra,  uze  sebi  zapovjednik  tjelesne  straže. Oba  stupa,  jedno  more  i  podnožja  koja  je  Salomon  bio  dao  načiniti  za  Gospodnji  Hram:  mjedi od  koje  je  bilo  sve  to  posuđe  nije  bilo  mjere.”  (2. o  kraljevima  24,12-14;  25,13-16) Ovo  skupocjeno  posuđe  od  zlata  i  srebra, sveukupno  više  od  pet  tisuća  predmeta,  vratio  je kralj  Kir  Izraelcima  preko  babilonskog  državnog blagajnika:  “A  kralj  Kir  je  dao  posuđe  Gospodnjega  Hrama,  što  ga  je  bio  odnio  iz  Jeruzalema Nabukodonozor  i  metnuo  ga  u  hram  svoga  boga. I  to  ga  dade  izdati  perzijski  kralj  Kir  preko  rizničara Mitredata, koji ga izbroji judejskomu knezu  Šešbasaru.  Ovo  mu  je  broj:  trideset  zlatnih  i tisuću  srebrnih  zdjela,  dvadeset  i  devet  noževa, trideset  zlatnih  čaša,  četiri  stotine  i  deset  srebrnih čaša druge vrste, tisuću drugoga posuđa, svega  pet  tisuća  i  četiri  stotine  zlatnoga  i  srebrnoga  posuđa.  Sve  to  ponese  Šešbasar  sa  sobom,  kad su  bili  prognanici  povedeni  iz  Babilona  u  Jeruzalem.”  (Ezra  1,7-11)  Povratak  i  obnova  jeruzalemskog  Hrama  potpomognuti  su  novčanom  pomoći  od  dobrovoljnih priloga skupljenih po raznim narodima: “I svi što su  s  njima  stanovali  potpomogoše  ih  srebrnim posuđem,  zlatom,  imutkom,  stokom  i  dragocjenim darovima, osim svih posvetnih darova.” (Ezra 1,6)

Navodi  s  Kirovog  cilindra  dokazuju  nam  da su  biblijski  izvještaji  o  povratku  Izraelaca  u  njihovu  zemlju  i  obnavljanju  jeruzalemskog  hrama —  pouzdani  i  točni.  Sve  to  učvršćuje  i  produbljuje povjerenje  suvremenog  čitatelja  u  istinitost  i  nadahnutost  biblijskih  spisa.

 

Artakserks I

Image result for darius I persian

Darije I

 

Israel Post issues Cyrus Declaration stamp 16 Apr 2015


Daniel 9

Datiranje knjige proroka Daniela

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak