U moderno vrijeme pojam ili termin “vjerski fundametalizam” je postao sinonim za diverzije, nasilje i zatucanost. Mnogi političari i mediji manipuliraju ovim terminom ne bi li ostavili negativan dojam o svom političkom suparniku, o nekoj manjini ili o nekoj ideji. Ako potražite definiciju kršćanskog fundamentalizma možete naći ovakvu definiciju na Wikipediji:

“Fundamentalizam kao pokret ponikao je u SAD-u početkom 20. stoljeća među konzervativnim prezbiterijanskim akademicima i teolozima, a njegova glavna svrha bila je reafirmirati ortodoksno protestantsko kršćanstvo i revno ga braniti od izazova liberalne teologije, darvinizma, te ostalih pokreta smatranih štetnim za kršćanstvo. Termin “fundamentalizam” iskristalizirao se kroz seriju eseja i rasprava nastalih krajem 19. stoljeća pod okriljem Protestantske Crkve SAD-a, objedinjenih u dvanaest knjiga i objavljenih 1910.g., a u njima se definira pet “temeljnih načela” kršćanskog vjerovanja:

-Biblija je nadahnuta Duhom Svetim što izravno znači da su njeni zapisi nepogrešivi.
-Djevičansko začeće Isusa Krista.
-Vjerovanje da je Kristova muka i smrt bila otkupljenje grijeha.
-Uskrsnuće tijela Kristovog.
-Vjerovanje u povijesnu realnost Kristovih čuda i Knjige postanka (stvaranje svijeta).”

Negdje drugdje se nadodaje stavka vjerovanja o doslovnom drugom Kristovom dolasku koja je ovdje izostavljena.

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Vjerski_fundamentalizam

 

Ovaj video može poslužiti kao dobar uvod u kršćanski fundamentalizam i liberalizam. Autor videa naglašava da kršćanski fundamentalizam nije vezan za određenu denominaciju:

CHRISTIAN BELIEFS: Fundamental Christians and Liberal Christians: Genesis 1 Creation Story

 

 

Moderno odricanje, poricanje (eng. denialism) Krista

Kao nekada gnosticizam, sekularni humanizam je izvršio veliki utjecaj u stvaranju pravca liberlanog kršćanstva. On je izvršio i veliki utjecaj u interpretaciji znanosti, znanstvenih teorija i otkrića. On je sintetizirao teologiju i znanost pod pojmom  “Visoka kritika” u pokušaju diskreditiranja Božje objave. Teološke ustanove su postale rasadnici sekularnih humanističkih ideja a velik broj studenata priznaje da su imali više vjere prije nego nakon studiranja teologije. Vjerovanje u doslovnost biblijskih izvještaja je prikazano kao primitivno, opasno, tipično za fundamentaliste. Mnogi kršćani danas vjeruju da su pojedini biblijski izvještaji u stvari mitologija. Oni se svojim vjerovanjem odriču Krista koji je ukazivao na realnost upravo iz tih knjiga za koje moderni kršćani tvrde da su mitologija:

 

STVARANJE

“I govoraše im: subota je načinjena čovjeka radi, a nije čovjek subote radi.
Dakle je gospodar sin čovječij i od subote.” Marko 2,27

“Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u subotu!” Matej 24,20

“U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu. ” Marko 10,6

 

POTOP

“Kako je bilo u dane Noine, tako će biti i u dane (drugi Kristov dolazak) Sina čovječjega:
Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do dana, kad Noa uđe u korablju. Tada dođe potop i uništi sve.” Luka 17,26

 

SODOMA I GOMORA

“Isto tako bilo je u dane Lotove, Jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo se i gradilo.
A u dan, kad izađe Lot iz Sodome, udari oganj i sumpor iz neba i uništi sve.” Luka 17,28

 

IZLAZAK

“Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako se mora podići i Sin čovječji,
Da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.” Ivan 3,14

 

DANIEL

Kad dakle vidite na mjestu svetome gnusobu opustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel – tko čita, neka razumije!  Matej 24,15

 

JONA

“Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.
Ljudi iz Ninive pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer se oni obratiše na propovijed Joninu. A ovdje je više nego Jona!” Matej 12,40

 

O nadahnuću Božje Riječi – Biblije

 

“Denialism”

Ovaj članak je tipičan primjer utjecaja sekularnog humanističkog promišljanja:

https://www.theguardian.com/news/2018/aug/03/denialism-what-drives-people-to-reject-the-truth

Autor se dotiče poricatelja klimatskih promjena (kao većinskog znanstvenog koncenzusa) ali i doslovnog shvaćanja biblijske knjige Postanak:

“The discovery of evolution, for example, is inconvenient to those committed to a literalist biblical account of creation.”
“Otkriće evolucije, na primjer, je neuvjerljivo onima koji su predani doslovnom biblijskom izvještaju o stvaranju.”

On je u isti kontekst strpao poricatelje holokausta sa skepticima klimatskih promjena i biblijskim kršćanima koji vjeruju u božansko nadahnuće i doslovnost-istinitost biblijskih izvještaja. Za razliku od njega i njemu sličnih, biblijski kršćani su jako dobro upoznati s biblijskim sadržajem i vrlo dobro razlikuju literarnu formu svake pojedine biblijske knjige. Izvještaji, poezija, proročka simbolika, prispodobe, alegorije. Izvještaj o stvaranju je doslovni izvještaj o stvaranju, nije metafora, poezija, prispodoba ili proročka simbolika a najmanje je mit preuzet iz nekih drugih kultura i vjerovanja. Nakon potopa Noino potomstvo se raširilo po cijeloj zemlji te je prenosilo sjećanje na stvaranje i potop budućim naraštajima.

 

Ovaj kratak video sadrži odlično zapažanje čovjeka koji je slobodan i misli svojom glavom:

Punishment for Climate Change Deniers: Good or not so good?

“…not only are climate change activists pushing their agenda following hurricanes Harvey and Irma they are calling for punishment to those who deny climate change and who therefore do not believe in science.
It is ironic how these activists confuse skepticism with denial when skepticism is one of the most salient elements of science. Although experts vehemently disagree on the anthropogenic effects of climate change activists are convinced so much so that some have called for denial to be a crime and that climate denialism is killing people and that murder is murder which should be punished…”

“…ne samo da aktivisti za klimatske promjene guraju svoju agendu nakon uragana Harvey i Irma, oni pozivaju na kaznu za one koji poriču klimatske promjene i koji stoga ne vjeruju u znanost. Ironično je kako ovi aktivisti brkaju skepticizam s poricanjem kada je skepticizam jedan od najistaknutijih elemenata znanosti. Iako se stručnjaci žestoko ne slažu oko antropogenih učinaka klimatskih promjena, aktivisti su toliko uvjereni da su neki proglasili da je poricanje zločin, da klimatsko poricanje ubija ljude i to ubojstvo je ubojstvo koje treba kazniti…”

Climate change denial now a ‘mental condition’

 

Klimatske promjene – Papa – Nedjelji Zakon

Klimatske promjene, pandemija i Nedjeljni zakon

 

O tome koliko je “znanstvena” interpretacija sedimenata i fosilnih ostataka te razvoja života, možete doznati ovdje:

Evolucija ili stvaranje?

 

“Biblijski kršćani opasnost za svijet” – priprema za progonstvo vjernih kršćana pred drugi Kristov dolazak

“I razgnjevi se zmaj na ženu, i otide da zametne borbu s ostalima od potomstva njezina, koji drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.” Otkrivenje 12,17

Već sad se može vidjeti duh progonitelja koji priprema svijet za konačni rat protiv Boga i njegovog vjernog naroda. Ovo su samo neka od razmišljana:

YOUTUBE:

Scientists Confirm Link Between Brain Damage And Religious Fundamentalism

Biologist: Religious Fundamentalism Could Be Mental Illness

Radical Fundamentalist Christian Home-Schooling

Fundamentalist Christianity: What makes its beliefs dangerous…

Pope to Diplomatic Corps: Religious fundamentalism is a rejection of God

Pope Francis Declares Christian Fundamentalism Is A Sickness That They Must Combat

DC: POPE CONGRESS:ATTENTIVE TO FUNDAMENTALISM

KTF News – Pope says Fundamentalism is a “Disease”

Great Reset- What do they think of people who will live in the country?

 

Akademska diktatura

Oni koji poriču Božju objavu a uzdižu ljudsku tradiciju, oni kojima manjka vjere, optužuju druge za doslovno vjerovanje prikazujući svijetu da je doslovno vjerovanje odličje onih kojima nedostaje inteligencija, logika i akademsko razumijevanje biblijskih spisa. Na sličan način su akademski ljudi Kristovog vremena optuživali Krista:

“Zadivljeni pitali su Židovi: “Kako ovaj razumije Pismo, a nije se učio (nema službeno obrazovanje)?”” Ivan 7,15

“Oni dođoše u Kafarnaum. Odmah u subotu pođe u sinagogu i počne poučavati. Bili su zaneseni naukom njegovom; jer je učio kao jedan koji ima moć, a ne kao književnici (visoko obrazovani ljudi).” Marko 1,21

“I zapitaše ga: “Reci nam: “Kojom vlasti to činiš, ili tko ti je dao vlast (punomoć-diplomu-certifikat) za to?”” Luka 20,2

Isus je imao kućnu školu, roditelji su ga poučavali, nije imao priznato formalno obrazovanje. Bio je poučavan o nadahnutom i doslovnom razumijevanju biblijskih izvještaja na kojeg je i sam uputio slušatelje u prispodobi:

” ‘Abraham mu reče: Ako ne slušaju Mojsija ni proroke (ako nisu poučeni Starim Zavjetom), čak i da netko uskrsne iz mrtvih, oni neće biti uvjereni..'” Luka 16,31

Adam i Eva nisu bili svjesni stvaranja, nisu bili svjesni ni svemoći stvoritelja jer nisu bili prisutni tokom stvaranja, znali su da jučer nisu postojali a odjednom su postali svjesni svog postojanja. Adam nije vidio stvaranje Eve. Mogli su samo Bogu vjerovati na riječ. Samo je povjerenje u Božju objavu bitno. Jedino bitno je da nam se Bog objavio kroz svoju Riječ inače bi mogli zauvijek nagađati o svom porijeklu i budućnosti. Božje stvaranje se ne može spoznati i dokučiti empirijskim putem, ono je izvan osjetilnog iskustva i bez Božje objave nitko ne bi mogao znati ništa o porijeklu svega.

 

Većina i manjina, trend

“Nisam znao koliko je nešto lijepo, vrijedno, istinito dok nisam dobio potvrdu od većine. E druže moj, istina je uvijek bila iznad partije…”

Dobro je razumijeti pojmove većina i manjina u biblijskom kontekstu. Pojam većina se odnosi na glavnu struju u nekom području, službeni narativ, trend, većinski koncenzus vjerovanja.
U Bibliji je većina uvijek bila ta koja je bila u otpadu, pobuni protiv Boga i Njegove volje, vjerni ostatak je uvijek bio manjina. U vrijeme Noe cijeli svijet je bio u pobuni i otpadu od Boga, sve civilizacijske institucije uključujući i korumpiranu znanost, bile su u službi zla. U Daniel 3 poglavlju manjina se nije poklonila kraljevoj nerazumnoj odredbi, kroz cijelu povijest Izraelskog naroda većina je bila sklona otpadu politeizma a manjina vjerna istinskom Bogu. U Kristovo vrijeme većina je bila zatrovana prijevarnom teologijom pokvarenih službenih vjerskih vođa. U Otkrivenju je najvaljena budućnost Kristovih sljedbenika kao ostatak koji će biti progonjen kroz predstojeća stoljeća – do kraja vremena. Konačnu prijevaru i žig Zvijeri će primiti većina stanovnika pred Kristov drugi dolazak. U Bibliji, većina je optuživala manjinu za poricanje “činjenica” i bila sklona diskreditiranju, progonstvu i eliminaciji.

“I ne mislite, da je bolje za vas, da jedan čovjek (manjina) umre za narod (u korist naroda), negoli da narod sav (većina) propadne (od strane Rimske vlasti).” Ivan 11,50

 

Nagon preživljavanja

“On mu odgovori: “Stoji pisano: Čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi, što dolazi iz usta Božjih.”” Matej 4,4

Sekularni humanizam i kršćanski liberalizam ne mogu prihvatiti Kristovu poruku da naše življenje u određenom kontekstu treba nadići nagon za preživljavanjem. Osnovni mehanizam evolucionističke teorije je nagon za prilagodbom – preživljavanjem. Ljudi su našli opravdanje za osvajačke, nasilne i kompromisne postupke svake vrste u kontekstu preživljavanja i adaptacije. Biblija i pozitivna svjetovna književnost razotkriva profil ljudi kojima je adaptacija i preživljavanje na račun drugih osnovni pokretač u životu. Kristova poruka je da se čovjek vjere ne treba grčevito brinuti u što će se obući i što će pojesti, da nagon za preživljavanjem ne smije voditi u kompromis i biti opravdanje za grijeh u kršenju Zapovjedi ljubavi prema Bogu i drugim ljudima.