“Kad dođeš u zemlju, koju će ti dati Gospod, Bog tvoj, ne uči se činiti gnusobe onih naroda!
Neka se ne nađe kod tebe nitko, koji bi pustio da sin njegov ili kći njegova idu kroz oganj, nitko, koji bi vračao, ili koji bi gatao, ni koji bi čarao ili bajao,
Nitko, koji bi gonio duhove, nitko, koji bi pitao duha mrtvaca ili duha vračarskog ili se obraćao na mrtve!
Jer je gnusoba Gospodu, tkogod se tim bavi. Zbog tih gnusoba protjerat će ih ispred tebe Gospod, Bog tvoj.
A ti budi potpuno sav Gospoda, Boga svojega!
Jer ti narodi, što ćeš ih protjerati iz posjeda njihova, slušaju gatare i vračare. A tebi Gospod, Bog tvoj, tako što ne dopušta.
Proroka iz sredine tvoje, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod, Bog tvoj. Njega slušajte!” (Ponovljeni zakon 18,9-15)

“Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime Boga svojega. Ja sam Gospod!
Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan.
I sa životinjom ne smiješ općiti i sebe onečistiti žena se ne smije podati životinji za općenje! Bila bi to sramota velika.
Nemojte se onečistiti nigdje ničim takvim! Jer svim tim oskvrnili su se narodi, što ću ih protjerati, kad vi dođete.
Jer je zemlja postala nečista, pohodit ću je radi zlodjela njezinih, tako da će zemlja izbljuvati stanovnike svoje.
Tako eto držite zakone i zapovijedi moje. Ne činite ni jedne od tih opačina, ni domaći ni stranac, koji živi kod vas.” (Levitski zakonik 18,21-26)

 

Srednjovjekovni lov na vještice je bila instalacija Rimokatoličke crkve koja je nastala kao novi oblik borbe protiv “hereze” s kojima se crkva obračunavla stoljećima. Tko su bile “vještice” a tko “heretici”? “Vještice” su bili uglavnom nezaštićene žene iz nižeg siromašnog sloja društva dok su “heretici” bili često dobro načitani i obrazovani ljudi povijesno znani kao biblijski kršćani. “Vještice” su bili individualci nađeni na margini društvene zajednice dok su “heretici” često bili grupe srednjeg i visokog staleža koje su utjecale na odluke velikaša i kraljeva. Progon “vještica” je bilo dodatno sredstvo manupulacije strahom da mase ne podlegnu učenjima “heretika” koja su se širila kao “zaraza” europskim kontinentom. Prije nego li je pokrenut lov na “vještice” treba znati da je crkva vodila vjekovni rat protiv “heretika”. Crkva nije tolerilala financijsko odmentinštvo od centra crkvene moći – Rima i rimskih biskupa, druga stvar koja je bila jednako važna – progon i linč za svako ne priznavanje tradicije dinastije Papa i njihovih učenja – dogmi. “Heretici” su bili oni koji su preispitivali crkveno naučavanje o vjeri Biblijom i nisu se mogli svrstati u red slijepih sljedbenika. Iz tih progonstava nad hereticima je kasnije proizašla reformacija i protestantizam.

Povijest bilježi da su i protestanti bili umješani u lov na “vještice” i vjersku netoleranciju upotrebom sile. Mahom bivši katolici, mladi protestantski pokret još nije stasao i bio je pod velikim utjecajem katoličkih vjekovnih praksi netolerancije. U kasnijoj fazi, katolički protureformatorski pokret (kojim je dominirao jezuitski red) je rovario iznutra i izvana ne bi li izbrisao protestantizam sa lica zemlje. Pravi neo-poganizam, okultne i mistične prakse poput spiritizma i vještičarenja ostali su netaknuti i bili su paralelno tajna religija srednje i visoke klase širom europe da bi uslijed sloboda koje je donjela reformacija doživjeli procvat i formalno udruživanje u polu-tajna društva. U trenutku kada su razumijeli način na koji Bog namjerava spasiti čovječanstvo od prokletstva grijeha, pali anđeli na čelu s Luciferom/Sotonom su izopačili pojam žrtve i utkali ga u sve religijske pravce koje su kreirali. Žrtveni sistem kojeg je Bog dao bio je već poznat Adamu i Evi nakon pada u grijeh a obnovljen je do detalja u vrijeme Mojsija. Žrtva nevine životinje koja je trebala fizički biti bez mane je predstavljala buduću žrtvu Isusa Krista, Božjeg Sina koji se utjelovio u ljudsko grešno tijelo, živio karakterno bez mane, bez grijeha, bio razapet od Sotone i ljudi. Samo savršen karakter neokaljan grijehom je mogao biti otkupnina za grijehe čovječanstva. Sotona/Lucifer je dobro razumio Božji plan spasenja i činio sve da ga uništi i izopači. Ovaj dio o žrtvi je bitno shvatiti jer većina poganskih religijskih pravaca prakticira neki oblik žrtvovanja kao prinos bogovima. Bog je izričito naglašavao da je žrtvovanje ljudi, djece, bila jedna od najgnjusnijih praksi zbog koje je tjerao i uništavao narode koji su to prakticirali. Postoji osnovana sumnja da neki od ovih poganskih kultova i religijskih pravaca prinose ljudske žrtve i dan danas.

 

Svjedočanstvo ovog čovjeka (video) razotkriva neke detalje koje su ljudi novijeg doba primjetili ali nisu nikada povezali, za još jasnije razumijevanje preporučujem knjigu koju sam i njemu preporučio:

Veliki Sukob

The Great Controversy

 

U slučaju da video nije više dostupan možda ga možete naći pomoću naslova:

X Factor Winner Reveals Worlds Secret Religion and Society by Altiyan Childs

https://youtu.be/3-oJorybxAc

 

Koji su to grijesi, gadosti što čine narodi pred Bogom?

1. Idolopoklonstvo – pravljenje figura, slika i štovanje izmišljenih bogova. Davanje krajnjeg povjerenja nećemu što daje sigurnost, ili davanje krajnje odanosti bilo stvorenom biću, bilo materijalnom, čovjeku, ili lažnom bogu. Pripisivanje jedinstvenih božanskih atributa stvorenim osobama, stvarima ili prirodi, isključivo pouzdanje u znanost ili novac može biti oblik idolopoklonsva; (Is 45:18 Pr 20. 3 Dt 5: 7 6., 5,14; 17: 2-7; 27:15, 21:25 Acts 1 Kor 05:11., 12, 2; 2 Kor 6:16; 1 Sol 1:.. 9; 1 Iv 5:21; Otkr. 2: 14,20; 09:20)

2. Bogohuljenje – nepoštovanje prema Bogu i Njegovom karakteru, riječju ili djelom. Uključuje optužbe prema Bogu, koji je jedini vječan, nepogrešiv, svemoćan i sveznajuć. (… Mk 07:22; Lv 24:16; 1Ki 21:10; Mt 00:31; Djela 26:11; Jakov 2: 7)

3. Izgovaranje Božjeg imena uzalud – nepotrebno, prečesto izgovaranje Božjeg imena ili prizivanje božanskog autoriteta za bilo koju svrhu, psovanje, lažno proricanje u ime Jahvino. (Lv 19. 8,12; Pnz 18:. 20a, 20. 7; Jr 20: 1-6; 28: 1,2,10-17; 29: 24-32)

4. Vulgarnost, ogovaranje, tračanje – nepoštovanje koje se očituje grubošću prema onome što je sveto, posvećeno, riječju ili djelom. (. Post 18:19; Ezra 2:62, 9: 2; Neh 13:. 23-29; Ez 23:26; Mal 2:… 11,15; Rim 11:16; 1 Kor 7,14)

5. Lažni Božji glasnici – onaj koji potiče druge da prakticiraju lažnu vjeru, da ide za drugim bogovima; otpad, ili koje uče suprotno biblijskim istinama. (Pnz 13:. 6-12; Mt 23:15; Djela 13:10; 2Cor 11. 13-15) skretanje ljudi od istine (Pnz 27:18;. Mt 15,14)

6. Vještičarenje, spiritizam – praksa vještica; okultna magija: Ouija ploče, astrologija, hiromantija, prizivanje duhova, vračanjem, uroci itd…; (Izl 22:18; Lv 19:31; 20:… 6,27; 1Sam 15:23)

7. Prinošenje ljudskih žrtava, štovanje idola, služenje lažnim bogovima. (Lv 18:21; 20:.. 2; Pnz 00:31; 18:10)

8. Bunt protiv roditelja – psovanje, nepoštovanje, zapostavljanje starijih, zanemarivanje (Pr 20:12; 21:15, 17; usp Lv 20. 9; Dt. . 21:18; 27:16)

9. Neposlušnost autoritetu – neposluh prema vlastima. Bog je dopustio vlasti.(Osim kad se izravno sukobljavaju s Božjim zapovjedima – prigovor savjesti)(. Pnz 17: 9,10a, 11, 12, Josh 1,18; Rim 13:. 1-7; 1Pet 2: 13,14).

10. Ubojstvo – namjerno ubijanje čovjeka u afektu ili s predumišljajem. (Ex 21: 12-14: Lv 24:17; Br 35:31; Pnz 19:….. 11,12; Iv 8:44; 1 Tim 1: 9; 1 Pt 4:15; 1.. Iv. 3:15) Uključuje planiranje ubojstva. (Mk. 07:21)

11. Ubojstvo iz nehata – smrt još uzrokovana vlastitom nepažnjom ili neodgovornošću. (Ex. 21:29)

12. Homoseksualnost – prakticiranje seksualne aktivnost između osoba istog spola; homoseksualni brakovi (Lv 18:22; 20:13; Rim 1:… 26,27; 1 Tim 1,10)

13. Transseksualnost – kad je osoba naizgled normalne tjelesne spolne diferencijacije uvjerena da pripada suprotnom spolu i u skladu s tim poduzima promjene. (1 Kor. 6, 9; usp Pnz 22: 5).

14. Sodomija – seksualni odnosi između ljudi i životinja. (Izl 22:19;.. Lv 18:23; 20:15;. Pnz 27:21)

15. Preljub – izvanbračni spolni odnosi u srcu ili akciji (uključuje čežnju za pornografijom). (Lv 20:10; Pnz 22:.. 23-25; Mk 7: 20-23; Iv 8:.. 3-5; Gal 5:19; 1 Kor 6:.. 9)

16. Blud – spolni odnos prije braka, preljub i duhovna nevjera. (Post 34; Mt 19:. 9; Mk 7:. 20-23; Djela 15:20; 21:25; Rim 1:29; 1 Kor 5:. 1,11; 6:. 13,19; 7 : 2; Gal 5:19; Efežanima 5:.. 3; Kološanima 3: 5.; 1Thes 4: 3; Otkrivenje 09:21; 14: 8; 17: 2,4; 18: 3; 19: 2 );

17. Seksualna nečistoća – sve neprirodno, sebične seksualne aktivnosti, u srcu ili djelom. (Mk 7:. 20-23; 2Cor 00:21; Gal 5:19; Efežanima 5:… 3; Kološanima 3: 5)

18. Prijevara, laganje – neiskrenost u svakom obliku; lažno svjedočenje (Pnz 19:15; Mk 07:22; 14: 1.; Dj 13,10; Rim 1:29; 1 Tim 1:10; 1Thes. 2: 3; 1Pet 2:.. 1,22; 3 : 10; Otkrivenje 2: 2; 14: 5; 21: 8)

19. Lažno predstavljanje, sebični motivi i pobude (Pnz. 22:20)

20. Razvratnost, pohota, nekontrolirana požuda, seksualna izopačenost bilo kakve vrste (Gal 5:19; Efežanima 4:19; 1Pet 4:… 3; Juda 1: 4)

21. Pohlepa, gramzivost – sebični užici (hrana, seks), imetak ili snaga / prestiž, želja za još većim statusom, autoritetom ili počastima. (Lk 00:15; Rim 1:29; 2 Kor 9:.. 5; Ef 4:19; 5:.. 3; Kološanima 3: 5; 1 Sol 2: 5; 2 Pet. 2:. 3, 14;. 1 Iv 2:16)

22. Krađa – otuđivanje materijalnih, intelektualnih vrijednosti, vremena, životne snage, entuzijazma, zasluga… (Ex 20:15;.. Lv 19:11;. Pnz 19,14; Pnz 27:17;.. Ez 22:29;. Mk 07:22; Iv. 12:.. 6; Ef 4:28; 1 Pt 4,15)

23. Nepravda – podcjenjivanje, ugnjetavanje, iskorištavanje ili zanemarivanje stranca, sirotih, nemoćnih, potlačenih. (Ex., 22: 22-24; Pnz 27:19).

24. Mržnja – gorka odbojnost, netrpeljivost, antagonizam, ciljana ljutnja. (Rim 1:29; Gal 5:20; Jakov 4:.. 4)

25. Protivljenje; ne priznavanje istine ili priznavanje samo u okviru sub-kulturološkog ili zakonskog autoriteta. (.. Rm 1:29; 1 Kor 3: 3; Gal 5:20; Tit 3:. 9; Pnz. 17: 8-13)

26. Simuliranje – gluma, manipulacija lažnim dojmomovima. (Brojevi 12;.. Gal 5:20;. Fil 2,14)

27. Gnjev – putenost, nasilne strasti, neobuzdana ljutnja, vrjeđanje, ponižavanje. (2 Kor 0:20; Gal 5:20; Kološanima 3:.. 8)

28. Svadljivost – isprazne rasprave; sebične tvrdnje, dokazivanje nadmoći. (Gal 5:20; Rim 1:29; 13:13; 1 Kor 1:11; 2 Kor 0:20; Fil 1:15; 02:24; 1Tim 6:….. 4, 3:. 9 . 1 Pt 5: 5)

29. Pobuna – revolt u suprotnosti sa zakonitom vlasti: fizički frakcijaški ustanak; (Brojevi 12, 16; Rim 16:. 7; 1 Kor 3:… 3; Gal 5,20)

30. Hereza – lažne tradicijske doktrine za razliku od utvrđenih temeljnih istina iz samog Pisma. (Gal 5:20; Tit 1:. 3)

31. Potkupljivanje – mito crkvenim službama ili vlastima. (Djela 8: 18-24)

32. Ljubomora – prohtjevi za tuđim dobrom ili blagoslovom. (Gal 5:21; Brojevi 16:.. 3,7; Mt 27:18; Mk 15:10; Rim 1:29; Fil 1:15; 1Tim 6:…. 4; Titu 3: 3; 1Pet. 2: 1)

33. Opijenost – bivanje pod utjecajem opojnih tvari koje utječu na osjetila, izmjenjeno stanje svijesti. Neumjereno izlaganje osjetilima sluha (glazba), vida (TV, filmovi, beletristika, filozofija, internet)…(Ga 05:21, Pnz 21:20; Lk 21:34; 1 Kor 05:11; 06:10; Ef 5:18; 1 Sol 5:7)

34. Hedonizam – bančenje, feštanje, tulumarenje, poticanje čulnih užitaka svake vrste. (Gal 5:21; Izl 32:.. 1-8; Rim 13:13; 1Pet. 4: 3).

35. Ponos – oholost; samoljublje; uobraženost, samodopadnost ona duhovna ili tjelesna. Isus je više upućivao ukore svećenicima nego puku. (Mk 07:22, Ps. 12:. 3; 101: 5; 119: 21; 123: 4; 138: 6., PRV 06:17, 15:25, 16: 5, 21: 4,24; 28 : 25; Prop 7:. 8; Je 02:12).

36. Ludost – neozbiljno ili neodgovorno ponašanje. (Mk 07:22; PRV 00:23; 22:15; 24:.. 9; 27: 2; Prop 7:25; 1 Pet 2:15.).

37. Iznuđivanje – novca, seksa, stvari, manipulacijom; prisilom. (1 Kor 05:11;. Mt 23:25; Lk 18:11. 07:15)

38. Nepraštanje – održavati neraspoloženje, isticati osobnu ogorčenost, poticati ogorčen duh protiv osoba zbog prošlih uvreda, osvetoljubivost (Lv 19:18; Mt 6:. 12-15; 18:. 23-35; Hebrejima 00:15)

39. Zle misli – sve zle misli, uključujući i neopravdane sumnje; maštanje o osveti; nedopuštene seks ili kave druge devijantne fantazije; planiranje osvete i zla. (Mk 07:21; Mt. 9:. 4; James 2: 4)

40. Ogorčenost na Boga, odbijanje, sprječavnje Gospodina Isusa Krista, Sina Boga živoga, jedinog koji nas može spasiti od svih naših grijeha. (Ivan. 03:18, 36 – Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko ne želi prihvatiti Sina, neće vidjeti života; već gnjev Božji ostaje na njemu.)

41. Neka ovo bude zakon za sva vremena svim vašim naraštajima u kojem god mjestu budete boravili: nipošto ne smijete jesti ni loja ni krvi. (Levitski zakonik 3,17)
Ne smijete uživati krvi ni od ptica ni od stoke ni u kojem svome prebivalištu. Tko bi god uživao bilo kakvu krv neka se iskorijeni iz svoga naroda. (Levitski zakonik 7,26)

 

 

Porijeklo zla i rat na nebu

Što Biblija kaže o smrti?

Pakao i čistilište – manipulacija strahom i izvor zarade

Mašta u službi prijevare

Pali anđeli i posljednji događaji

Tko su demoni i duhovi?

Mogu li nam se mrtvi javljati?

Okultizam, spiritizam, panteizam – filozofija Ujedinjenih Naroda – UN