TrnovaKrunaNeki, izgleda, misle da moraju biti stavljeni na kušnju, da moraju dokazati Gospodinu kako su se promijenili prije no što mogu tražiti Njegov blagoslov. Ali oni mogu tražiti Božji blagoslov već i sada. Njima su potrebni Njegova milost i Kristov Duh, da im pomognu u njihovim slabostima, ili se neće moći oduprijeti zlu. Isusu je drago da dođemo k Njemu upravo takvi kakvi jesmo: grješni, bespomoćni, ovisni. Možemo doći sa svim svojim slabostima, svojim ludostima, svojom grješnošću – i pokajnički pasti pred Njegove noge! Njemu je na slavu da nas podigne u naručje svoje ljubavi, da zavije naše rane i očisti nas od svake nečistoće. I upravo se u ovome tisuće ljudi varaju: ne vjeruju da im Isus oprašta osobno, pojedinačno. Oni se ne oslanjaju na Božju Riječ. Prednost je svih koji ispunjavaju uvjete da znaju kako se oprost odnosi na svaki njihov grijeh. Odbacite sumnju da se Božja obećanja ne odnose i na vas! Ona su upućena svakom prijestupniku koji se kaje. Krist daje snagu i milost, a anđeli pomagači prenose ih svakoj duši koja vjeruje. Nitko nije tako grješan da u Kristu, koji je umro za njega, ne bi mogao naći snagu, čistoću i pravednost. Isus čeka da mu skine odjeću ukaljanu i oskvrnutu grijehom i da ga odjene u bijelu odjeću pravednosti; On ga poziva da živi, a ne da umre.

Bog ne postupa prema nama onako kao što smrtni ljudi postupaju jedni prema drugima. Njegove misli su misli milosrđa, ljubavi i najnježnije sućuti. On kaže: “Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.” (Izaija 55,7) “Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine i grijehe tvoje poput oblaka.” (Izaija 44,22) “Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. Obratite se i živite!” (Ezekiel 18,32) Sotona je spreman skrenuti vaš pogled s Božjih blaženih obećanja. On želi duši oduzeti svaku iskru nade i svaku zraku svjetlosti, ali vi mu ne smijete dopustiti da to učini. Ne slušajte napasnika, već kažite: “Isus je umro da bih ja mogao živjeti. On me ljubi i ne želi da propadnem. Imam nebeskog Oca koji suosjeća sa mnom, pa iako sam zloupotrijebio Njegovu ljubav, iako sam rasuo blagoslove kojima me je obasuo, ustat ću i otići svojemu Ocu i kazati: “Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika!” (Luka 15,18.19)” Priča nam govori kako će odlutali biti primljen: “Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac, i sažali mu se te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga.” (Luka 15,20) Iako tako nježna i ganutljiva, ova pripovijest ne može izraziti beskrajnu sućut nebeskog Oca. Gospodin objavljuje preko svojega proroka: “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.” (Jeremija 31,3) Dok je grješnik još daleko od Očeve kuće i rasipa svoje imanje u stranoj zemlji, Očevo srce čezne za njim, i svaka probuđena čežnja duše da se vrati Bogu nije ništa drugo nego nježni poziv Božjeg Duha koji preklinje, usrdno moli i nagovara odlutaloga da se vrati Očevom srcu punom ljubavi.

Znajući za tako dragocjena biblijska obećanja, možete li još sumnjati? Zar možete vjerovati da bi Gospodin nemilosrdno odbio ikojeg grješnika koji čezne da Mu se vrati, koji čezne da odbaci svoje grijehe i pokajnički padne pred Njegove noge? Odbacite takve misli! Ništa ne može više naškoditi vašoj duši od gajenja takvih shvaćanja o vašemu nebeskom Ocu. On mrzi grijeh, ali ljubi grješnika, i zato je dao sebe u osobi Krista da mogu biti spašeni svi koji žele, i uživati vječno blaženstvo u kraljevstvu slave. Koje su se snažnije i nježnije riječi mogle pronaći od onih koje je On izabrao kako bi izrazio svoju ljubav prema nama? On izjavljuje: “Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.” (Izaija 49,15) Podignite pogled, vi koji sumnjate i dršćete, jer Isus živi da bi posredovao za nas! Zahvalite Bogu što je darovao svojega Sina i molite se da Njegova smrt za vas ne bude uzaludna! Duh vas poziva danas. Dođite cijelim svojim srcem Isusu i tražite Njegov blagoslov! Dok čitate obećanja, znajte da su ona izraz neizrecive ljubavi i milosrđa. Veliko Srce Beskrajne Ljubavi osjeća prema grješniku bezgranično sažaljenje. “U kome imamo otkupljenje Njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu Njegove milosti.” (Efežanima 1,7) Da, samo vjerujte da je Bog vaš pomoćnik. On želi obnoviti u čovjeku svoj moralni lik. Kad Mu se približite u priznanju i pokajanju, On će se vama približiti milošću i praštanjem.
Ne pripadate sebi, kupljeni ste skupo! “Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom… nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.” (1. Petrova 1,18. 19) Tim jednostavnim djelom vjerovanja Bogu Sveti Duh je začeo novi život u vašemu srcu. Vi ste se kao dijete rodili u Božju obitelj i On vas ljubi kao što ljubi svojega Sina. Kad ste se predali Isusu, nemojte se povlačiti i odlaziti od Njega, već iz dana u dan govorite: “Ja sam Kristov, predao sam se Njemu!” Molite Ga da vam da‰ svojega Duha i da vas podržava svojom milošću. I kao što ste, dajući sebe Bogu i vjerujući u Njega, postali Njegovim djetetom, tako morate u Njemu i živjeti. Apostol kaže: “Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u Njemu živjeti.” (Kološanima 2,6)