http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/insigne/triregno_en.html

 

Tiara je papina kruna. Postoji više od dvadeset sačuvanih tiara. Sve do novijeg vremena sve pape su bile okrunjene tiarom kroz povijest od oko 1000 godina.
Od 14. stoljeća papine tiare imaju tri sloja ili nivoa, ta tri nivoa predstavljaju: “trostruka moć pape: otac kraljevima, upravitelj svijeta, namjesnik Kristov”.

Što ove papine titule znače?

 

Otac kraljevima

Otac je onaj koji kreira, njeguje i vodi svoje (monarhijsko) potomstvo. Zanimljivo je primijetiti da su mnogi šefovi država, političari, poslovni čelnici i drugi ključni donositelji odluka bili obučeni u jezuitskim školama. Kao “otac kraljeva”, Papa tvrdi da ima pravo podučavati i voditi svjetske vođe.

 

Guverner svijeta

Merriam-Webster definira “upravljanje” na ovaj način: službeno kontrolirati i voditi (skupina ljudi) donositi odluke o zakonima, porezima, socijalnim programima itd. za (državu, federaciju itd.): kontrolirati način na koji se (nešto) radi kontrolirati ili voditi radnje (nekoga ili nečega).


Kristov namjesnik

Novi Advent, Katolička enciklopedija, definira „Kristova namjesnika“ kao: „Naslov pape koji podrazumijeva njegov vrhovni i univerzalni primat, i časti i jurisdikcije, nad Kristovom Crkvom“. Prema istom izvoru, primat se definira kao: “Vrhovna biskupska jurisdikcija pape kao pastora i upravitelja Univerzalne crkve.” A biskupska je jurisdikcija: “Pravo voditi i vladati Crkvom Božjom.”

 

Po definiciji tri titule je jasno da papinska tijara simbolizira Papin zahtjev za univerzalnim političkim i vjerskim autoritetom.

 

Autoritet zasnovan na tri laži: 666

Ovaj pristup temelji se na činjenici da je broj 666 broj Zvijeri i njezinog čovjeka, čovjeka koji predstavlja vjersko-političku organizaciju “Zvijer iz mora” (stari kontinent) koja je vladala u ime Boga kroz cijeli Srednji vijek i progonila Božji narod 1260 godina (Otkrivenje 12: 13-17). To je potvrđeno u knjizi proroka Daniela, gdje je jasno da je Mali Rog političko-religiozna sila koja proizlazi iz raspadnutog Rimskog carstva. Osnova 666 je 6-6-6, ili u izvorniku 600-60-6 (600 < desetina < desetina). Mnogi tumači su ovaj broj vidjeli više kao simbol koji nije poput običnog broja, slažu se i u tome da 6 predstavlja zlo, na grčkom 6 izgleda kao zmija, a cijeli simbol predstavlja lažnog Kristovog namjesnika (Vatikan, Papinstvo), to posebno je naglašeno u kontekstu kraja vremena, prije Kristovog drugog dolaska (treća anđeoska vijest iz Otkrivenja). Sjetite se da je pali anđeo Lucifer – Sotona poistovjećen sa zmijom-zmajem u Bibliji i da je otac laži,  6 predstavlja oca laži, a tri puta 6 i tri antikristove laži. Istinski autoritet dolazi iz istine, lažni autoritet dolazi iz laži. Lažni autoritet treba argumente za legitimitet i nalazi ga u hrpi laži. „Vi ste od svog oca đavla i učinit ćete požude svoga oca. Od početka je bio ubojica i nije ostao u istini, jer u njemu nema istine. Kad govori laž, govori svoje: jer je lažljivac i njezin otac. (Ivan 8:44) “

 

Grcka slova koja predstavljaju 666

 

600 – 60 – 6 ima snažnu aluziju na piramidalnu strukturu organizacije sa 6 na vrhu. Grčko slovo 6 (Otkrivanje je napisano na grčkom) izgleda poput zmije (čovjek koji je izravni sotonin sluga). Neki teolozi tumače da 666 označava cijelo palo čovječanstvo, a ne određenu organizaciju i čovjeka na vrhu, ali ovo gledište zanemaruje činjenicu da biblijska proročanstva slijede judeo-> kršćanski trag u povijesti, oni zanemaruju simboličku progresiju u knjigama Daniela i Otkrivenja koje razotkrivaju Sotonin izravan utjecaj na Papstvo [Zmaj (poganski Rim) – Zvijer iz mora (papski Rim), Vatikan, stari kontinent)] i [Zvijer iz zemlje (novi kontinent, SAD)] (čitaj u Bibliji, Otkrivenje 13) koji su simboli za vjersko-političke kršćanske sile koje zapravo vladaju ljudima iz kršćanskog svijeta.

 

Chatolic-symbolism-of-numbers

http://catholic-resources.org/Bible/Numbers.htm

 

Istodobno, broj šest znači nesavršenost u kontekstu proročanstva Otkrivenja na način da je naziv Zvijeri zapravo njegova moć nad svijetom – imitirajući Božjeg nasljednika na Zemlji, predstavnika kao Kristova namjesnika. Biblija je predložila “računanje” broja 666, ali očito je da se ovaj izazov temelji na razumijevanju simbola proročanstva, a ne na doslovnoj matematici. Nedjelja je znak/žig zvijeri i suprotna je suboti (suboti) – pravom danu odmora i danu štovanja Boga. Božja četvrta zapovijed (sedmi dan u tjednu – subota) otkriva tri obilježja na isti način kao što navode pečati:

“Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.” (2. Mojsijeva 20,8-11)

Svaki pečat autoriteta sadrži:

1) Ime

2) Naslov

3) Teritorij

Analogija je jasna kada se poveže sa četvrtom zapovjedi:

1) Jahve, Bog

2) Stvoritelj

3) Nebo, zemlja i more i sve što je u njima

 

Argumenti protivni prigovoru da je držanje subote legalizam

Dan odmora – sabbath (subota), znači biti slobodan, posvećen toga dana, slobodno posvećeno vrijeme i odnos nije legalizam. Biti slobodan toga dana jer posvećeno vrijeme i odnos s Bogom donosi obećane blagoslove, slobodno posvećeno vrijeme i odnos je stvar razumijevanja Božje ljubavi, odnos i razumijevanje Božje ljubavi je pitanje opravdanja vjerom. Opravdanje vjerom rezultat je odnosa s Bogom u svim danima života, ali posebni su blagoslovi sedmog dana u tjednu. Odnos je smisao života u svemiru kojeg je Bog stvorio. Držeći sabbath/subotu kao vrijeme posvećeno Bogu s našom dušom i umom, biti u tom danu u vezi s Njim, zavjet je između Boga i Njegovog naroda, a ovaj zavjet (istinski odnos) također je Božji pečat. Subota je također dan za odnos s našom obitelji i sa svim ljudima s namjerom da s njima podijelimo Božju ljubav na mnogo divnih načina.
Razlika između formalnih subotara i istinskih štovatelja Boga je karakter koji je sličan samom zakonodavacu, onome tko je ispunio zapovijedi dok je hodio kao čovjek na zemlji – Gospodu Isusu Kristu. Formalni redoviti odlazak u crkvu subotom, formalno redovito čitanje i poznavanje biblijskih tekstova nisu bili dokaz odnosa s Bogom “duhovne” elite Isusovog vremena, nisu niti danas. Štovanje četvrte Božje zapovijedi je neodvojivo povezano s karakterom koji treba biti jednak Božjem. Nitko ne može tvrditi da ima pečat Božji ako njegov karakter nije isti kao karakter Božjeg Sina Isusa Krista a taj dar primanja Njegove pravednosti se posebno dobiva u dan koji je On posvetio – sedmi dan u tjednu, preciznije od zalaska sunca petkom do zalaska sunca subotom. Dublje razumijevanje subotnjeg počinka u kontekstu palog čovječanstva otkriva da je sama bit počinka odmor od ljudskih pokušaja da postigne spasenje, odmor od ljudskih napora, rituala, psihologije da postigne visoki zahtjev Zapovijedi i izgradi karakter sličan Bogu. Isusova poruka je da čovjek ne može naporima postići ili zaslužiti Božji karakter, ne treba ulagati napore da ga se postigne, sve što treba je biti fokusiran vjerom u posvećenom vremenu na dar karaktera (pravednosti) koji Bog daruje u svojoj velikoj ljubavi i milosti – i to je ono što nazivamo opravdanjem vjerom. „I kao što je Mojsije u pustinji podignuo zmiju od mjedi, tako i ja, Sin Čovječji, moram biti uzdignut da svatko tko povjeruje u mene ima vječni život.“ (Ivan 3,14.15) Gledajući vjerom izraelci su ozdravljali od posljedica ujeda zmija u pustinji, jednako tako gledajući vjerom u život, smrt i posredničku službu Isusa Krista mi bivamo iscjeljeni za vječnost – slobodni od naših napora, fokusirani, kroz istinsko osvjedočenje u Božju ljubav – kroz povjerenje, kroz vjeru.

 

 

Antikrist / Papstvo ima svoj “Pečat”

koji je žig Zvijeri = Nedjelja, prvi dan u tjednu koji je Sotona ustanovio u ranim danima kršćanstva. Kao i četvrta zapovijed, na svojim tijarama papa ima iste atribute – u tri sloja sa značenjima koja su čista trostruka laž, iste bogohulne tvrdnje se preslikavaju na njegov autoritet – lažni dan odmora, prvi dan u tjednu – nedjelju, koju Biblja naziva žigom Zvijeri:

1) Ime – Namjesnik Kristov, Namjesnik Božji na Zemlji

2) Naslov – Otac kraljevima

3) Teritorij – Upravitelj cijele zemlje/čovječanstva

 

 

 

Vicarius Filii Dei (Namjesnik Sina Božjeg) povijesna titula papa na službenom rimokatoličkom jeziku – latinskom

„16 I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i vezani, dobiju žig u desnoj ruci ili na čelu: 17 I da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko je imao žig ili ime zvijeri ili broj njezina imena. 18 Ovdje je mudrost. Onaj tko ima razumijevanja neka izbroji broj zvijeri: to je broj čovjeka; a njegov je broj šest stotina šezdeset i šest. ”  (Otkrivenje 13,18)

Ime Zvijeri povezano je sa duhovnim imenom-naslovom-titulom zvijeri koje izraženo u bogohulnim izjavama i tvrdnjama/dogmama [Malog Roga/Zvijeri iz mora/Babilona Velikog/Bludnice] (čitati u knjigama Daniel, Otkrivenje). Ista zemaljska sila ima bogohulna imena-naslove-titule, jedno od ovih bogohulnih imena-naslova-titula može se “izračunati / prebrojati” latinskim dekodiranjem gematrijom. Taj broj je broj titule čovjeka (ne nekog anđela), to je čovjek specifične funkcije, vođa ove sile (Mali rog / Zvijer iz mora / Bludnica / Veliki Babilon) ima povijesno duhovno bogohulno ime-naslov-titulu iz koje se može izračunati/izlučiti broj:

 

DOSLOVNO ZNAČENJE:

VICARIUS – zamjena za ili umjesto

FILII – znači sin

DEI – znači Bog

 

 

666, The Number of the Beast

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-end_time_babylon-tiara-pope

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_beast_666_Vicarius-Filii-Dei

Historical sources affirm the interpretation of the Little Horn od Daniel 7 with Papacy

 

 

 

 

 

The Pope is Jesus Christ on earth !?

Many Catholics do not know what their own church teaches. When I confronted a gentleman (who had graduated with a Master’s Degree at a Catholic college) about the Pope being Christ on earth, he replied, “Get your facts straight before coming up with such nonsense.” So, without further adieu, let the Catholic Church speak for itself on this matter. The following are from their own published works.

 

STATEMENT SOURCE
These words appeared in the Roman Canon Law: “To believe that our Lord God the Pope has not the power to decree as he (God) is decreed, is to be deemed heretical.” The Gloss “Extravagantes” of Pope John XXII Cum inter, Tit. XIV, Cap. IV. Ad Callem Sexti Decretalium, Paris, 1685.
“It is quite certain that Popes have never approved or rejected this title ‘Lord God the Pope,’ for the passage in the gloss referred to appears in the edition of the Canon Law published in Rome in 1580 by Gregory XIII.” Quoted by Father A. Pereira, who lived during the 16th Century.
Writers on the Canon Law say, “The Pope and God are the same, so he has all power in heaven and earth.” Barclay Cap. XXVII, p. 218. Cites Petrus Bertrandus, Pius V. Cardinal Cusa supports his statement.
Pope Nicholas I declared that “the appellation of God had been confirmed by Constantine on the Pope, who, being God, cannot be judged by man.” Labb IX Dist.: 96 Can. 7, Satis evidentur, Decret Gratian Primer Para.
“The pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man…he is as it were, God on earth, sole sovereign of he faithful of Christ, chief of kings, having plenitude of power.” Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 1763, Volume VI, ‘Papa II’, pp. 25 – 29
“The supreme teacher in the Church is the Roman Pontiff. Union of minds, therefore, requires…complete submission and obedience of will to the Church and to the Roman Pontiff, as to God Himself.” Leo VIII, On the Chief Duties of Christians as Citizens, Encyclical letter, 1890
“God separates those whom the Roman Pontiff, who exercises the functions, not of mere man, but of the true God… dissolves, not by human but rather by divine authority.” Decretals of Gregory IX, Book 1, Chapter 7.3
“Hence the Pope is crowned with a triple crown, as king of heaven and of earth and of the lower regions (infernorum).” Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 1763, Volume VI, ‘Papa II’, p.26
“Indeed, it is not too much to say that in view of the sublimity of their offices the priests are so many gods.” Quoting Pope Innocent III, The Dignity of the Priesthood, by Liguori p, 36
“The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh.” Catholic National, July 1895.
“We hold upon this earth the place of God Almighty” Pope Leo XIII, Encyclical Letter of June 20, 1894
“For thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the director, thou art the husbandman, finally thou art another God on earth.” Labbe and Cossart’s History of the Councils, Vol. XIV, col. 109
The title “Lord God the Pope” is found within a gloss of Extravagantes. Pope John XXII, title 14, chapter 4
Dominum Deum Nostrum Papam (Our Lord God the Pope). Antwerp edition of the Extravagantes, column 153. In a Paris edition, they are found in column 140.
Roman Catholic Canon Law stipulates through Pope Innocent III that the Roman pontiff is “the vicegerent upon earth, not a mere man, but of a very God;” and in a gloss on the passage it is explained that this is because he is the vicegerent of Christ, who is “very God and very man.” Decretales Domini Gregorii translatione Episcoporum, (on the transference of Bishops), title 7, chapter 3; Corpus Juris Canonice (2nd Leipzig ed., 1881), col. 99; (Paris, 1612), tom. 2, Devretales, col. 205
“The pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent (replacement) of Christ, who is not only a Priest forever, but also King of kings and Lord of lords.” La Civilia Cattolica, March 18, 1871, quoted in Leonard Woosely Bacaon, An Inside View of the Vatican Council (American Tract Society ed.), p.229, n.
“The Roman Pontiff judges all men, but is judged by no one. We declare, assert, define and pronounce: to be subject to the Roman Pontiff is to every human creature necessary for salvation that which was spoken of Christ ‘thou has subdued all things under his feet’ may well seem verified in me… I have the authority of the King of Kings. I am all in all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, are one, and I am able to do all that God can do.” Bull Unam Sanctam, issued by Pope Boniface VIII.
“Christ entrusted His office to the chief pontiff; but all power in heaven and in earth has been given to Christ. Therefore the chief pontiff, who is His vicar, will have this power.” Corpus Juris chap. 1 column 29, translated from a gloss on the words Porro Subesse, Romano Pontiff.
“All the faithful must believe that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff (the Pope) possesses the primacy over the whole world, and the Roman Pontiff is the successor of blessed Peter, Prince of the Apostles, and is true vicar of Christ, and heed of the whole church, and father and teacher of all Christians; and that full power was given to him in blessed Peter to rule, feed, and govern the universal Church by Jesus Christ our Lord.” First Dogmatic Constitution on the Church of Christ, “Eternal Pastor,” published in the fourth session of the Vatican Council, 1870, chap. 3, in Philip Schaff, Creeds of Christendom. vol. 2, p. 262.
“The Pope’s authority is unlimited, incalculable; it can strike, as Innocent III says, wherever sin is; it can punish every one; it allows no appeal and is itself Sovereign Caprice; for the Pope carries, according to the expression of Boniface VIII, all rights in the Shrine of his breast. As he has now become infallible, he can by the use of the little word, orbi (which means that he turns himself round to the whole Church) make every rule, every doctrine, every demand, into a certain and incontestable article of Faith. No right can stand against him, no personal or corporate liberty; or as the [Roman Catholic] Canonists put it—, ‘The tribunal of God and of the pope is one and the same.’” Ignaz von Dollinger, a letter addressed to the Archbishop of Munich 1871; as quoted in MacDougall, The Acton Newman Relations (Fordham University Press) pp. 119,120.
“The Saviour Himself is the door of the sheepfold: ‘I am the door of the sheep.’ Into this fold of Jesus Christ, no man may enter unless he be led by the Sovereign Pontiff; and only if they be united to him can men be saved, for the Roman Pontiff is the Vicar of Christ and His personal representative on earth.” Pope John XXIII in his homily to the Bishops and faithful assisting at his coronation on November 4, 1958.
“This is our last lesson to you: receive it, engrave it in your minds, all of you: by God’s commandment salvation is to be found nowhere but in the Church; the strong and effective instrument of salvation is none other than the Roman Pontificate.” Pope Leo XIII, Allocution for the 25th anniversary of his election, February 20, 1903; Papal Teachings: The Church, Benedictine Monks of Solesmes, St. Paul Editions, Boston, 1962, para. 65
“Furthermore, in this one Church of Christ no man can be or remain who does not accept, recognize and obey the authority and supremacy of Peter and his legitimate successors.” Pope Pius XI, Encyclical, Mortalium animos, January 6, 1928, The Papal Encyclicals, Claudia Carlen, I.H.M., McGrath Publishing Co., 1981, pp. 317, 318
“We define that the Holy Apostolic See (the Vatican) and the Roman Pontiff hold the primacy over the whole world.” A Decree of the Council of Trent, quoted in Philippe Labbe and Gabriel Cossart, The Most Holy Councils, col. 1167.
“Of what sublime dignity is the office of the Christian priest who is thus privileged to act as the ambassador and the vicegerent of Christ on earth! He continues the essential ministry of Christ; he teaches the faithful with the authority of Christ, he pardons the penitent sinner with the power of Christ, he offers up again the same sacrifice of adoration and atonement which Christ offered on Calvary. No wonder that the name which spiritual writers are especially found of applying to the priest is that of ‘alter Christus.’ For the priest is and should be another Christ.” Faith of Millions, John O’Brien, Ph.D., LL.D., 268-269, nihil obstat, by Rev. T. E. Dillon-Censor. Librorum and “imprimatur,” by John Francis Noll, D.D., Bishop of Fort Wayne.

The Bible sais:

Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven. Do not be called leaders; for One is your Leader, that is, Christ. But the greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted. (Matt 23:9-12)

 

 

 

 

Papal Claims to Authority

Historical sources affirm the interpretation of the Little Horn od Daniel 7 with Papacy

 

Papacy (The Beast from the Sea) and its pseudonyms in the Bible:

Little horn

Abomination of desolation

The Man of Sin

Babylon The Great

The Mother of harlots (The mother of churches)

Dragon’s war against the remnant 1260 years

The first Beast (The Beast from the Sea) (Revelation 13)

 

Biblijski proročki vremenski periodi, početak nebeskog suda i Kristov drugi dolazak

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 2

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 7

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 8 – Kirov cilindar i 2300 godina

Sudbina ljudske povijesti – Daniel 9 – dolazak Mesije, 70 sedmica (490 godina)

Tko su Zvijer iz mora, Zvijer iz zemlje i Bludnica-Babilon veliki?

Nedjeljni zakon, Božji pečat, žig zvjeri, posljednji događaji na planeti

Je li Kristova Crkva izgrađena na Petru?

Namjere papstva