Stanovnici zemlje, bilo mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci ili robovi znate li što nam je zajedničko? Boga smo uklonili iz svojih života a s Njim i njegovu zaštitu od posljednje prevare koja će zateći ovu planetu. Velika većina će dragovoljno ili pod pritiskom prihvatiti ono što slijedi i to prihvaćanje nije toliko rezultat faktora iznenađenja koliko dugogodišnjeg i stoljetnog odbacivanja Božje realnosti iz naših života. Božja realnost je da je On Stvoritelj, Kreator, Izvor života i to je ugradio u četvrtu zapovijed nepromijenjivog, vječnog moralnog zakona. Tko god poriče ovu istinu ili smatra da je biblijski izvještaj o stvaranju mitologija, alegorija – taj na realnost života gleda kao opijen čovjek i neće biti sposoban shvatiti težinu onoga što će se uskoro dogoditi.

“I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima,
Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj imena njezina.” (Otkrivenje 13,16.17)

 

 

Većina je ljudi već čula da se u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenje spominje žig Zvijeri u kontekstu vremena svršetka civilizacije kakvu poznajemo.
Ono u čemu većina modernih interpretatora griješi je izostavljanje ključne riječi koja ide uz pojam žig Zvijeri a to je klanjanje-obožavanje. Dvije su svjetske sile u fokusu proročke riječi, jedna je povjesno bila ranjena ali joj se rana smrtna iscjelila, druga sila koja je novijeg povjesnog datuma kopira sistem vjekovne vladavine prve sile i navodi svijet da se pokloni autoritetu prve sile. Ovo klanjanje-obožavanje, priznavanje autoriteta prve sile je izraženu u momentu kada ljudi cijelog svijeta budu pristaše zakonskog akta ili regulative koju će druga sila nametnuti a s kojom se u stvari potvrđuje autoritet prve sile. Drugi detalj za razumijevanje žiga Zvijeri nam otkriva da se on prima na dva načina: dragovoljno i prisilno, što je izraženo simbolikom “na čelo” i “na ruku”, što znači da ga jedna struja prima sa punom sviješću, razumijevanjem i dragovoljnim pristankom a druga prisilno – kao zakonsku regulativu države koju treba ispoštovati (jer se bez pristanka neće moći normalno živjeti). Dakle cjepivo, mikročip, barkod ili kakvo drugo markiranje ne ispunjava uvjete ove simbolike koja je puno dublja od samog fizičkog biljega na tijelu. Žig Zvijeri je vezan uz prvu silu koja je opisana u 12. i 13. poglavlju Otkrivenja ali se bez razumijevanja starozavjetne knjige Daniel ne može ispravno razumijeti. Upravo je u toj knjizi razotkriven povijesni trenutak i zemljopisni položaj pojavljivanja te sile na povijesnoj sceni svijeta. Ta sila je falsifikat od onoga što bi trebalo biti kršćanstvo, ona se vjekovima predstavlja kao namjesnik Božji na zemlji, ona mijenja zakone (zapovjedi) i vremena (kalendare). Taj zakonski akt je direktni produkt njenog duhovnog i svjetovnog autoriteta na koje kaže da polaže pravo. Taj akt se tiče zakona i vremena, vezan je uz Božji Zakon i to onaj koji se odnosi na vrijeme i obožavanje-klanjanje (proslavljanje Boga). Samo jedna zapovijed se odnosi na vrijeme i vezana je uz obožavanje, svetkovanje, priznavanje Tvorca, kreatora života. Bog trpi ovu silu i njeno falsificiranje duhovnosti već dvije tisuće godina ali ovaj zakonski akt, falsifikat pravog Šabata koji će obuhvatiti cijeli svijet, pokrenut će Božje posljednje sudove jer će oni koji svetkuju i proslavljaju Boga u dan koji je On odredio biti žestoko progonjeni i ubijani. Više o povijesnoj promjeni istinskog dana odmora, svetkovanja, slavljenja Boga tvorca (koji počinje zalaskom sunca u petak i završava zalaskom sunca u subotu, koji je Šabat (Shabbat), koji je u raskoraku s rimskim računajem dnevnog vremena) možete pronaći na stranicama https://vjesnici.net

Ovaj video je samo jedan od brojnih koje možete naći na internetu ukucavši ključne riječi ‘Nedjeljni zakon’ ili ‘Sunday law’ a na stranicama vjesnika postoji i cijela rubrika posvećena najnovijim zbivanjima koje se tiču ‘Nedjeljnog zakona’: https://vjesnici.net/nedjeljni-zakon-dolazi-vijesti/

 

 

Govornici prepoznaju pandemiju kao model represije koji će se prenjeti na klimatske promjene, model koji će zakonom nametnuti sveopće obavezno svetkovanje dana odmora – nedjelje, na razini cijelog svijeta. Ne zaboravimo da Rimokatolička crkva ističe da je promjena dana odmora sa subote na nedjelju dokaz i znak njenog božanskog poslanja na zemlji i da će se u narednom svjetskom skupu u Glasgowu https://ukcop26.org/ razmotriti konkretne zakonske promjene u zemljama svijeta koje bi dovele do konačnog sprovođenja ovog plana. Nedjelja je već odavno predstavljena kao šabat, kao bitan dio plana borbe protiv klimatskih promjena u koje je papa uključio i pandemije. https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-08/cop26-glasgow-uk-ireland-churches-hold-climate-sunday.html

U videu se mogu naći citati iz knjige koja je još u devetnaestom stoljeću razotkrivala detalje o ovoj temi na izvanredan način. Ta knjiga je u videu predstavljena kao GC (The Great Controversy) i može se pronaći na ovoj stranici: https://vjesnici.net/veliki-sukob/ na hrvatskom, engleskom i mnogim drugim jezicima.

 

 

Namjere papstva