Uvod: Kako razumijeti posljednju biblijsku knjigu – Otkrivenje (Apokalipsa)

 

Šest predposljednjih Božjih sudova na zemlji (prvih šest truba) su još uvijek pomiješane s Božjom milošću i nadom da će mnogi prihvatiti Božji plan spasenja. Još uvijek su to samo opomene da dolazi konačni sud nad grijehom. Nakon šeste trube prestaje posrednička služba Isusa Krista, završava se vrijeme milosti. Posljednja – sedma truba nosi u sebi sedam posljednjih zala (ne pomješanih s milošću) koje će zadesiti stanovnike zemlje. Jedan detalj opisan u trubama i zlima je posebno zastrašujuć. Kada stanovnici zemlje budu vidjeli da se kataklizme nižu u intervalima jedna za drugom, neće moći poreći da se dešava nešto izvanredno i izvan svakog mogućeg objašnjenja, međutim Biblijska proročka knjiga Otkrivenje nam kaže:

“I ostali ljudi, koji nijesu bili pobijeni ovim zlima, ne pokajaše se za djela ruku svojih, da se više ne klanjaju đavolima i idolima zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi; Niti se pokajaše za ubojstva svoja, ni za čaranja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.” (Otkrivenje 9,20.21)

I opališe se ljudi od velike žege, i psovaše ime Boga, koji ima vlast nad zlima ovima, i ne pokajaše se, da mu dadnu slavu. (Otkrivenje 16,9)
I psovali su Boga nebeskoga od bolova svojih i od čirova svojih, i ne pokajaše se za djela svoja. ((Otkrivenje 16,11)
I tuča velika kao talenti pade s neba na ljude; i ljudi su psovali Boga zbog zla od tuče, jer je bilo izvanredno veliko. (Otkrivenje 16,21)

Isus Krist kaže da će pred njegov drugi dolazak čovječanstvo biti u stanju predpotopnog svijeta: „Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega.“ (Matej 24,37)

Stanovnici zemlje ne misle da su u krivu, svatko ima svoj put i svoju viziju o realnosti života, svoju viziju morala, malo tko traži odgovore u Božjoj objavi. Kršćani uglavnom misle da se sudovi odnose samo na pogane – neznabožce, na one koji štuju lažne religije ili one koje negiraju Božje postojanje….međutim jedan detalj kao da ne odgovoara ovakvom uvjerenju: “i ne pokajaše se, da mu dadnu slavu”. Koja je to skupina ljudi od koje se očekuje moguće pokajanje i izražavanje proslavljanja Boga? Da li su to oni koji vjeruju ili oni koji ne vjeruju? Otkrivenje opisuje stanje Božje crkve i njenih lidera u vrijeme posljednje od niza sedam crkava:

“I anđelu crkve u Laodiceji napiši: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti početak stvorenja Božjega:
Znam tvoja djela, da nijesi ni studen ni vruć, O da si studen ili vruć!
Ali jer si mlak, i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih.
Jer govoriš: Bogat sam i obogatio sam se i ništa ne trebam; a ne znaš, da si bijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol.
Svjetujem te, da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš, i bijele haljine, da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje, i masti, da pomažeš oči svoje, da vidiš.
Ja kojegod ljubim, one korim i kaznim; budi revan dakle i pokaj se!
Evo stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim, i on s menom.
Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s menom na prijestolju mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s Ocem svojim na prijestolju njegovu.
Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama.” (Otkrivenje 3,14-22)

Duhovna arogancija izaziva sljepilo posebne vrste, izaziva paralizu i neosjetljivost za vlastito stanje. Trube će izazvati strah ali strah nije motiv za ostvarenje odnosa s Bogom niti Bog želi da ga netko prihvati iz straha. Ono što će trube izazvati je jasno odvajanje kukolja od žita za konačnu žetvu i berbu.

 

One View On The Revelation

Seven Trumpets