Iz biblijske perspektive jasno je da su demoni u stvari pali anđeli. To nisu neka posebna bića već je to naziv za anđele koji više ne postoje na slavu Božju, zbačeni su s neba (duhovna dimenzija) na zemlju i tu šire svoj zli utjecaj u borbi protiv dobra. Duhovi nisu ništa drugo nego fizička manifestacija demona, naime anđeli imaju sposobnost prelaziti iz duhovne dimenzije u ovu našu fizičku.
Spiritisti najčešće misle da su duhovi duše umrlih ljudi koje obitavaju u duhovnoj dimenziji, koje se pomoću određenog rituala može dozvati tj. materijalizirati te s njima komunicirati. Međutim biblija jasno naučava o stanju ljudi nakon smrti, duše umrlih nigdje ne obitavaju ili lutaju u nekom međusvijetu već svi mrtvi čekaju trenutak drugog Kristovog dolaska i uskrsnuće. Istina o uskrsnuću je oprečna laži o obitavanju duša nakon smrti. Biblija poučava da je smrt kao stanje dubokog sna u kojem čovjek ne zna za sebe i nije svjestan ničega do trenutka uskrsnuća.
Brojna svjedočanstva spiritista na “višem nivou” govore da oni nisu pouzdano sigurni o prirodi entiteta kojeg su prizvali. Često im se čini da im se manifestiraju bića koja nemaju veze sa duhom dotičnog umrlog.
Čak ni na toj višoj razini spiritisti nisu svjesni prijevare jer im nije jasan biblijski koncept velike borbe između Krista i Sotone. Oni nisu svjesni da im se preko rituala javljaju pali anđeli – demoni a ne duše umrlih koje se ni ne mogu javiti jer ne postoje kao svjesna duhovna bića.
Ljudi pogrešno misle da su za prizivanje demona potrebni precizni rituali ili seanse, što je donekle istina. Naime ritual je samo proces inicijacije da se želi stupiti u kontakt s nadnaravnom silom, on sam po sebi nema neku moć niti može upravljati demonima. Ritual samo uklanja Božju zaštitu nad onima koji eksplicitno inzistiraju na kontaktu. Demoni, pali anđeli su prisutni i mogu se pojavljivati i bez procesa inicijalizacije. Nitko pouzdano ne zna sve detalje ali Biblija jasno daje do znanja da je Božja zaštita nad onima koji Njemu utječu i traže spasenje.

 

Više o ovoj temi:

Spiritizam 1