Iako je jasno da je narav proročanstava da unaprijed otkriju što će biti, Bog se u proročkim knjigama često koristi simbolikom. Čitajući Bibliju istraživaču vrlo brzo postaje jasno da mu Ona ne daje odgovore kao na pladnju, već se mora potruditi razumijeti. Oni koji sumnjaju u Riječ će brzo odustati a oni koji su uporni u istraživanju će biti nagrađeni razumijevanjem i osjećajem dubokog poštovanja prema mudrosti koja nadilazi ovozemaljsko.
Bog upotrebljava simblički način izražavanja jer on štiti samog proroka, štiti one koji šire proročku vijest, štiti samu proročku vijest, ostavlja dublji dojam o Božjoj prisutnosti-realnosti kod onih koji otkriju značenje tih simbola.
Odmah na početku poslijednje biblijske proročke knjige “Otkrivenje” Bog otkriva da je svrha ove knjige otkriti sudionike i zbivanja do samog drugog Kristovog dolaska (kraja svijeta kakvog znamo). Ovo je samo sažetak tumačenja simbola onako kako su ih razumjeli i tumačili večina reformatora – protestanata:

Sudionici su:

Prijestolje Božje, Bog Otac od kojeg dolazi proročka objava preko Isusa Krista – Sina Božjeg

Isus Krist – Sin Božji, koji se nakon uznesenja nalazi u nebeskom svetištu, koji posreduje za grešni ljudski rod i koji čini da se ljudi odvrate od svojih grijeha i priklone dobru te dožive spasenje i preobrazbu karaktera.

Sedam vremenskih perioda označava da je vrijeme od Kristovog uznesenja do drugog dolaska podjeljeno na određenih sedam faza. Bog u proročanstvu prati sedam faza svoje crkve na zemlji a isto tako prati sedam faza interakcije svog naroda sa svjetovnim lažnim religijskim i duhovnim silama (Bludnica, Zvjeri, Sotona-Zmaj).

Svijecnjak

 

Sedam crkava je sedam vremenskih faza Kristove crkve na zemlji koji obuhvaća period od Ivanove vizije pa sve do Kristovog slavnog 2. dolaska. Sedmokraki svijećnjak u starozavjetnom svetištu je bio predmet koji je ukazivao na ovu stvarnost.

Image result for scroll with seven seals

 

Sedam pečata svaki od pečata predstavlja ili stanje ili proces ili događaje koji se odnose na budućnost, koju samo Bog može vidjeti, koju je predao Isusu Kristu da otkrije Božjem narodu što će biti do kraja svijeta kakvog poznajemo. Period obuhvaća vrijeme kao i 7 crkava. Posljednji pečat nosi vijest o sedam truba.

 

 

 

 

 

Sedam truba je sedam poslijednjih događaja pred Kristov dolazak. Vrhunac je sedma truba koja u sebi donosi vijest o sedam poslijednjih Božjih sudova nad zemljom (sedam zala).

 

 

 


Žena-obasjana suncem predstavlja istinsku Božju crkvu koja ne radi kompromis sa svijetom, s filozofijom i ostalim lažnim učenjima – koja je simbolički predstavljena čistom ženom obučenom u bjelinu svjetlosti koja označava bezgrešan karakter okupan suncem pravednosti. Ta Božja crkva razumije da spasenje proizilazi iz bliskog odnosa s Bogom i da je spasenje dar, da je čovjek opravdan Božjom ljubavlju, Kristovom pravednošću a da je svaka usaglašenost s Božjim zapovjedima posljedica tog odnosa. Ta crkva razumije i propovjeda da odnos ne ukida zapovijedi već ih ispunjava. Kao što mjesec reflektira sunčevu svjetlost tako je Stari Zavjet sa svom svojom simbolikom samo odsjaj pravog izvora – boljeg saveza, koji je ispunjen u Isusu Kristu. Mjesec predstavlja Stari Savez a Sunčeva svjetlost Novi Savez. Vijenac od dvanaest zvijezda aludira na 12 apostola međutim broj 12 je povezan i sa dvanest plemena Izraelovih i 12 kruhova u starozavjetnom svetištu koji su simboli punine Božjeg naroda. Taj narod drži Zapovjedi Božje i ima Svjedočanstvo Isusovo “…jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.” (Otkrivenje 19,10) Božji ostatak je darovan stvarnim proročkim darom.

 

 

 

 

 

Žena-Bludnica označena simbolom nečiste žene predstavlja otpalu crkvu koja je religijsko-politički spoj čiji je karakter suprotnom Božjem. Njeni grijesi su lažirana punomoć ili autoritet, manipulacija posredovanjem, promjena deset zapovjedi, iskrivljeno tumačenje Biblije, kompromis s poganskim običajima i obilježjima, bludničenje s zemaljskim kraljevima (kada se crkva upliće u sekularne poslove, kada vodi državne stvari, kada kraljuje nad vladarima zemalja onda se takav odnos zove blud).

 

 

 

 

Babilon veliki je lažni religijsko-politički sistem koji dominira svijetom i povlači poslijednje poteze u borbi protiv Boga i njegovog naroda.
“Više je nego jasno da Babilon predstavlja Rim jasno je iz riječi apostola Petra “Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Babilonu” (1. Petrova 5,13), dakako Petar ne piše poslanicu iz nekog mjesta koje se nalazi u drevnom Babilonu koji je već odavno uništen, nego iz nekog mjesta pod upravom “Vrhovnog Svećenika” (Pontifex Maximus-a). Ta titula nekada je pripadala poglavaru rimskog imperija, a danas pripada poglavaru katoličke crkve.”
Babilon grad je veliki, što kraljuje nad kraljevima zemaljskim, (Otk 17, 18). Simboliziran je ženom pijanom od krvi,
koja jaše na skrletnoj zvijeri. Na čelu joj je napisano ime – tajna: Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemaljskih.
Ovakav opis podsjeća na prethodno navedeni Isusov citat (Iv 8, 44). Izgleda da rečena “mati” s “ocem svih laži”
ima nešto zajedničko, predstavljajući se kao “Veliki Babilon” i zavodeći “kraljeve zemaljske”. U 17. i 18. poglavlju
Otkrivenja opetovano se ističe globalni učinak te sile: … s njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se
zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina.

Antikrist iako proročka knjiga Otkrivenje ne sadrži riječ antikrist u tekstu, ona jasno daje do znanja da je sama bit antikrista ispunjena kroz mnogobrojne prikaze karaktera simbola. Naime riječ antikrist označava nekog tko se predstavlja za Krista a nije Krist. Ljudi često misle da je antikrist netko suprotan Kristovoj biti i pojavi što nije istina, naprotiv on se trudi prikazati da je u službi Boga na zemlji ali kad se dublje preispitaju motivi, pobude i usaglašenost s Božjom Riječi – Biblijom onda se može ustvrditi da je to lažni duh, lažni prorok, lažni poslanik. Isto tako pojam antikrist se odnosi na onoga tko negira da je Isus – Krist, da je Isus obećani mesija, spasitelj svijeta, Sin Božji – da je On božanske prirode koja se utjelovila u ljudsku.
Antikrist ne mora biti jedna osoba, to je cijeli religiozni sistem s jednom osobom na čelu sistema koji ima titulu Božjeg predstavnika na zemlji.
Najočigledniji dokaz da je netko antikrist je kad mijenja Božje zapovijedi, progoni i ubija u ime Božje, zabranjuje čitanje i tumačenje Božje Riječi u ime Božje, kad krade posredničku službu i sebe postavlja posrednikom između Boga i ljudi “po nalogu Božjem”.

Detaljnije o usponu ove vjerskopolitičke sile – religioznog sistema razotkriva: Daniel 7. poglavlje

Zmaj je simbol za sotonu, ipak Otkrivenje 12 nam ukazuje na to da se sotona služi zemaljskim kraljevima-silama-vastima-imperijima u izvršenju svojeg nauma. On ne djeluje direknto već indirektno. Otkrivenje 12 je jako važno jer razotkriva zemaljsku silu kojom se sotona vjekovima služio u progonstvu Božjeg naroda kroz razdoblje od proročkih 1260 dana ili doslovnih 1260 godina. Ta sila je imala udjela u pokolju djece u Betlehemu i raspeću Isusa Krista, cijeli Izrael je tada bio Rimska provincija. Važno je shvatiti da nakon 1260 godina progonstva Otkrivenje nagovješta novu fazu a to je progonstvo “potomstva njezina”. Znači crkva Božja će biti progonjena kroz vjekove (žena) i nakon toga razdoblja (potomstvo njezino). Tko je progonio Božji vjerni narod kroz vjekove? Tko je potomstvo srednjovjekovne progonjene crkve? Tko je bio progonitelj a tko je bio progonjen? Tko je širio evađelje u duhu slobode a tko mačem, zakonima-prisilom? Knjiga proroka Daniela nam kaže da će ta sila “Mali rog” nastati nakon raspada 4. kraljevstva-imperija. Dakle ta sila je nasljednik rimskog imperija. Simbol zmaj u sebi sadrži istog progonitelja u dvije faze. Na početku je to bio Sveti Rimski imperij a kasnije njegov nasljednik Sveta Rimokatolička crkva. Oni dijele isto povijesno prijestolje – Rim:

“I zvijer, koju vidjeh, bijaše kao leopard, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova. I dade joj zmaj silu svoju i prijestolje svoje i vlast veliku.(Otkrivenje 13,2)

 

Zvijer je svjetovna-sekularna vlast, sila, država ili unija država. Zvijer iz mora simbolizira državno-političku uniju starog kontinenta (Europa), dok zvijer iz zemlje simbolizira državno-političku uniju novog kontinenta (Amerika), konkretnije to su Vatikan-EU i USA.
Da li je Zvijer iz mora i Rimokatolička crkva? Jest! Kako ako je zvijer simbol za svjetovnu vlast? Tako što je sotonin plan bio da duhovnost bude iskorištena kao paravan za svjetovne poslove. Povijest zna kakav je utjecaj Rimokatolička crkva imala na tok svjetske sekularne povijesti. Sotona je uspostavio lažni religijski sistem da bi preko njega izvršio veliki utjecaj u suzbijanju istinske pobožnosti.

 

Bludnica koja jaše na zvijeri (upravlja zvijer) je simbol koji ukazuje da lažni religijski sistem dominira i u pozadini upravlja svjetovnim, kraće rečeno religija-crkva upravlja državom. Sedam glava zvijeri predstavlja sedam svjetskih kraljevstava s kojima su starozavjetni Izrael (kasnije i kršćanstvo) imalli povijesnu poveznicu. Ovaj znakoviti simbol želi ukazati na vječiti spoj religije i državne vlasti koji posebno dolazi do izražaja u vrijeme pred drugi Kristov dolazak.
Većina biblijskih tumača se slaže da se u užem smislu ovaj simbol odnosi na religiozno politički sistem sa sjedištem u Rimu/Vatikanu, u širem smislu simbol se odnosi na katoličanstvo, pravoslavlje, evangeličke i protestantske crkve jednom riječju na otpalo ujedinjeno kršćanstvo s katoličkom crkvom kao predvodnikom. Glavna poveznica im je globalno ekumensko ujedinjenje, nastojanje da upravljaju državama, nedjelja kao dan od odmora, vjerovanje u pakao, vjerovanje u obitavanje duše nakon smrti, karizmatski pokreti, kršćanski i istočnjački sinkretizam, kršćanski (spiritizam, okultizam, kabala, gemetrija, gnosticizam, teozofija) itd…
Bog ima svoj narod, iskrene vjernike u svim tim vjerskim zajednicama koje se nalaze u otpadu, On ih poziva da se odvoje i uključe u posljednji reformatorski pokret koji će u sili proroka Ilije objaviti biblijske istine ovom svijetu pred Kristov drugi dolazak.

“I začuh glas drugi s neba, koji je govorio: “Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha
njezinih, i da ne primite od zala njezinih! Jer grijehi njezini dopriješe sve do neba, i Bog se opomenu
nepravda njezinih.””
(Otkrivenje. 18,4.5)

 

1. Egipat

2. Asirija

3. Babilon

4. Medo Perzija

5. Grčka

6. Poganski Rim

7. Papski Rim

na kraju pred Kristov dolazak dolazi na svjetsku scenu 8. kralj, on je jedan od ove prijašnje sedmorice, on je onaj kome je zadana smrtna rana (7. Papski Rim, izgubio je svoju srednjovjekovnu moć u vrijeme Francuske revolucije) i onaj kome se smrtna rana iscjelila (Papski Rim jača s početka 20. st. da bi danas bio najutjecajnija političko-religiozna sila). Sotona preko Papstva vodi globalno ujedinjene sila cijelog svijeta u velikoj poslijednjoj borbi protiv istinskog Boga i istinskog Božjeg naroda na zemlji.

U duhu vjernijeg tumačenja proročke knjige Otkrivenje trebali bi primjeniti još logičniji ključ za tumačenje 7 glava zvijeri od već navedenog tradicionalnog. Deset rogova na glavama zvijeri predstavlja razdvojeno kraljevstvo na teritoriju raspadnutog Rimskog imperija (Daniel 2, Daniel 7) a broj 7 (sedam glava) je uvijek vezan uz vremenski ciklus (periode vremena). Već u prvih par poglavlja Otkrivenja vidimo da Bog dijeli povijest kršćanske crkve na 7 faza (poruka sedam crkava) do Kristovog slavnog drugog dolaska. Vremenski okvir razdvojenog kraljevstva starog kontinenta se poklapa sa vremenskim okvirom kršćanske crkve. Lažno kršćanstvo se poklapa sa periodom naroda Europe nakon raspada Rimskog imperija i prikazano je u svojih sedam faza (glava zvijeri) isto kao što je istinsko kršćanstvo prikazano u svojih 7 faza kroz povijest u prvih par poglavlja Otkrivenja. Otkrivenje nam poručuje da će u jednoj od 7 vremenskih faza lažno kršćanstvo dobiti kao smrtnu ranu (1798 papa je odveden u sužanjstvo od strane Napoleonove vojske). To vrijeme se poklapa sa vremenskim periodom prave Božje crkve opisanom kao Sardska crkva (Otkrivenje 3,1-6). To je vrijeme kada je jedna od glava zvijeri zadobila smrtnu ranu (peta glava). Ne zaboravimo da bludnica predstavlja lažno kršćanstvo (rimo-katolicizam, papstvo) a zvijer na kojoj sjedi i kojom upravlja je predstavljeno svjetovnom vlašću (raspadnuto kraljevstvo Europe) i to kroz sedam perioda vremena kroz povijest (sedam glava zvijeri). Najizad, ta smrtna rana će biti iscijeljena pred drugi Kristov povratak, lažna kšćanska crkva će opet zadominirati kao što je dominirala srednjim vijekom. Ova vizija može u sebi nositi još kompleksniju poruku. Naime sedam perioda kroz povijest treba povezati sa sedam određenih kraljeva (kraljevstava) s kojima je “Crkva” bila povezana kroz povijest.

“Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, sedam su gora, na kojima žena sjedi.
I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe, zamalo treba da ostane.
I zvijer, koja bijaše i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice, i u propast ide.
I deset rogova, koje si vidio, to su deset kraljeva, koji kraljevstva, još ne primiše, nego vlast kao kraljevi na jednu uru primaju sa zvijeri.” (Otkrivenje 17,9-12)

Ako uzmemo da je prvih pet vremenskih perioda prošlo i da se Ivan nalazi u viziji u vrijeme šestog perioda (šesta glava zvijeri) koji se poklapa sa Filadelfijskom crkvom (Kristov ulazak u Svetinju nad Svetinjama, početak predadventnog suda, razumijevanje proročkih vremena, razumijevanje Daniela, Otkrivenja, 1844, adventni pokret) ostaje sedmi period ili (sedma glava zvijeri) sedmi kralj, koji je u kontekstu vremena iscjeljenja smrtne rane. Osmi je jedan od te sedmorice, osmi je povratak na svjetsku scenu (smrtna rana je iscijeljena) u sili i snazi jedne od predhodnih perioda (peta glava zvijeri). Deset kraljeva (deset rogova) će u jednom trenutku zajedno sa obnovljenom silom ranjene glave zavladati zajedno za kratko vrijeme i zadominirati svijetom:

“I deset rogova, koje si vidio, to su deset kraljeva, koji kraljevstva, još ne primiše, nego vlast kao kraljevi na jednu uru primaju sa zvijeri.
Oni imaju jednu namjeru, i silu i vlast svoju daju zvijeri.
Oni će ratovati s Janjetom, i Janje će ih pobijediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima, i koji su s njim, jesu pozvani, izabrani i vjerni.”
I reče mi: “Vode, što si vi, dio, gdje sjedi bludnica, puci su i plemena i narodi i jezici.
I deset rogova, što si vidio na zvijeri, oni će zamrziti na bludnicu, i učinit će je pustom i golom, i meso će njezino pojesti i spalit će je ognjem.
Jer je Bog dao u srca njihova, da učine odluku njegovu, da dadnu vlast svoju zvijeri, dok se izvrše riječi Božje.
I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima vlast nad kraljevima zemlje.” (Otkrivenje 17,12-18)

Sedam glava zvijeri predstavlja uniju “Crkve” i svjetovne vlasti kroz sedam perioda vremena ali postoji vrhunac kada narodi na tlu raspadnutog rimskog carstva ulaze u konačnu uniju s Bludnicom.
Iz ovog teksta je jasno da deset kraljeva (deset rogova na sedam glava zvijeri) predstavlja trenutak kada će se narodi na tlu raspadnutog rimskog imperija potpuno staviti u službu Bludnice – lažne crkve kojoj se smrtna rana iscijelila. Na kraju, kad svjetovne vlasti (države ovoga svijeta) spoznaju da su bile prevarene od “Crkve-Bludnice” okomit će se svom silom na nju – do njenog uništenja.
U vrijeme perioda pete glave zvijeri svjetovna srednjovjekovna vlast koja je davala silu “Bludnici-Crkvi” (Papstvu, katolicizmu) bila je Sveti Rimski Imperij (https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire). Zajedno sa smrtnom ranom “Crkve” (francuska revolucija, Napoleonovo osvajanje) ugasila se moć svjetovne sile srednjovjekovnog “Svetog Rimskog Imperija”. Na kraju vremena i jedan i drugi aspekt (crkva + svjetovna vlast -> sveta unija) doživljavaju iscjeljenje smrtne rane i svoj vrhunac u borbi protiv Boga i Božjeg naroda na zemlji.

 

“I učini, da se svima, malim i velikim, i bogatim i siromašnim, i slobodnim i neslobodnim dadne žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim; I da nitko ne može ni kupiti ni prodati, osim tko ima žig: “ime zvijeri ili broj imena njezina. Ovdje je mudrost! Tko ima um, neka izračuna broj zvijeri; jer je broj čovjeka, i broj njezin je šest stotina i šezdeset i šest.”

 

 

Za detaljnije razumijevanje preporučujem:

Daniel 7. poglavlje

Otkrivenje Isusa Krista (Apokalipsa)

Lažna naučavanja Katoličke crkve

Namjere papstva

Papa: otac kraljevima, vladar svijeta i namjesnik Kristov

http://www.end-times-prophecy.org/

 

“I vidjeh drugu zvijer, gdje izlazi iz zemlje, i imala je dva roga kao u janjeta, i govorila je kao zmaj.
Otkrivenje 13,12    I vrši svu vlast prve zvijeri pred njim; i učini da se zemlja i koji stanuju u njoj poklone prvoj zvijeri, kojoj se izliječila rana smrtna.” (Otkrivenje 13,11.12.)

“I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima, da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj imena njezina.” (Otkrivenje 13,16.17)

Za razumijevanje kako to da će u “slobodnoj, tolerantnoj” Americi (USA) biti izglasan Nedjeljni zakon (žig zvijeri) koji će se na kraju provoditi pod represijom vlasti preporučujem ključne riječi za internet tražilice: ‘Three cities rules the world’, ‘Vatican, London City, Washington D.C.’. Iako ne mogu preporučiti niti jednu stranicu kao iznimno pouzdanu, možete proći nekoliko njih da bi se uvjerili u istinitost povijesnih činjenica o ta tri grada i njihovoj međusobnoj povezanosti linijom: Rome (Vatican) -> London (London City) -> Washington D.C. (Distrinct of Columbia).
Poanta je da se politička slika USA može promijeniti u vrlo kratkom vremenu zato jer ovisi o drugom centru moći koji vlada u pozadini. Konkretno, da bi došlo do provođenja Nedjeljnog zakona na globalnoj razini i da bi se ostvario san o Novom Svjetskom Poredku potrebno je umjetno izazvati ekonomsko-socijalni-političku pritisak kod ključnih zemalja do takve mjere da će te zemlje pristati na bilo kakav kompromis s onim koji ponudi financijsku pomoć i ponudi rješenje za moralnu krizu društva. Upravo onaj tko drži USA u svojoj vlasti može u jednom trenutku povući novac, izazvati krizu, proglasiti izvanredno stanje, prekrojiti zakon i uspostaviti novi poredak u zemlji podižući je ponovno na “svoje noge” i ispasti na kraju heroj-spasitelj svijeta.

 

https://vjesnici.net/nedjeljni-zakon-dolazi-vijesti/

 

Smrt reformacije, svećenici u kongresu, Rimokatolička crkva će interpretirat povijest

 

“Ministarstvo istine” kontrola medija, interneta, svećenici u kongresu…

“Kad se protestantske crkve budu ujedinile sa svjetovnom silom kako bi podržale lažnu religiju (opću inerpretaciju kršćanstva) kako bi se usprotivili onome zbog čega su njihovi preci pretrpjeli najžešća progonstva; kad država upotrijebi svoju silu da nametne zakone i podrži crkvene ustanove (crkvene dogme ili doktrine) – tada će protestantska Amerika postati ikona zvjeri (slika i prilika papskog religiozno-političkog sistema) i prouzročiti nacionalni otpad koji će se završiti nacionalnom propašću.” (Evangelizam str. 235, 1899.)

 

“Kad god je crkva imala u svojim rukama državnu vlast, ona ju je upotrebljavala da kažnjava odstupanje od svoga
učenja. Protestantske crkve, koje su slijedile stopama Rima, sjedinjujući se sa svjetovnim vlastima, pokazale su sličnu želju da ograniče slobodu savjesti.” V.B. str. 343 [360] 1888.

 

 

Znameniti govor JFK 1960. godine i govor novog američkog predsjednika Donalda Trumpa:

 

Video prezentacije:

The Real History of the evil Roman Catholic Church
Babilonsko vino
Žena-bludnica jaše zvijer
OTKRIVENJE Nevjesta, Zvijer i Babilon
Dve zveri postaju prijatelji

*Razlog zbog kojeg su neki prijevodi na ekavici je praktične prirode, naime teže je otvoreno govoriti o istini u 98% rimokatoličkoj zemlji pa vjernici iz susjednih država ili dijaspore imaju malo više hrabrosti (što i nije neko opravdanje). Uskoro bi ovakva videa i sam blog mogli biti sankcionirani i protumačeni kao “govor mržnje”. Moguće je da videa imaju u tragovima nedorečenu ili nepreciznu povjesnu interpretaciju poneke izjave, događaja te da se o tome da raspravljati, međutim činjenica je da povijest pišu pobjednici. Nije nikakva novost da se novija izdanja povijesnih knjiga razlikuju od onih prije 100-500 godina, da se mnoge povjesne činjenice iskrivljavaju i retuširaju. 15.11.2016