“I znak veliki pokaza se na nebu: žena, obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.” (Otkrivenje 12,1)

Žena obučena u sunce predstavlja istinsku Božju crkvu koja ne radi kompromis sa svijetom, s filozofijom i ostalim lažnim učenjima – koja je simbolički predstavljena čistom ženom obučenom u bjelinu svjetlosti koja označava bezgrešan karakter okupan suncem pravednosti.

“Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba jagnjetova, i žena njegova pripravila se;” (Otkrivenje 19,7)

Ta Božja crkva razumije da spasenje proizilazi iz bliskog odnosa s Bogom i da je spasenje dar, da je čovjek opravdan Božjom ljubavlju, Kristovom pravednošću a da je svaka usaglašenost s Božjim zapovjedima posljedica tog odnosa. Ta crkva razumije i propovjeda da odnos ne ukida zapovijedi već ih ispunjava. Kao što mjesec reflektira sunčevu svjetlost tako je Stari Zavjet sa svom svojom simbolikom samo odsjaj pravog izvora – boljeg saveza, koji je ispunjen u Isusu Kristu. Mjesec predstavlja Stari Savez a Sunčeva svjetlost Novi Savez. Vijenac od dvanaest zvijezda aludira na 12 apostola međutim broj 12 je povezan i sa dvanest plemena Izraelovih i 12 kruhova u starozavjetnom svetištu koji su simboli punine Božjeg naroda. Taj narod drži Zapovjedi Božje i ima Svjedočanstvo Isusovo “…jer je svjedočanstvo Isusovo Duh Proroštva.” (Otkrivenje 19,10) Božji ostatak je darovan stvarnim proročkim darom.

 

”Žena.” Neki komentatori (posebice rimokatolici) tvrde da je žena iz Otkrivenja 12,1 Isusova majka Marija. Ovakvo tumačenje zanemaruje simboličnu narav Otkrivenja. Ono što se događa u ostalom dijelu poglavlja suproti se onome što bi se moglo reći o Mariji (posebno ako se ovdje uzme u obzir doslovno tumačenje). Kako primjećuje G. K. Beale: ”žena je progonjena i bježi u pustinju” gdje se hrani tisuću dvjesto i šezdeset dana i ”ima drugu djecu (njezino potomstvo – ostatak) koja su opisana kao vjerni kršćani”.1 Međutim, žena je često uzeta kao simbol za Božji narod kako u Starom (Iz 54,5.6; Jr 3,20; Ez 16,8-14; Hoš 1–3; Am 5,2) tako i u Novom zavjetu (2 Kor 11,2; Ef 5,25-32). Osim toga u Starom zavjetu često nalazimo sliku Izraela kao žene putnice (na pr.Iz 26,17.18; 66,7-9; Jr 4,31; Mih 4,10). J. Massyngberde Ford primjećuje: ”Premda ova žena može biti pojedinac, proučavanje starozavjetnih tekstova pokazuje da je ona kolektivni lik, kao dvojica svjedoka. U Starom zavjetu slika žene je klasični simbol Siona, Jeruzalema i Izraela.”2 Božji narod je na drugim mjestima u Otkrivenju dosljedno prikazan simbolom čiste i vjerne žene (Otk 19,7.8; 22,17), dok bludnica predstavlja otpale i nevjerne (Otk 17 i 18). Ovo pokazuje da posebna žena iz Otkrivenja 12 simbolizira Božji narod; a takvo se tumačenje uklapa u kontekst čitavog prizora u dvanaestom poglavlju (vidi Otk 12,17).

Postoje tvrdnje da žena isključivo označava grad. U kontkestu otkrivenja neki povezuju ženu iz 12. poglavlja s Novim Jeruzalemom, nebeskim gradom:

I vidjeh grad sveti, Jerusalem novi, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao zaručnica, ukrašena zaručniku svojemu. (Otkrivenje 21,2)

Ovdje se mora naglasiti da je svrha Novog Jeruzalema da Bog i spašeni budu zajedno kroz vječnost. Grad kao grad nema značaj bez spašenih. Stoga sam grad ukazuje na Božji narod, Kristovo tijelo, Božju istinsku crkvu, spašeni su zaručnica Božja.
Zašto žena iz Otkrivenje 12 ne može biti specifični grad? Zato jer nije opisana u kontekstu posljednjih događaja pred Kristov dolazak (da bi bila Novi Jeruzalem) i zato što je proganjana stoljećima (1260 godina), sakrivena u pustim predjelima starog i novog svijeta. Nakon tog vremena spominje se njen “ostatak” do Kristovog dolaska.

 

“Bijaše trudna i vikala je od bolovala i mučila se da rodi,” (Otkrivenje 12,2)

12,2. ”Viče.” Grčka riječ krazō nije ograničena na opis običnog porođaja. U grčkom
prijevodu Starog zavjeta (u Septuaginti) ona je često uzeta da prikaže vapaj upućen Bogu
(vidi Ps 22,6; 34,7; 107,6.13). Ona je u Otkrivenju uzeta da označi vapaj mučenika Bogu za
opravdanjem (Otk 6,10).

“Kad je Herod vidio, da je prevaren od mudraca, razgnjevi se vrlo. On dade u Betlehemu i u svoj okolini njegovoj poubijati sve dječake od dvije godine i niže – prema vremenu, što ga je bio istražio od mudraca.
Tada se ispuni riječ proroka Jeremije, koji govori:
“U Rami se čuje tužba, mnogi plač i jauk: Rahela plače za djecom svojom i neće da se utješi, jer ih više nema.”” (Matej 2,16-18)

 

U … mukama.” Grčka riječ basanizō znači ”mučiti”. Ona nije nikad upotrijebljena u Bibliji
ili grčkoj literaturi ”da opiše ženu u porođajnim mukama”.3 U Novom zavjetu je inače uzeta
kad je riječ o podnošenju kazne, suđenju i progonstvu (Mt 8,6.29; 14,24; Mk 5,7; 6,48; Lk 8,28; 2 Pt 2,8).

Sotona je od samog početka čekao rođenje Mesije — Djeteta da bi Ga usmrtio. Kada se Mesija konačno rodio, Sotona je upotrijebio poganski Rim (također prikazan kao Zmaj, Otkrivenje 12,4) u pokušaju da Ga uništi (vidi Matej 2,13-16). Međutim, Dijete “bi doneseno k Bogu i njegovu prijestolju” (Otkrivenje 12,5)

“I pokaza se drugi zrak na nebu: i gle, veli, crven zmaj, imajući sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna;
I rep njegov odvuče trećinu zvijezda nebeskih, i baci ih na zemlju, i zmaj stajaše pred ženom, koja je imala da rodi, da joj proždere dijete, kad rodi. I rodi muško, sina, koji će vladati svim narodima štapom gvozdenim; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A žena uteče u pustinju, gdje je imala mjesto pripravljeno od Boga, da se ondje hrani tisuću i dvjesta i šezdeset dana.”

 

Zmaj predstavlja prvu fazu progona Božjeg naroda (žena) na zemlji koja je počela s pokušajem uništenja Isusa Krista i njegovih sljedbenika u novozavjetnom periodu. Samo Rimska sila povijesno odgovara ovom simbolu. Rimski imperij i njegov nasljednik (papska dinastija) su povijesno odgovorni za progonstvo biblijskih kršćana u prvoj fazi koja je trajala sve do zavšetka 1260 godina papskog utjecaja na sekularnu vlast europe 1798 godine, kada je papstvo znatno izgubilo moć u vrijeme francuske revolucije.
Još jedan razlog zašto žena nije Marija već progonjen Božji narod/crkva kroz stoljeća je proročki period od 1260 prorčkih dana = 1260 doslovnih godina. Prrimjer proročkog perioda nalazimo u knjizi proroka Ezekiela:

“Dajem ti po dan za godine grijeha njihovih: tristo i devedeset dana nosit ćeš grijeh doma Izraelova. A kad to završiš, četrdeset ćeš dana ležati na desnoj strani da nosiš grijeh doma Judina; dajem ti po dan za svaku godinu
(Ezekiel 4,5.6)

 

Za Rimski imperij koji je progonio rane kršćane znamo i tu se većina slaže ali što je s fazom progonstva nakon raspada rimskog imperija? Tko je nastavio progonstva nad biblijskim kršćanima koji su proglašavani hereticima? Biblija jasno ukazuje na fazu progostva koja traje 1260 godina. Koja sila je tako dugo trajala i progonila Božji narod? Koja sila se okomila na Božji ostatak poslije 1260 godina prgonstva?

“I ženi dana su dva hila orla velikoga, da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena daleko od zmije. I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku, da je odnese rijeka.
I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja i proguta rijeku, koju ispusti zmaj iz usta svojih.
I razgnjevi se zmaj na ženu, i otide da zametne borbu s ostalima od potomstva njezina, koji drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.”  (Otkrivenje 12,14-17)

 

Katolička teologija negira najočiglednije proročanstvo u Bibliji – Zašto?

 

Tko koga progoni kroz povijest srednjeg vijeka? Da li je Rimokatolička crkva bila progonjena ili je ona progonila kroz razdoblje od 1260 godina? Odgovor možete naći u ovim knjigama i drugim povijesnim dokumentima.

 

Papa: otac kraljevima, vladar svijeta i namjesnik Kristov

Historical sources affirm the interpretation of the Little Horn od Daniel 7 with Papacy

Foxe’s book of martyrs

Cross and Crown

Truth Triumphant

 

 

KATOLIČKI ODGOVORI O ŽENI IZ OTKRIVENJA 12

Pošto mnogi katolici-vjernici misle da žena predstavlja samo Mariju i da nikako ne može biti crkva (laički pristup) evo nekoliko linkova na kojima se možete uvjeriti da katolička teologija itekako razumijeva da se radi o Božjem narodu-Kristovom tijelu-crkvi na zemlji.

Laički pristup:

http://www.svjedocanstva.com/rijec/bozja-rijec/tko-je-zena-o-kojoj-prorokuje-ivan-u-otkrivenju-zena-odjevena-suncem-mjesec-joj-pod-nogama-a-na-glavi-vijenac-od-dvanaest-zvijezda/4-5-111.html

 

Teološki pristup:

(četri primjera u kojima uz Mariju nikad nije izostavljeno da žena predstavlja božji narod-crkvu, čak je u jednom primjeru izostavljena Marija)

 

https://www.catholicstand.com/a-woman-clothed-with-the-sun/

http://www.usccb.org/bible/revelation/12#74012001-2

https://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/revelation-12-who-is-the-woman-clothed-with-the-sun

https://www.deepertruthcatholics.com/single-post/2017/12/04/The-Catholic-Defender-Who-is-the-Woman-of-Revelation-12-1